Hjem
Geofysisk institutt

Ansatte ved Geofysisk institutt

Pragallva Barpandas bilde

Pragallva Barpanda

Postdoktor, Marie Skłodowska-Curie Actions Fellowship, Horizon Europe, 2023-25

Geofysisk institutt

Pragallva.Barpanda@uib.no

Ping-Gin Chius bilde

Ping-Gin Chiu

Overingeniør, technique support for climate models. Including model porting and data postprocessing.

Geofysisk institutt

ping-gin.chiu@uib.no

Paul Deess bilde

Paul Dees

Postdoktor, Postdoctoral Fellow, SEAS Fellow

Geofysisk institutt

paul.dees@uib.no

Kjersti Daaes bilde

Kjersti Daae

Førsteamanuensis, utdanningsleder ved Geofysisk Instiutt, og Education chair i iEarth senter for fremragende undervisning.

Geofysisk institutt

 • +47 55 58 43 92
 • +47 938 46 446

Kjersti.Daae@uib.no

Tor Eldeviks bilde

Tor Eldevik

Instituttleder, professor storskala oseanografi / dekadisk klimadynamikk

Geofysisk institutt

 • +47 55 58 87 31
 • +47 934 94 038

tor.eldevik@uib.no

Cristian Guillermo Gebhardts bilde

Cristian Guillermo Gebhardt

Professor, Direktør Bergen Offshore Wind Centre (BOW)

Geofysisk institutt

 • +47 55 58 26 23

cristian.gebhardt@uib.no

Idar Hesseviks bilde
Ashbin Jaisons bilde

Ashbin Jaison

Stipendiat, Quantifying windstorm damage relations for Norway.

Geofysisk institutt

 • +47 486 251 21

ashbin.jaison@uib.no

Truls Johannessens bilde

Truls Johannessen

Professor

Geofysisk institutt

 • +47 55 58 43 27
 • +47 915 38 169

Truls.Johannessen@uib.no

Steve Joness bilde

Steve Jones

Overingeniør, Software architect for the Bjerknes Climate Data Centre

Geofysisk institutt

 • +47 55 58 25 97

Steve.Jones@uib.no

Mariko Kosekis bilde

Mariko Koseki

Overingeniør, Data manager in the Bjerknes Climate Prediction Unit (BCPU)

Geofysisk institutt

mariko.koseki@uib.no

Nils Gunnar Kvamstøs bilde

Nils Gunnar Kvamstø

Professor, Marine dean, The Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Geofysisk institutt

 • +47 55 58 28 98

nils.kvamsto@uib.no

Camille Lis bilde

Camille Li

Professor, Atmospheric Sciences

Geofysisk institutt

 • +47 55 58 37 05

camille.li@uib.no

Are Olsens bilde

Are Olsen

Professor

Geofysisk institutt

 • +47 55 58 47 81
 • +47 907 23 261

are.olsen@uib.no

Sider