Hjem
Energilaboratoriet
BEL Lunch

Green Energy – Hardanger Hydrogen Hub

Illustration image with technical installations related to the project schematically drawn on an image of the Odda - Tyssedal area with the inner part of Sørfjorden
Foto/ill.:
Ingvald Torblå - Odda Technology

Hovedinnhold

Foredragsholder

Ingvald Torblå, CEO, Odda Technology

 

Hardanger Hydrogen Hub

Hardanger Hydrogen Hub er et utviklingsprosjekt i Tyssedal/Odda etter initiativ fra næringsforeningen Hardanger Industri, og teknologibedriftene Tizir Titanium & Iron og Odda Technology.

Hardanger Hydrogen Hub prosjektet er en videreutvikling av Tizir’s hydrogen konverteringsplaner, der det kan være behov for store mengder hydrogen og det sees på muligheten for å både produsere og lagre hydrogen i området i tilknytting til dette behovet.

Prosjektet blir nå utviklet som et samarbeidsprosjekt i et konsortium av industribedrifter bestående av Statkraft, Tizir, TechnipFMC Kongsberg og Odda Technology

Odda Technology er prosjekteier og med oss i konsortiet er Næringshagen i Ullensvang, GCE Ocean Technology, Kongsberg Innovasjon og Ullensvang Kommune.

Prosjektet er et godt eksempel på hvordan industrien er førende for samfunnsutviklingen, her med et prosjekt som har med alle 3 nivåene i industrien: energi, prosess og system. I tillegg samarbeider teknologimiljøer både i vest og øst

Kilde: Odda Technology: https://www.oddatechnology.no/nyheter/gronn-energi-hardanger-hydrogen-hub