Hjem

dCod 360

Torskens lever viser hvor forurenset havet er

Bli med på laboratoriet til dCod-prosjektet. Velg selv hva du vil se på i videoen over.

Hovedinnhold

Det er mange gode grunner til å undersøke kysttorsken. I løpet av livet beveger den seg ikke særlig langt. Giftstoffene fra lokal forurensing vil etterhvert lagre seg i leveren.

Marta Eide fra dCod-prosjektet forklarer:

Dette er dCod

Målet er å utvikle verktøy for overvåking av miljøet. Myndighetene og industrien trenger risikovurderinger i forbindelse med håndteringen av ulike utslipp til det marine miljø.

Forskerne arbeider for å finne ut hvordan ulike miljøgifter påvirker torsken. Særlig kombinasjonen av stoffer skaper hodebry i forhold til hvordan de virker sammen.

Ved å undersøke torskens lever, ser dCod-gjengen på genmaterialet. Hvordan brukes genene? Hvilke gener blir slått av og på? Hva blir effekten på cellene?

Alt dette er spørsmål de må vurdere. Forsker Dorothy Dankel forklarer:

dCOD_DOROTHY

Datamengdene blir enorme; hver celle inneholder omlag 20 000 gener. Når hvert gen reagerer ulikt med ulike proteiner, blir datagrunnlaget uhåndterlig stort.

For å vise vei i talljungelen, har biologene i dCod knyttet til seg matematikere, statistikere og bioinformatikere.

Mens andre snakke om Big data, har prosjektet forholdt seg til dette i årevis. Det handler om å hente ut de mest interessante delene. Data som kan fortelle hva som blir endret i torsken når den utsettes for bestemte miljøpåvirkninger.

Det urovekkende er at forurensingen slett ikke trenger være dødelig for å påvirket fisken. Selv ved lave doser har forurensing konsekvenser for bestanden. Dette går rett på næringsgrunnlaget til norske fiskere.

Det gjelder å være kreativ for å finne gode løsninger. Forskergruppen har holdt torsk i bur i Kollevågen utenfor Bergen. Ved den tidligere dumpingplassen for søppel fra regionen står fisken i store bur i fire til seks uker før den slaktes.

  • Følg prosjektet: dcod.no eller bruk @dcodprodj and #dcodproj i sosiale medier.

Bli med på opptak av fisk i Kollevågen:

Caged cod in Kollevågen

Produsent:
Marta Eide, Dorothy J Dankel, Anders Goksøyr

dCod-prosjektet skal i første omgang gå fram til 2020. Resultatene vil være til nytte for Mattilsynet, Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet og fiskerinæringen.

dCod