Hjem

HBSC Data Management Centre

Hovedinnhold

HBSC logo enkel farge

Se engelske nettsider for mer informasjon.

See our english websites for more information.

Prosjektet Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) har, etter oppstarten med fem land i 1984, vokst til å bli en stor kryssnasjonal spørreundersøkelse med rundt 50 medlemsland, de fleste fra Europa. Undersøkelsen blir gjennomført hvert fjerde år blant 11, 13 og 15 år gamle elever. Formålet er å samle informasjon om skolebarns helsevaner og -utfordringer. Data blir benyttet både til forskning og som faktagrunnlag for politikkutforming.

Nettverket blir styrt av et koordineringssenter, HBSC International Coordinating Centre, for tiden plassert ved University of St Andrews. Arbeidet med de internasjonale dataene, blir styrt av et datahåndteringssenter, HBSC Data Management Centre, for tiden plassert ved Universitetet i Bergen. Det regionale europakontoret til WHO, er en viktig samarbeidspartner i prosjektet. 

Mer informasjon finner du på de engelske nettsidene.