Home
Geophysical Institute

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Helse , miljø og sikkerhet (HMS)

Arbeidet med Helse-, Miljø- og Sikkerhet (HMS) ved Geofysisk institutt har som målsetting å skape en god og trygg arbeidsplass der ansatte og studenter trives i et godt faglig og sosialt miljø. Arbeidsmiljøet skal stimulere til god forskning og undervisning, være inkluderende og være slik at alle medarbeidere og studenter blir behandlet med respekt, vist omsorg og gitt ansvar. Vi skal arbeide for å unngå arbeidsulykker (spesielt ved tokt- og feltarbeid) og at medarbeidere og studenter ikke utvikler arbeidsrelatert sykdom.