Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk
Opptak til Griegakademiet

Repertoarkrav klassisk - 2023

Under finner du repertoarkravene til de instrumentene på studieretning klassisk Griegakademiet tilbyr fra høsten 2023.

Hovedinnhold

Treblåsinstrumenter

Fløyte

 1. Bach: Largo e dolce fra Sonate i h-moll BWV 1030,
  eller Händel Sonate i G-dur
 2. 1. sats fra Mozart: Fløytekonsert i G-dur eller D-dur
 3. Ph. Gaubert: Nocturne et Allegro Scherzando,
  eller G. Enescu: Cantabile et Presto,
  eller L. Ganne: Andante et Scherzo
 4. Et verk for solo fløyte, komponert etter 1950
 5. Et selvvalgt verk

Til første runde leveres videoopptak av nr. 2 og 3.

Blokkfløyte

 1. Sonate eller suite fra perioden 1700-1750 for altblokkfløyte og generalbass (f.eks G.F. Händel, G.Ph. Telemann, B. Marcello)
 2. Ricercare/diminusjonsverk/variasjonsverk fra perioden 1550-1660 for sopranblokkfløyte eller G-altblokkfløyte. Solo eller med akkompagnement. (f.eks. J.v.Eyck, G.Bassano, A.Virgiliano, D.Ortiz)
 3. Selvvalgt soloverk komponert etter 1950

Til første runde leveres videoopptak av 1 og 3.

Obo

 1. Obligatorisk verk: J. Haydn: Konsert i C-dur, 1. sats
 2. Marcello: Obokonsert i c-moll/d-moll, 1. sats
 3. Et selvvalgt verk fra romantikken eller nyere tid.
 4. Ferling: Fra 48 etyder, op 31: Etyde nr 6, 8, 10, 12 eller 14.

Til første runde leveres videoopptak av 1 og 3.

Klarinett

 1. Obligatorisk verk: C.M. von Weber: Concertino.
 2. N.W. Gade: Ballade for klarinett og klaver, op 43, eller en sats fra R. Schumann: Fantasistykker, op 73. (Schumann kan spilles i versjon for B-klarinett.)
 3. Et selvvalgt verk.

Til første runde leveres videoopptak av 1 og 2.

Fagott

 1. En hurtig og en langsom sats fra en av følgende av A. Vivaldis konserter: No 5 i d- moll (Pincherle 282), No 7 i a-moll (Pincherle 72), No 14 i c-moll (Pincherle no 432), eller No 17 i C-dur (Pincherle 45).
 2. To etyder av middels vanskelighetsgrad.
 3. Et selvvalgt verk.

Til første runde leveres videoopptak av 1 og 3.

Saksofon

 1. Obligatorisk verk: A. Glazunov: Concerto, fra begynnelsen til tall 22
 2. En middels vanskelig etyde (Ferling e.l.).
 3. Et selvvalgt verk.

Til første runde leveres videoopptak av 1 og 3.

Messinginstrumenter

Horn

 1. Obligatorisk verk: 1. og 2. sats fra W.A. Mozart: Konsert i Ess-dur, KV 417,
  eller Konsert i Ess-dur, KV 495.
 2. En sats fra et romantisk verk.
 3. Et selvvalgt verk.
 4. Skalaer og treklanger (to oktaver opp til 3b og3#), samt prøve på transponering.

Til første runde leveres videoopptak av 1 og 2.

Trompet

 1. Francis Thomé: Fantasie
 2. Jean-Baptiste Arban: Characteristic studies, etyde nr. 1
  eller Theo Charlier, Etudes transcendantes, etyde nr. 2
 3. Et selvvalgt soloverk..

Til første runde leveres videoopptak av 1 og 3.

Trombone

 1. Obligatorisk verk: A. Guilmant: Morceau Symphonique, op 88.
 2. J.E. Galliard: Sonate nr 5
  eller L.-E. Larsson: Concertino, op 45, nr 7
  eller C. Saint-Saëns: Cavatine, op 144
  eller N. Rimskij-Korsakov: Konsert (utg. for trombone med klaver).
 3. Et selvvalgt verk.
 4. Kjennskap til bass- og tenornøkkel + skalaer og treklanger (to oktaver opp til 3b og 3#).

Til første runde leveres videoopptak av 1 og 2.

Basstrombone

 1. Obligatorisk verk: A. Lebedjev: Konsert nr. 1 (Concerto in one movement).
 2. McCarty: Sonata,
  eller E. Bozza: Allegro et Finale,
  eller W. Hartley: Sonata Breve,
  eller G. Frescobaldi: Canzoner (utg. for basstrombone med klaver).
 3. Et selvvalgt verk.

Til første runde leveres videoopptak av 1 og 2.

Euphonium

 1. Obligatorisk verk: Joseph Horowitz: Concerto for Euphonium, 1. og 2. sats
  eller Rolf Wilhelm: Concertino for Euphonium, 1. og 2. sats.
 2. To kontrasterende satser fra en barokksonate.
 3. Et selvvalgt verk eller en etyde.
 4. Kjennskap til bassnøkkel i C og diskantnøkkel i B.

Til første runde leveres videoopptak av 1 og 3.

Tuba

 1. Obligatorisk verk: E. Gregson: Concerto, 1. og 2. sats
  eller A. Lebedjev: Konzert (Hofmeister).
 2. En etyde fra M. Bordogni: 43 Bel Canto Studies.
 3. Et selvvalgt verk.

Til første runde leveres videoopptak av 1 og 3.

