Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk
Melding om dødsfall

Morten Eide Pedersen 1958–2014

Det er med stor sorg vi melder at vår venn, kollega og lærer Morten Eide Pedersen er død.

Morten Eide Pedersen

Hovedinnhold

Morten var en enestående raus, sjenerøs og klok mann som har betydd svært mye for mange etter at han kom til Bergen musikkonservatorium i 1989. Hans uventede bortgang er et stort tap for oss alle og det er vanskelig å se hvordan vi skal klare oss uten ham. Han delte kontinuerlig og generøst sin enestående kompetanse og klokskap med studenter og kollegaer. Morten beveget alle rundt seg, og han lot seg selv bevege, ikke minst av de mange studentene han underviste.

Morten var komponist, skribent og musikkviter, men han hadde også studier bak seg i filosofi, matematikk og informatikk. For ham var forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og undervisning tett sammenvevet.

Mortens lange innsats i norsk musikkliv har satt tydelige spor.

Hvil i fred.