Hjem

Humaniorastrategien

Picture of bryggen in Bergen

UiBs humaniorastrategi:

Gjennom en ny strategi for humaniora skal UiB løfte kvaliteten og styrke samfunnsrelevansen til de humanistiske fagene. 

Universitet i Bergen kjennetegnes i likhet med andre klassiske, europeiske forskningsuniversiteter av et stort antall humanistiske fag.

En tydelig strategisk oppfølging av humaniora er viktig for at UiB samlet skal løfte seg som internasjonal forskningsinstitusjon.

FRAMRAGENDE UNDERVISER
Ingunn Lunde

Ingunn Lunde får status som Fremragende underviser

En av Ingunn Lundes fremtidsplaner er å etablere en egen formidlingsfestival for studenter. Nå blir hun merittert for arbeidet hun gjør med undervisningskvaliteten ved fakultetet.

studiekvardag
HF-studenter

Studentane fortel

Korleis er det å studere humanistiske fag, og korleis er livet utanom studia? Les kva studentane seier.

Humaniorastrategi
Universitetsmuseet

Offensiv humaniora-satsing

Gjennom en ny strategi for humaniora skal UiB løfte kvaliteten og styrke samfunnsrelevansen til de humanistiske fagene.

karriere
Bilde av tidlegare HF-studentar

Kva jobbar kan du få med humanistisk utdanning?

Mange av dei utfordringane samfunnet står overfor i dag krev humanistisk kompetanse. Det er kanskje difor 72 prosent med utdanning frå Det humanistiske fakultet får relevant jobb i løpet av dei to første åra etter studiane.

HUMANIORA
Margareth Hagen.

Skal gjøre humaniora mer synlig

Forskningsrådet øker finansieringen av humanioraforskning i årene framover. På fire år skal andelen til humaniora opp fra tre til fem prosent av totalbevilgningene.