Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk
Opptaksprøver

Teori- og gehørprøve

Griegakademiets bachelorprogram i utøvende musikk eller komposisjon har opptaksprøver i uke 10. Foruten det søkerne må dokumentere av utøvende eller kompositoriske ferdigheter består opptaksprøven også av en prøve i teori og gehør.

Opptaksprøve i gehør og teori til høyere musikkutdanning

Produsent:
KMD

Hovedinnhold

Alle søkere til bachelorprogrammet i utøvende musikk eller komposisjon ved Griegakademiet må gjennomføre en prøve i musikkteori og gehør.

Pørven tilbys hver dag under opptaksprøvene i uke 10. Du er hjertelig velkommen til å ta prøven den dagen som passer best for deg.

Om prøven

Du gjennomfører prøven på egen PC/Mac med egne hodetelefoner. Du vil få 1,5 timer på å gjennomføre prøven. Prøven inneholder oppgaver i både musikkteori og gehør, og du kan endre svarene dine så lenge prøven pågår. Lydeksemplene kan avspilles tre (3) ganger og det er ingen pausefunksjon. Musikken vil variere i sjanger, instrumentasjon, register og tempo. 

Som søker til bachelorprogrammet i utøvende musikk eller komposisjon vil du få tilgang til en demoprøve. Du kan ta demoprøven så mange ganger du vil. Slik kan du øve deg på forhånd og bli kjent med oppgavetypene. Dette anbefales på det sterkeste!

Prøven kjøres i et program som heter Safe Exam Browser (SEB). Dette er en enkel nettleser som brukes for å stenge tilgang til ressurser på maskin og nett under prøven. Har du ikke SEB innstallert på maskinen i forkant blir du bedt om å gjøre dette når du logger på prøven.

I prøven kan du få maksimalt 100 poeng. Du må ha 60 poeng for å stå på prøven.
Resultatet vises til slutt når du har levert prøven.

Prøvens innhold

Prøven i teori og gehør skal sikre at alle studenter som starter på bachelorprogrammet i utøvende musikk eller komposisjon er i besittelse av den kunnskapen og de ferdighetene som utgjør minstekravet for å følge undervisningen i de obligatoriske støttefagene.

Prøvens oppgaver vil berøre følgende emner:

Melodi

 • G- og F-nøkkel
 • Kvintsirkelen
 • Høre/lese/skrive intervaller
 • Dur og moll i musikkeksempler
 • Melodilesning
 • Melodikorreksjon

Harmonikk

 • Parallelltonearter
 • Bestemme enkeltakkorder ut fra noter og lydeksempler; treklanger/firklanger, både besifring og funksjonsanalyse/trinnanalyse
 • Bestemme korte akkordforløp ut fra lydeksempler; funksjonsanalyse eller trinnanalyse

Rytme

 • Rytmelesing
 • Rytmediktat
 • Rytmekorreksjon
 • Taktartsbestemmelse

I denne informasjonsfilmen kan du se hvordan prøven er lagt opp samt hvilke typer oppgaver du kan forvente deg.

Forslag til litteratur:

 • Finn Benestad: Musikklære (Universitetsforlaget, 2009)
 • Nils E. Bjerkestrand/Elef Nesheim: Grunnbok i musikklære (Norsk Musikforlag, 1986)
 • Nils E. Bjerkestrand/Elef Nesheim: Kreativ sats og analyse (Norsk Musikforlag, 1995)
 • Niels Eskild Johansen: Hørelære – med på notene (Norsk Musikforlag, 2006)
 • Niels Eskild Johansen: Hørelære – rytmelesing (Norsk Musikforlag, 2000)
 • klassisk-harmoni.no
 • Inger Elise Reitan: Akkordrekker på gehør (Unipub, 2010)
 • Ingunn Fanavoll Øye: Harmonisk lytting. Egentrening av gehøret (Unipub, 2009)

Demoprøve

Ved å ta demoprøven kan du gjøre deg kjent med både prøvetypen og oppgavetypen.

Du finner demoprøven her.

Du får ikke opp noen poengsum etter endt demoprøve.

Påmelding

Det er ingen påmelding til prøven. Du møter bare opp.

HUSK:

 • egen PC/MAC
 • egne hodetelefoner
 • ID med bilde