Hjem

Senter for Griegforskning

Fra Gullalderen til Bergensbølgen

Senter for Griegforskning skal styrke forskningen om Edvard Griegs verk, hans historiske betydning og kulturelle aktualitet. Et viktig mål er videre å bidra til forskning rundt de mangfoldige og motstridende tradisjoner i norsk musikkliv som gjorde seg gjeldende etter Grieg, med fokus på den tette utvekslingen mellom regionalt musikkliv og internasjonale strømninger. 

Edvard Grieg og Karl Hals

Ny bok om Edvard Grieg 1877–1885

Erling Dahl jr. i samarbeid med Tønnes H. Gundersen presenterer nytt materiale med utgangspunkt i 51 hittil upubliserte brev fra Grieg til Karl Hals.

PhD-programmet - Det humanistiske fakultet

Ny stipendiat ved Senter for Griegforskning

Sjur Haga Bringeland tilsettes som ny stipendiat ved Senter for Griegforskning fra høsten 2018.

Conference 2018

The Nordic Ingredient

Joint Conference arranged by Grieg Research Centre and WWU Münster 20–20 March 2018.

Ressurser og arkiv

Grieg Research Guide - Online bibliografi og verkkatalog

Grieg Research Guide er en fagfellevurdert online-bibliografi og digital verkkatalog med kommentarfunksjon.

Research in the Arts

(Un-)settling Sites and Styles - Artistic research project

The Grieg Research Centre participates in a new three-year artistic research project at the Grieg Academy awarded a NKR 3.7 million grant from the Norwegian Artistic Research Programme.

Samarbeidsprosjekt

Senter for Griegforskning er opprettet av Universitetet i Bergen som et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet, Bergen kommune ved Bergen Offentlige Bibliotek og KODEs komponisthjem. Senteret støttes av Trond Mohn og har fått støtte av Kavli-fondet de tre første årene. 

Besøksadresse:
Senter for Griegforskning, UiB
Strømgaten 6, 5015 Bergen
(2. etg., Bergen Off. Bibliotek)
Treffetider: Etter avtale 
Telefon: +47 55 56 85 86