Hjem

Humaniorastrategien

Hovedinnhold

Picture of bryggen in Bergen

UiBs humaniorastrategi

Gjennom en ny strategi for humaniora skal UiB løfte kvaliteten og styrke samfunnsrelevansen til de humanistiske fagene. 

Universitet i Bergen kjennetegnes i likhet med andre klassiske, europeiske forskningsuniversiteter av et stort antall humanistiske fag.

En tydelig strategisk oppfølging av humaniora er viktig for at UiB samlet skal løfte seg som internasjonal forskningsinstitusjon.

UiBs Humaniorastrategi 2018-2022
Humaniora biblioteket uib

Utlysning av midler til grunnforskningsprosjekt

UiB har en ambisjon om å styrke og internasjonalisere humanistisk forskning og lyser ut midler til to grunnforskningsprosjekt med søknadsfrist 20. mars.

UiBs Humaniorastrategi 2018-2022
Humaniora strategi forside

Utlysning av såkornsmidler til tverrfakultært samarbeid

UiB lyser ut såkornsmidler til tverrfakultært samarbeid som har et sentralt humanistisk perspektiv. Søknadsfrist: 20. mars 2021.

FRAMRAGENDE UNDERVISER
Ingunn Lunde

Ingunn Lunde får status som Fremragende underviser

En av Ingunn Lundes fremtidsplaner er å etablere en egen formidlingsfestival for studenter. Nå blir hun merittert for arbeidet hun gjør med undervisningskvaliteten ved fakultetet.

Humaniorastrategi
Universitetsmuseet

Offensiv humaniora-satsing

Gjennom en ny strategi for humaniora skal UiB løfte kvaliteten og styrke samfunnsrelevansen til de humanistiske fagene.

karriere
Bilde av tidlegare HF-studentar

Kva jobbar kan du få med humanistisk utdanning?

Mange av dei utfordringane samfunnet står overfor i dag krev humanistisk kompetanse.