Hjem
Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)
Disputas

Disputas : Olin Blaalid Oldeide

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Local drug prevention - From policy to practice: A qualitative case study of policy makers, outreach social workers and at-risk youths"

Opponenter:

  1. opponent: Docent emeritus Susanna Bihari Axelsson, Aalborg Universitet, Danmark
  2. opponent: Professor Helge Ramsdal, Avdeling for helse og velferd, Høgskolen i Østfold

Leder av komiteen

Førsteamanuensis Ragnhild Hollekim, Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL), Det psykologiske fakultet, UiB

Disputasleder

Instituttleder Benedicte Carlsen, Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL), Det psykologiske fakultet, UiB

Åpent for alle interesserte.