Hjem
Senter for Griegforskning
Konsert og seminar

Remembering Lost Music- Jewish cultural heritage in Scandinavia

2. - 4. mai arrangerte Senter for Griegforskning i samarbeid med komponistklassen ved Griegakademiet konsert og seminar som bringer sammen kunstneriske, historiske og musikkvitenskapelige perspektiver for å øke bevisstheten om jødisk kulturarv i Bergen, Norge og Skandinavia. Prosjektet er støttet av strategiske prosjektutviklingsmidler delt ut av Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen.

Neste
Concert Remembering Lost Music  St Markus church, Bergen
Foto/ill.:
Senter for Griegforskning
1/2
Illustrasjon Nelly Sachs
Foto/ill.:
Birgit Weyhe
2/2
Tilbake

Hovedinnhold

Prosjektet er initiert av Arnulf Christian Mattes, leder for Senter for Griegforskning og Dániel Péter Biró, professor i komposisjon i samarbeid med Hilde Haraldsen Sveen, førsteamanuensis i vokalmusikk ved Griegakademiet. Ved å bringe sammen kunstneriske, historiske og musikkvitenskapelige perspektiver skal dette prosjektet bidra til å øke bevisstheten om jødisk kulturarv i Bergen, Norge og Skandinavia. 

Lite er kjent om de jødiske komponistene og musikerne som har levd og virket i Skandinavia, de fleste av dem immigrerte tidlig på 1900-tallet eller ble drevet i eksil under andre verdenskrig. Hva vet vi om deres biografier, deres sosiale og kulturelle forhold, deres pedagogiske eller institusjonelle betydning og virkning? Hvordan formet mottakelsen av majoriteten deres identitet som kunstnere og migranter med jødisk bakgrunn i lokale og nasjonale sammenhenger?

Et annet mål med dette prosjektet er å se på historien til jødene i Skandinavia i lys av den overordnede fortellingen om forfølgelse, trauma og Holocaust. En workshop med Griegakademiets komposisjonsstudenter resulterte i nye komposisjoner basert på lyrikken av Nelly Sachs, som utforsker disse aspektene kreativt og fra individuelle utgangspunkt. Disse komposisjonene vil bli sidestilt med komposisjonen Gvul (Border) av Dániel Péter Biró, som undersøker historisk hukommelse og traumer via dekonstruksjon av musikalsk materiale.

Utover dette har målet vært å initiere en tverrfaglig utveksling med forskere i visuell kunst om hvordan personlige vitnesbyrd og kulturell erindring, historier om forfølgelse, eksil og overlevelse kan engasjere nye publikummere. Seminarets andre dag er viet dette spørsmålet: Hvordan kan deltakende metoder for fortelling med kunstnere og tidsvitner i tett dialog utfordre og utfylle tradisjonelle former for historieskrivning?

Resultatene av dette prosjektet presenteres i samarbeid med BIT20, pianist Ermis Theodorakis, Griegakademiet og Senter for Griegforskning ved Universitetet i Bergen.

Konsert i St. Markus kirke 2. mai kl. 19:30:
Remembering Lost Music

Julia Constance Wiger-Nordås
Resitasjon
Olve Haugen, Voice Diego Lucchesi, Clarinet Peter Kates, Percussion

Francisco Corthey
but who?
Filip Eriksen, Voice Jon Behncke, Trumpet Peter Kates, Percussion

Isak Hård
Om eg berre visste
Louise Engeseth, Voice Diego Lucchesi, Clarinet Martin Shultz, Violin

Emiliano Ortíz Benítez
Ágata Blanca
Maria Myklemyr Reite, Voice Jarle Lars Rotevatn, Piano Diego Lucchesi, Clarinet

Dániel Péter Biró
Gvul (Border) for Piano and Electronics
Ermis Theodorakis, Piano Dániel Péter Biró, Electronics 

Internasjonal forskningsseminar 3. - 4. mai:

3. mai: Griegakademiet, seminarom 206: 
Migration, history, musical heritage

09.30-09.45
Arnulf Mattes and Dániel Péter Biró, University of Bergen: 
Introduction - About the Project

09.45 -10.15
Per Kristian Sebak, Bergen Maritime Museum: 
History of Jewish Immigration to and the Holocaust in Bergen

10.15-10.45
Noa Landau, University of Bergen:
Jewish Reactions to Antisemitism in Norway After 1945

10.45-11.15
Alexander van der Haven, UiB:
Jewish trauma and memory in the aftermath of the seventeenth century Khmelnitzky massacres

11.15–11.30 – COFFEE BREAK

11.30- 12.00
Michael Custodis, Universität Münster: 
On Jewish Musicians in Norway 1930–45

12.00-12.30
Henrik Rosengren, Lund University: 
The Reception of Holocaust in the Music of the Postwar Nordic Countries

12.30-13.00
Arnulf Mattes, University of Bergen
Migrant, Musician, Jew: The Case of István Ipolyi

13.00-13.45 – LUNCH BREAK

13.45-14.15
Dániel Péter Biró, University of Bergen:
Historicized Composition and Negative Space in the Composition Gvul (Border)

14.15-15.30
Composition and Voice Students Grieg Academy
Presentations and Discussion about the concert: Remembering Lost Music  
Moderated by Dániel Péter Biró and Hilde Haraldsen Sveen

17.30-18.30
Discussion about Jewish Life in Bergen Yesterday and Today with Members of the Jewish Community of Bergen.
Moderated by Dániel Péter Biró

19.00 – CONFERENCE DINNER

4. mai: Fakultet for kunst, musikk og design, Møllendal, Presentation Room 2
Artistic Representation, Memory, and Narrating Holocaust

09.30-10.15
Charlotte Schallié, University of Victoria: Visual Storytelling and Arts-based Action Research in Holocaust Witnessing and Testimony

10.15-10.45
Hilde Kramer, University of Bergen: 
Presenting the Unpresentable

10.45-11.30
Joanna Zofia Spyra, UiB:
The Aftermath of Pokłosie: Holocaust Education and the Pogrom in Jedwabne

11.30-12.00 – COFFEE BREAK

12.00-13.00 - Round table discussion with Charlotte Schallié, Hilde Kramer, Joanna Zofia Spyra, Dániel Péter Biró.
Moderated by Arnulf Mattes