Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk
GAMUT 10 ÅR!

Jubileumskonferanse

30 november feirer GAMUT 10 år med jubileumskonferanse i Universitetsaulaen i Bergen. Meld deg på nå (Konferansen er gratis, men vi må vite hvor mange vi blir til lunsj).

Hovedinnhold

PROGRAM

Konferansierar: Aina Berg, direktør Uni Research (før lunsj) og Frode Thorsen, instituttleiar Griegakademiet, UiB (etter lunsj)

09.45-10.15    Dørene opnar: Kaffi, frukt og småprat

Opning og innleiing
10.15-10.20    Opning (Dag Rune Olsen, rektor ved UiB)
10.20-10.30    «Kom Nærmere» (med musikkterapeut Viggo Krüger)
10.30-10.40    10 år på 10 minutt (Brynjulf Stige, GAMUT, UiB og Uni Research)
10.40-11.00    Jubileumshelsingar 

Forskingspresentasjonar
11.00-11.10    Kva veit vi om effekten av musikkterapi for personar med psykoselidingar? (Karin Mössler, Uni Research)
11.10-11.20    Musikkterapi, brukarperspektiv og recovery (Randi Rolvsjord, GAMUT, UiB)
11.20-11.30    GAMUTs 10-års plan for oppbygging av forsking på rusfeltet (Claire Ghetti, GAMUT, UiB)
11.30-11.50    Korleis er det å leve med demens? Filmen «I Can’t Find Myself» (Jill Halstead, GAMUT, UiB)

11.50-12.30    Lunsj

Konsertføredrag
12.30-12.50    Gatens Evangelium (med musikkterapeut Lars Tuastad)

Fagutvikling gjennom samhandling mellom forskingsmiljø og helsetenester
12.50-13.00    POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi (Brynjulf Stige, GAMUT, UiB)
13.00-13.30    Korleis og kvifor implementere musikkterapi:
        - i psykisk helsevern (Randi-Luise Møgster, Kronstad DPS, Helse Bergen)
        - som medisinfri oppfølging (Bjarte Johansen, brukarrepresentant frå MOT 82 i Åsane bydel)
        - i tverrfagleg, spesialisert rusbehandling (Eva Karin Løvaas, Hjellestadklinikken, Bergensklinikkene)
        - i kommunale rustenester (Frode Andvik, Fjell kommune)

Diskusjon og avslutning
13.30-14.00    «Når og kvifor er musikkterapi relevant?» 
        «Korleis kan musikkterapi verte tilgjengeleg for dei som treng og ønskjer det?»
14.00-14.10    Avslutning (Frode Thorsen, Griegakademiet, UiB)
14.10-14.30    Diva and the Doctor (artist og erfaringskonsulent Angelica Kjos og musikkterapeut Hans Petter Solli) 
14.30-15.00    Kaffi, frukt og småprat, for dei som ønskjer å vere igjen nokre minutt. 

---

Gratis deltaking: Påmelding innnan 20. november