Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk
Opptaksprøver

Teori- og gehørprøve

Griegakademiets bachelorprogram i utøvende musikk eller komposisjon har opptaksprøver i uke 10. Foruten det søkerne må dokumentere av utøvende eller kompositoriske ferdigheter består opptaksprøven også av en prøve i teori og gehør.

Opptaksprøve i gehør og teori til høyere musikkutdanning

Produsent:
KMD

Hovedinnhold

For opptak til bachelorprogrammet i utøvende musikk eller komposisjon i 2021 vil teori- og gehørprøvene utgå, og ikke være en del av vurderingsgrunnlaget for opptak.

For å kvalifisere seg for opptak til bachelorprogrammet i utøvende musikk eller komposisjon må alle søkere gjennomføre og bestå både utøvende prøver på hovedinstrument samt en prøve i teori og gehør.

Kun prøve avlagt i opptaksåret kan kvalifisere for opptak.

Forhåndsprøve

Alle studiesteder som tilbyr høyere utdanning i utøvende musikk eller komposisjon gjennomfører forhåndsprøve i musikkteori og gehør samme dag for opptak til studieåret 2020/2021.

Forhåndsprøven blir avholdt en lørdag i månedsskiftet januar/februar 2020 i UiB sine eksamenslokaler på Danmarksplass.
Prøvested: Solheimsgaten 18, inngang A. Merk at inngangen er fra Rv 582.
Kart over prøvested.

Vi anbefaler at de som skal gjennomføre forhåndsprøven møter opp senest 30 minutter før prøvestart for å kontrollere nettilgang og tilgang til prøven.

Griegakademiet kan dessverre ikke være behjelpelig med å skaffe tilveie bærbare maskiner for å gjennomføre prøven.

Husk legitimasjon når du skal avlegge forhåndsprøven!

Vi anbefaler alle våre søkere å ta forhåndsprøven.

Om prøven

Fra og med våren 2017 avholdes teori- og gehørprøven elektronisk. Dvs at prøven gjennomføres på PC/Mac ved hjelp av hodetelefooner.

Du gjennomfører prøven på medbrakt bærbar PC/Mac. Du vil få 1,5 timer på å gjennomføre prøven, og du bestemmer selv tempoet å jobbe i. Prøven inneholder oppgaver i både musikkteori og gehør, og du kan endre svarene dine så lenge prøven pågår. Lydeksemplene kan avspilles tre (3) ganger og det er ingen pausefunksjon. Musikken vil variere i sjanger, instrumentasjon, register og tempo. 

Som søker til Bachelorprogrammet i utøvende musikk eller komposisjon vil du få tilgang til et demoeksemplar av den digitale teori- og gehørprøven. For å forsikre deg om at selve opptaksprøven er mulig å ta på din egen bærbare maskin, er det en forutsetning at du på forhånd har kjørt demoeksemplaret av prøven på den samme maskinen. Du kan ta demoprøven så mange ganger du vil. Slik kan du øve deg på forhånd og bli kjent med oppgavetypene. Dette anbefales på det sterkeste!

Krav til utstyr

Du tar med egen bærbar PC/Mac, strømkabel og hodetelefoner på prøvedagen. 

Din maskin må:

 • Ha operativsystem lik eller nyere enn Windows 7, OS (Mac) 10.12 eller Chrome OS 47
 • Ha en nettleser installert. De to siste versjonene av følgende nettlesere er støttet:
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome
  • Apple Safari
 • Støtte trådløst nettverk. Du vil få nettverksinformasjon i prøvelokalet.
 • Ha støttet versjon av Sikker nettleser installert:

Sikker nettleser

Safe Exam Browser (SEB) er en enkel nettleser som brukes for å stenge tilgang til ressurser på maskin og nett under prøven. Du er selv ansvarlig for å installere SEB på maskinen du tar med deg til prøven FØR prøvedagen og sikre at du har riktig versjon installert på maskinen.

Du laster ned og installerer sikker nettleser ved å logge inn i demoprøven med tilsendt innloggingsinformasjon og følge instruksjonene på skjermen.

Prøvens innhold

Griegakademiet benytter seg av den elektroniske prøven for opptak til studieretningene klassisk, jazz og komposisjon.

Prøven i teori og gehør skal sikre at alle studenter som starter på Bachelorprogrammet i utøvende musikk eller komposisjon er i besittelse av den kunnskapen og de ferdighetene som utgjør minstekravet for å følge undervisningen i de obligatoriske støttefagene.

Prøvens oppgaver vil berøre følgende emner:

Melodi

 • G- og F-nøkkel
 • Kvintsirkelen
 • Høre/lese/skrive intervaller
 • Dur og moll i musikkeksempler
 • Melodilesning
 • Melodikorreksjon

Harmonikk

 • Parallelltonearter
 • Bestemme enkeltakkorder ut fra noter og lydeksempler; treklanger/firklanger, både besifring og funksjonsanalyse/trinnanalyse
 • Bestemme korte akkordforløp ut fra lydeksempler; funksjonsanalyse eller trinnanalyse

Rytme

 • Rytmelesing
 • Rytmediktat
 • Rytmekorreksjon
 • Taktartsbestemmelse

I denne informasjonsfilmen kan du se hvordan prøven er lagt opp samt hvilke typer oppgaver du kan forvente deg.

 

Forslag til litteratur:

 • Finn Benestad: Musikklære (Universitetsforlaget, 2009)
 • Nils E. Bjerkestrand/Elef Nesheim: Grunnbok i musikklære (Norsk Musikforlag, 1986)
 • Nils E. Bjerkestrand/Elef Nesheim: Kreativ sats og analyse (Norsk Musikforlag, 1995)
 • Niels Eskild Johansen: Hørelære – med på notene (Norsk Musikforlag, 2006)
 • Niels Eskild Johansen: Hørelære – rytmelesing (Norsk Musikforlag, 2000)
 • klassisk-harmoni.no
 • Inger Elise Reitan: Akkordrekker på gehør (Unipub, 2010)
 • Ingunn Fanavoll Øye: Harmonisk lytting. Egentrening av gehøret (Unipub, 2009)

Påmelding

For å avlegge forhåndsprøven, melder du deg på via skjemaet under.
Påmeldingsskjemaet stenger 24. januar 2020.