Hjem
Geofysisk institutt

Ansatte ved Geofysisk institutt

Knut Barthels bilde

Knut Barthel

Førsteamanuensis

Geofysisk institutt

 • +47 55 58 28 87
 • +47 455 12 522

Knut.Barthel@uib.no

Anak Bhandaris bilde

Anak Bhandari

Overingeniør

Geofysisk institutt

 • +47 55 58 26 42
 • +47 995 72 631

Anak.Bhandari@uib.no

Helge Bryhnis bilde

Helge Bryhni

Overingeniør

Geofysisk institutt

 • +47 55 58 26 92
 • +47 986 05 948

Helge.Bryhni@uib.no

Rocio Castano Primos bilde

Rocio Castano Primo

Overingeniør, Data manager

Geofysisk institutt

 • +47 55 58 98 47

Rocio.Primo@uib.no

Ping-Gin Chius bilde

Ping-Gin Chiu

Overingeniør, technique support for climate models. Including model porting and data postprocessing.

Geofysisk institutt

Ping-Gin.Chiu@uib.no

Konstantinos Christakoss bilde

Konstantinos Christakos

PH.D.-KANDIDAT, bølgedynamikk i kystområder (MET & GFI,UiB)

Geofysisk institutt

 • +47 909 81 013

Konstantinos.Christakos@uib.no

Elin Dareliuss bilde

Elin Darelius

Førsteamanuensis

Geofysisk institutt

 • +47 55 58 25 99
 • +47 980 83 368

Elin.Darelius@uib.no

Helge Dranges bilde

Helge Drange

Professor

Geofysisk institutt

 • +47 55 58 26 53
 • +47 977 40 589

Helge.Drange@uib.no

Torill Andersen Eidsvaags bilde

Torill Andersen Eidsvaag

Seniorkonsulent, Administrativ koordinator - Bergen Offshore Wind Centre (BOW)

Geofysisk institutt

 • +47 55 58 20 66
 • +47 907 01 090

Torill.Eidsvaag@uib.no

Tor Eldeviks bilde

Tor Eldevik

Instituttleder, professor storskala oseanografi / dekadisk klimadynamikk

Geofysisk institutt

 • +47 55 58 87 31
 • +47 934 94 038

Tor.Eldevik@uib.no

Ilker Fers bilde

Ilker Fer

Professor, physical oceanography

Geofysisk institutt

 • +47 55 58 25 80

Ilker.Fer@uib.no

Tore Fureviks bilde

Tore Furevik

Professor, Direktør Bjerknessenteret for klimaforskning

Geofysisk institutt

 • +47 55 58 26 91

Tore.Furevik@uib.no

Shuang Gaos bilde

Shuang Gao

GJEST

Geofysisk institutt

 • +47 55 58 87 07
 • +47 971 31 891

Shuang.Gao@uib.no

Christoph Heinzes bilde

Christoph Heinze

Professor

Geofysisk institutt

 • +47 55 58 98 44
 • +47 913 74 288

Christoph.Heinze@uib.no

Idar Hesseviks bilde
Truls Johannessens bilde

Truls Johannessen

Professor

Geofysisk institutt

 • +47 55 58 43 27
 • +47 915 38 169

Truls.Johannessen@uib.no

Steve Joness bilde

Steve Jones

Overingeniør, Software architect for the Bjerknes Climate Data Centre

Geofysisk institutt

 • +47 55 58 25 97

Steve.Jones@uib.no

Noel Keenlysides bilde

Noel Keenlyside

Professor

Geofysisk institutt

 • +47 55 58 20 32
 • +47 944 25 297

Noel.Keenlyside@uib.no

Yuen Man (Mandy) Kongs bilde

Yuen Man (Mandy) Kong

Førstekonsulent

Geofysisk institutt

 • +47 55 58 47 75
 • +47 944 25 289

Mandy.Kong@uib.no

Nilgun Kulans bilde

Nilgun Kulan

Rådgiver

Geofysisk institutt

 • +47 55 58 37 34
 • +47 941 57 178

Nilgun.Kulan@uib.no

Nils Gunnar Kvamstøs bilde

Nils Gunnar Kvamstø

Professor, Marin dekan, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Geofysisk institutt

 • +47 55 58 28 98
 • +47 412 68 923

Nils.Kvamsto@uib.no

Camilla Stegen Landas bilde

Camilla Stegen Landa

Overingeniør, Data manager

Geofysisk institutt

 • +47 55 58 47 65

Camilla.Landa@uib.no

Camille Lis bilde

Camille Li

Professor

Geofysisk institutt

 • +47 55 58 37 05
 • +47 458 62 578

Camille.Li@uib.no

Fei Lis bilde

Sider