Strykeinstrumenter

Fiolin

 1. En sats fra en av Bachs solosonater eller –partitaer
 2. Første sats med kadens fra en konsert fra 1700-tallet (f.eks. Mozart eller Haydn)
 3. En sats eller et kort verk fra romantikken eller nyere tid
 4. En valgfri etyde, caprice e.l. (f.eks. Paganini, Wieniawski, Dont eller Rode)
 5. Skalaer og treklanger over tre oktaver i flere dur- og molltonearter (Flesch, Galamian e.l.)

Til første runde leveres videoopptak av 1 og 3.

Bratsj

 1. En sats fra en av Bachs solosonater, -partitaer eller –suiter
 2. Første sats med kadens fra en konsert fra 1700-tallet (f.eks. Hoffmeister eller Stamitz)
 3. En sats eller et kort verk fra romantikken eller nyere tid
 4. En valgfri etyde, caprice e.l. (f.eks. Paganini, Rode, Wieniawski eller Kreutzer)
 5. Skalaer og treklanger over tre oktaver i flere dur- og molltonearter (Flesch, Galamian e.l.)

Til første runde leveres videoopptak av 1 og 3.

Cello

 1. En sats fra en av Bachs solosuiter
 2. Første sats fra en konsert fra 1700-tallet (f.eks. Haydn eller Boccherini)
 3. En sats eller et kort verk fra romantikken eller nyere tid
 4. En valgfri etyde, caprice e.l. (f.eks. Popper eller Piatti)

Til første runde leveres videoopptak av 1 og 3.

Kontrabass

 1. Obligatorisk verk: H. Eccles: Sonate i g-moll, 2. sats
 2. Obligatorisk verk: C. D. v  Dittersdorf: Konsert for kontrabass E-Dur, 2. sats
 3. Et selvvalgt verk

Til første runde leveres videoopptak av 1 og 2.

Slagverk

 1. Søkeren forbereder et selvvalgt program på inntil 20 minutter. Programmet skal inneholde:
  • et stykke for lilletromme
  • et stykke for pauker
  • et stykke for melodisk slagverk
 2. Obligatoriske verker for lilletromme, pauker, melodisk slagverk og lite multioppsett vil bli tilsendt mandag 6.februar 2023.

Til første runde leveres videoopptak av 1.

Sang

 1. En sang fra barokken
 2. En tysk, fransk eller engelsk romanse fra den romantiske periode
 3. To fritt valgte sanger av nordiske komponister. Den ene sangen skal være komponert etter 1950.
 4. En opera- eller oratoriearie
 5. En sang uten akkompagnement
 6. Opplesning av et selvvalgt dikt

Til første runde leveres videoopptak av 2 sanger: én fra punkt 3 og én fra punkt 4.

Piano

 1. Obligatorisk verk: J.S. Bach: Preludium og fuge fra Das Wohltemperierte Klavier.
 2. En hurtig og en langsom sats fra en wienerklassisistisk sonate (ikke L.v. Beethoven: op. 49 nr 1 og 2).
 3. Et romantisk eller impresjonistisk verk.
 4. Et selvvalgt verk.

Med langsom sats forstås en sats med tempobetegnelse ”andantino” eller langsommere. Det forventes at deler av programmet framføres utenat.

Til første runde leveres videoopptak av 1., utdrag fra begge satser i 2. (totalt ca 5 minutter), og utdrag fra 3. (ca 5 minutter).

Gitar

 1. To etyder fra F. Sor op. 6 eller 29,
  eller M. Carcassi op 60.
 2. En sats fra en suite eller sonate for lutt, fiolin eller cello av J.S. Bach.
 3. En etyde eller et preludium (nr. 2, 4 eller 5) av H. Villa-Lobos
 4. Ett eller flere selvvalgte verker på minimum ca. 10 min.

Programmet må inneholde musikk av ulik karakter, både langsomme og hurtige stykker, og de selvvalgte verkene må ha en vanskelighetsgrad som minst tilsvarer de nevnte eksemplene på obligatoriske stykker.

Til første runde leveres videoopptak av 2 kontrasterende etyder/preludier fra 1. og/eller 3., samt ett fritt valgt verk (3-5 min.) fra 4.

Andre instrumenter

Orgel

 1. D. Buxtehude: Toccata og fuge i F-dur, Bux-WV 157 eller tilsvarende verk fra barokken med spilletid på ca. 5 minutter
 2. Et verk fra romantikken eller nyere tid med spilletid på 5 -10 min.
 3. En forberedt koral etter koralboken eller etter besifring.

Søkere med klaverbakgrunn og liten orgelerfaring kan søke om å få erstatte opptakskravene for orgel helt eller delvis med tilsvarende krav for klaver.

Til første runde leveres videoopptak av 1 og 2.

Cembalo

 1. Obligatorisk verk: J.S. Bach: Preludium fra Partita i B-dur, BWV 825.
 2. Et middels vanskelig verk av F. Couperin eller D. Scarlatti.
 3. Et selvvalgt verk.

Til første runde leveres videoopptak av 1 og 2.

Akkordeon

 1. Obligatorisk verk: En sonate av D. Scarlatti,
  eller J.S.Bach: Preludium og fuge fra Das Wohltemperierte Klavier
 2. Et selvvalgt originalskrevet verk med vanskelighetsgrad som for eksempel: A. Nordheim: FlashingL. Kayser: Arabesque nr. 7, T. Lundquist: Plasticity eller W. Zolotarjov: Kammersuite.
 3. Ett eller flere selvvalgte verk

Til første runde leveres videoopptak av 1 og 2.