Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk
Masterprogram i utøvende musikk eller komposisjon

Nordic Master in Folk Music

Neste opptak til programmet finner sted våren 2025.

Nordi Master in Folk Music
Foto/ill.:
nofomaster.net

Hovedinnhold

Opptak til programmet foregår annetthvert år. Neste opptak blir for høsten 2025 med søknadsfrist 15. januar 2025.

I samarbeid med tre andre utdanningsinstitusjoner i Norden tilbyr Griegakademiet ved Ole Bull Akademiet et 2-årig masterprogram i nordisk folkemusikk: Nordic Master in Folk Music.

De involverte institusjonene er:

 • Kungliga Musikhögskolan, Stockholm
 • Syddansk Musikkonservatorium, Esbjerg
 • Sibeliusakademiet, University of the Arts, Helsinki
 • Ole Bull Akademiet/Griegakademiet, Voss

Studentene som tas opp på programmet vil begi seg ut på en unik kunstnerisk reise, hvor de vil studere ett semester ved hvert av de deltagende institusjonene. Studentene vil få en unik innsikt i folkemusikktradisjonene i de fire nordiske landene, hvor det samtidig tilrettelegges for en gryende utøvende karriere i de nordiske landene. Med en stor grad av mobilitet innen Norden og intensivt ensemblearbeid, inneholder Nordic Master in Folk Music muligheter ingen andre masterprogram innen folkemusikk kan måle seg med.

Programmet tilrettelegger et unikt rammeverk for studenten å utvikle samt fordype sin egen kunstneriske profil som folkemusikkutøver gjennom tett individuell oppfølging fra ledende utøvere og undervisere ved de forskjellige institusjonene.

Studentene som tas opp på programmet utgjør sammen et ensemble som arbeider tett sammen over de to årene programmet varer, og tilbringer tre hele semestre ved tre forskjellige institusjoner. Det fjerde semestret tilbringer studentene ved sine hjemmeinstitusjoner, i tillegg til å delta på et 4-6 ukers intensivkurs ved Ole Bull Akademiet/Griegakademiet.

Ensemblespill er en stor og viktig del av programmet, og studentene som tas opp på programmet utgjør sammen et ensemble. Innenfor dette ensemblet tilbys hver og en av studentene muligheten til å utvikle ny musikk, teste ideer, og arbeide med uttrykksformer innenfor feltet nordisk folkemusikk. Det vil også være muligheter for soloprosjekt, og ensembleprosjekt med andre tradisjonsmusikkstudenter ved de forskjellige institusjonene. Studentene vil konsertere sammen som ensemble ved forskjellige konsertarenaer i alle de fire nordiske landene. En konsertturne gjennom de fire nordiske landene organiseres som en del av den avsluttende utøvende eksamenen.

For mer informasjon om programmet, se her: http://www.nofomaster.net 

eller kontakt Ole Bull Akademiet ved Håkon Asheim, haakon@olebull.no

 

Studieforløp

Nordic Master in Folk Music (NoFo) er et joint study programme som tilbys som et samarbeidsprogram mellom musikkutdanningsinstitusjoner i fire nordiske land: Norge, Sverige, Danmark og Finland. Programmet kan likevel inneholde forskjeller fra institusjon til institusjon. Ved opptak til Griegakademiet / Ole Bull Akademiet vil du ved fullført studieprogram ende opp med graden Master i utøvende musikk eller komposisjon – Nordic Master in Folk Music.

Programmet forbereder studenten på en karriere som utøvende musiker på en internasjonal arena, og inneholder en stor grad av mobilitet og interaksjon. Programmet tar sikte på å utvide studentenes tidligere utdannelse innen tradisjonsmusikk med et større nordisk perspektiv, ved å tilby en innovativ utdannelse som kombinerer det beste fra hver involverte institusjon. Studenten vil oppnå en uovertruffen innsikt i tradisjonene innen nordisk folkemusikk, og fokuset i studiet ligger hele tiden på å utvikle hver enkelt students individuelle kunstneriske uttrykk.

Studieprogrammet inneholder blant annet:

 • Instrumentalstudier
 • Ensemblespill
 • Komposisjon/arrangering
 • Folkemusikkanalyse
 • Folkemusikkseminar
 • Music Management
 • Kunstnerisk utvikling
 • Masterprosjekt

I tillegg er det mulig å velge emner fra hver institusjons emneportefølje innen f.eks. bi-instrument, dans, instrumentbygging og improvisasjon, for å nevne noe.

Oppbygging av programmet:
2 år (4 semestre), totalt 120 studiepoeng

 • 1. semester – Kungliga Musikhögskolan, Stockholm
 • 2. semester – Syddansk Musikkonservatorium, Esbjerg
 • 3.semester – Sibeliusakademiet, University of the Arts, Helsinki
 • 4. semester – Griegakademiet/Ole Bull Akademiet, Voss

Ved Griegakademiet/Ole Bull Akademiet gjennomfører studentene et intensivt 4-6 ukers kurs, for så å returnere til sin hjemmeinstitusjon for å fullføre programmet med de vurderinger og eksamener hjemmeinstitusjonen fastlegger.

Opptakskrav

Som del av masterprogrammet i utøvende musikk eller komposisjon bygger Nordic Master in Folk Music på en fullført bachelorgrad i utøvende musikk eller komposisjon eller annen tilsvarende utdannelse på minimum 180 studiepoeng, og gjennomført og bestått utøvende opptaksprøve.

