Hjem

Senter for Griegforskning

Hovedinnhold

Griegsamlingen i Norsk dokumentarv

Fra Gullalderen til Bergensbølgen

Senter for Griegforskning skal styrke forskningen om Edvard Griegs verk, hans historiske betydning og kulturelle aktualitet. Et viktig mål er videre å bidra til forskning rundt de mangfoldige og motstridende tradisjoner i norsk musikkliv som gjorde seg gjeldende etter Grieg, med fokus på den tette utvekslingen mellom regionalt musikkliv og internasjonale strømninger. 

Nyhet
Leipzigs Thomanar-kor og thomaskantor Karl Straube (i midten, fremst) framfor Nidarosdomen i 1931

Bach i 1900-talets norske musikkliv

Sjur Haga Bringeland, PhD-stipendiat ved Senter for Griegforskning, har publisert ein ny artikkel ved Bach-Archiv i Leipzig.

Foredrag
Grieg og andre norske komponister ved Musikkfesten 1898 i Bergen
okt 31

Vårt Bergen: Musikkbyen Bergen

På 1800-talet sette Ole Bull og Edvard Grieg Noreg på det musikalske verdskartet. Men korleis arta musikklivet i Bergen seg i hundreåra før og etter desse to nasjonale gigantane?

Edisjon og framføring
Norsk musikkarv logo

Norsk musikkarv

Fra 2022 har Senter for Griegforskning ved Fakultet for kunst, musikk og design overtatt 'Norsk musikkarv'. Dette er en nasjonal satsing for å bevare og formidle den store kulturarven av musikk etter norske komponister. Oppgaven omfatter vern og digitalisering av notematerialet, kritisk...

Samarbeidsprosjekt

Senter for Griegforskning er opprettet av Universitetet i Bergen som et samarbeidsprosjekt mellom universitetet og Bergen kommune.
Senteret har fått støtte av Trond Mohn, Meteva og Kavli-fondet. 

Treffetider:
Etter avtale 
Mob. +47 48 14 49 38 (Arnulf Mattes)
Mob. +47 99 23 14 38 (Sjur Bringeland)