Hjem

Humaniorastrategien

Hovedinnhold

Picture of bryggen in Bergen

UiBs humaniorastrategi

Gjennom en ny strategi for humaniora skal UiB løfte kvaliteten og styrke samfunnsrelevansen til de humanistiske fagene. 

Universitet i Bergen kjennetegnes i likhet med andre klassiske, europeiske forskningsuniversiteter av et stort antall humanistiske fag.

En tydelig strategisk oppfølging av humaniora er viktig for at UiB samlet skal løfte seg som internasjonal forskningsinstitusjon.

Humaniorastrategien 2018 - 2022
Studenter prater sammen ute på en plass

Bred satsing på humaniora ved UiB

Nå er årets tildelinger under Humaniorastrategien klare. Åtte prosjekter fra fem fakulteter har fått totalt 4,5 millioner kroner til utvikling innen utdanning, forskning, rekruttering og formidling.

Humaniorastrategien
Protrett av Camilla Brautaset

– Humaniora er viktigere enn noen gang

UiB har høye ambisjoner for humaniora. Nå kan fagmiljøer fra hele universitetet søke støtte til tiltak for å oppfylle ambisjonene i Humaniorastrategien.

Humaniorastrategi
Universitetsmuseet

Offensiv humaniora-satsing

Gjennom en ny strategi for humaniora skal UiB løfte kvaliteten og styrke samfunnsrelevansen til de humanistiske fagene.

karriere
Bilde av tidlegare HF-studentar

Kva jobbar kan du få med humanistisk utdanning?

Mange av dei utfordringane samfunnet står overfor i dag krev humanistisk kompetanse.