For at søknaden din skal være komplett må den inneholde:

 1. Dokumentasjon på fullført bachelorgrad
 2. Utfylt følgeskjema
  (lenke finner du i kvitteringsmailen for registrert søknad)
 3. Skriftlig presentasjon av deg selv som utøver. 500-1000 ord, på engelsk.

Kun komplette søknader blir behandlet.

Dersom du fullfører din bachelorgrad våren 2025 må du også laste opp:

 • karakterutskrift(er) som viser din fullførte utdannelse så langt.
 • en oversikt som viser emner du er meldt til med tilhørende forventede eksamensdatoer.

Dokumentkrav

 • All dokumentasjon må være scannet fra originaldokumentasjon.
 • All dokumentasjon skal lastes opp i søknadsweb som PDF-filer

Opptaksprosessen

Du registrerer din søknad til programmet via Søknadsweb.

Grunnet den usikre situasjonen koronapandemien medfører har Griegakademiet - Institutt for musikk foretatt endringer i søknadsprosedyrene til Masterprogrammet i utøvende musikk eller komposisjon for opptak til programmet høsten 2021.

Opptaksprøvene til programmet vil foregå i 2 runder:

 1. runde: vurdering av prøvespillvideo og egenpresentasjon.
 2. runde: intervju og ytterligere utøvende prøver digitalt.

Søkere som blir funnet kvalifisert i runde 1 blir innkalt til intervju og ytterligere opptaksprøver i runde 2.

Opptaksprosessen

 1. Søknadsfrist og frist for registrering av følgeskjema: 15.januar
 2. Frist for innsending av prøvespillvideo:
 3. Invitasjon til intervju:
 4. Intervju:
 5. Tilbud om studieplass:

Generell krav til prøvespillvideo

Lenker til prøvespillvideo registreres i eget skjema senest.
Lenke til skjema sendes alle søkere.

 • Hele repertoaret kan lastes opp som én sammenhengende video, eller én video pr stykke/verk.
 • Videoen(e) skal være uredigert(e).
 • Videoen(e) skal lastes opp til YouTube eller tilsvarende.
  • Det er opp til søkeren selv om innstillingene på videoen(e) settes til privat eller offentlig, men søkeren må forsikre seg om at juryen kan få tilgang til de(n).
 • I videoen må søkeren vises i helfigur.
 • Vi stiller ikke krav til bruk av spesifikt utstyr, men oppfordrer alle søkere til å gjennomføre innspilling med best mulig opptaksutstyr.

MERK: Det er søkerens ansvar å påse at alle lenker til prøvespillvideoen(e) fungerer. Griegakademiet vil ikke ta kontakt med søkeren dersom lenkene ikke fungerer.

Opptaksprøver

Opptaksprøvene vurderes av en jury bestående av gjennomgående jurymedlemmer fra de involverte institusjonene. Under opptaksprøvene vil engelsk bli brukt som arbeidsspråk, da dette også er undervisningsspråk på programmet.

Opptaksprøvene vil foregå i to runder:

Runde 1,vurdering av prøvespillvideo og egenpresentasjon.

Søkeren skal innen laste opp videoer som viser følgende:

 • Søkeren skal gjøre videoopptak av seg selv som fremfører et valgfritt repertoar på max 15 minutter.
 • Repertoaret skal inneholde minimum 3 melodier fra en eller flere folkemusikktradisjoner. Nordisk eller beslektet folkemusikk skla være representert
 • Repertoaret skal vise:
  • bredde og kunnskap innen sjangeren.
  • ferdigheter på eget instrument.
  • feridgheter innen interpretasjon.
 • Søkeren kan også inkludere bi-instrument og vokal.
 • Minst 2 av melodiene skal fremføres solo/a capella.
 • Hver melodi må leveres som en uredigert video.
 • Inkluder informasjon om:
  • musikalsk kilde
  • komponist
  • arrangør

Etter gjennomført runde 1 vil juryen velge ut søkere som går videre til runde 2.

Runde 2,intervju og ytterligere utøvende prøver digitalt.

Til runde 2 må du ha en stabil internettoppkobling med høy båndbredde.

Runde 2 deles i 2 deler og vil inneholde:

Utøvende opptaksprøve, ca 15 min

 • Du skal forberede minst 3 melodier fra eget repertoar som viser:
  • bredde og kunnskap innen sjangeren.
  • ferdigheter på eget instrument.
  • ferdigheter innen interpretasjon.

   For instrumentalister kan dette bety forskjellige tryper melodier og spilleteknikker.
   For sangere kan dette bety forskjellige typer sanger, sangstiler, eller sangteknikker.
   Du vil i samråd med juryen komme frem til hvilke melodier du sakl fremføre.
   Du må også være forberedt på å fremføre flere melodier om juryen ber om det
    
 • Du vil i et intervju bli bedt om å utdype dine mål og ønsker som student på programmet. Intervjuet vil gå på engelsk.

Prima vista, gehør og 2.stemme/akkompagnement, ca 15 min

 • Bladspill/-sang (prima vista)
  • Juryen vil gi deg noter på en melodi fra en nordisk folkemusikktradisjon. Du får 1 minutt på å studere notene før du skal fremføre melodien.
 • Gehør
  • Juryen vil fremføre en melodi for deg som du skal gjengi på ditt instrument.
 • 2.stemme/akkompagnement
  • Din oppgave er å improvisere en 2.stemme eller et akkompagnement i folkemusikkstil til en melodi juryen presenterer for deg.