Hjem
Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)
Undervisningsutvalget ved instituttet

Undervisningsutvalget ved Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Undervisningsutvalget ved Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL) behandler saker som gjelder studieprogram og emner ved instituttet.

Hovedinnhold

Medlemmer

Leder: Siri Lange

Sekretær: Francisca Caceres Altamirano

Gruppe A: Sara Jahnke, Ellen Haug og Marguerite Daniel

Gruppe B: Magnus Jørgensen

Gruppe C: Francisca Caceres Altamirano

Gruppe D: Sarala Karki og Helene Storsæter