Hjem
Energilaboratoriet
BEL Lunch

Klimanøytralt UiB 2030 - løypemelding

Bilde av øvre høyre hjørne av Naturhistorisk museum mot en blå himmel og med logoen for klimanøytralt UiB
Foto/ill.:
Paul Sigve Amundsen

Hovedinnhold

Klimaendringene er en av vår tids store utfordringer, og samfunnet må omstille seg raskt. For UiB starter det grønne skiftet med oss selv. Universitetsstyret har derfor vedtatt et mål om at UiB innen år 2030 skal være et klimanøytralt universitet.

Klimanøytralt UiB

I tråd med Masterplan for areal arbeides det systematisk med å utvikle en klimanøytral eiendomsportefølje, med de begrensninger rehabilitering av en eldre og verneverdig bygningsmasse gir. 

In line with the ‘Master Plan for Space’, UiB is taking a systematic approach to developing a climate neutral real estate portfolio, within the constraints refurbishing older and listed buildings entail. 

I årene som kommer vil også UiBs bygningsmasse effektiviseres og rasjonaliseres betraktelig. Dette vil bidra til en mer hensiktsmessig eiendomsportefølje som skal bidra til mindre klimautslipp fra våre bygninger. 

Dette seminaret vil gi en oppdatering på status for arbeidet med noen aktuelle eksempler på pågående og kommende prosjekter.

Innleder: Steinar Sundberg, senioringeniør, Eiendomsavdelingen

Guidelines for our virtual seminars:

  • Link to join the webinar here
  • "Doors open" at 12:00. From 12:00-12:15 you will be able to present yourself and be introduced to the rest of the participants.
  • After 12:15 and whenever you are not speaking please mute your microphone, as this can disturb others.
  • If you have a comment or a question please use the chat function (speech bubble on the options panel) to signal you have a question. 
  • The moderator will introduce you when it is your turn to ask a question. Remember to unmute your microphone!