Hjem
Senter for Griegforskning
Europeisk samarbeid

Prosjekt med Chopin Institutt - Europeiske musikktraktater- Nettportal

Senter for Griegforskning har hatt et samarbeid med The Fryderyk Chopin Institute i Warszawa i prosjektet 'Between Chopin and Tellefsen. European Music Treatises – Universality and National Identity' (Mellom Chopin og Tellefsen - Europeiske musikktraktater - universalisme og nasjonal identitet". Prosjektet ble finansiert gjennom Forskningsrådet - EEA and Norway Grants fra 2020–2022. Kulturrådet er med som programpartner.

Chopin Isntiute Portal musikktraktater
Foto/ill.:
Chopin Isntiute Portal musikktraktater

Hovedinnhold

Senter for Griegforskning, UiB, har som partnerinstitusjon deltatt i prosjektet ledet av Chopin Institute i Warszawa og finansiert gjennom EEA and Norway Grants

Prosjektets resultater ble presentert ved en internajonal konferanse 28. oktober 2022 på Frederyk Chopin National Institute. Her ble det oppsumert prosjektet. Dr. Artur Szklener, instituttets direktør, fortalte om prosjektets begynnelse og årsakene til Frederyk Chopin National Institutes interesse i musikkteori. Funksjonen til nettportalen ble deretter presentert av professor Ewa Bogula - prosjektkoordinatoren. På konferansen deltok også Arnulf Christian Mattes fra Senter for Griegforskning ved Universitetet i Bergen (på zoom), som oppsummerte nesten to år med polsk-norsk samarbeid, samt prof. Alina M. Prowaddry - en av prosjektets redaktører og forfattere. Arrangementet ble avsluttet av et musikalsk innslag av Maciej Wotas.

Realiseringen av prosjektet «Mellom Chopin og Tellefsen» hadde ikke vært mulig uten midler fra EEG og norske midler, samt finansiering fra Kultur- og Nasjonalarvdepartementet.

Prosjektets mål er å bidra til økt forståelse av europeisk musikkteori fra 1700- og 1800-tallet som et felles historisk grunnlag for ulike regionale musikktradisjoner og nasjonale betingelser for 'universell' musikkforståelse. Prosjektet tar sikte på en bedre forståelse av europeisk musikkteori i kontekst av de fremtredende intellektuelle strømningene innen musikk, påvirket av generelle europeiske trender og særegne kvaliteter som er typiske for individuelle land. Målene med prosjektet inkluderer: [1] å bidra til formidling og forskning i europeisk musikkteori fra 1700- og 1800-tallet; [2] utvikle  en  dypere  forståelse  av musikkteoretiske strømninger basert på tekster av ledende europeiske musikkteoretikere: Johann Nikolaus  Forkel, Heinrich Christoph Koch,  Friedrich Wilhelm Marpurg, Anton Reicha og Luigi Cherubini; [3] identifisere utviklingen av disse tekter i relasjon til forskjellige nasjonale identiteter; [4] lage fritt tilgjengelige offentlige nettressurser om musikkteori, inkludert oversettelser til polsk og engelsk.