Hjem
Energilaboratoriet
BEL Lunch

Se: Hydrogen production from electrolysis and natural gas pyrolysis

I dette seminaret presenterer Jonathan Økland Torstensen hydrogen produksjon ved hhv hydrolyse av vann og pyrolyse av naturgass med utgangspunkt i pågående forskning. Videre diskuterer han aspekter ved de to produksjonsmetodene som kan ha betydning for hvordan vi produserer hydrogen i stor skala i framtiden.

BEL Lunch 24 10 2023 Hydrogen production from electrolysis and natural gas pyrolysis

Produsent:
UiB

Hovedinnhold

I denne presentasjonen vil Jonathan Økland Torstensen diskutere hydrogenproduksjon via henholdsvis elektorlyse og naturgasspyrolyse. Disse to metodene har sine fordeler og mangler, som vil bli diskutert i denne presentasjonen. Målet er å øke effektiviteten, og når det gjelder naturgasspyrolyse, å diskutere rollen til karbon som industrikjemikalie.

Jonathan Ø. Torstensen er førsteamanuensis ved Høgskolen på Vestlandet (HVL), Institutt for maskin- og marinteknikk. Han tok sin doktorgrad i kjemiteknikk ved NTNU i 2019 og har tidligere vært engasjert som forsker ved Clara Venture Lab frem til han begynte i HVL som førsteamanuensis i 2021.