Hjem
Humaniorastrategien
Humaniorastrategien

Satser videre på humaniora

Humaniorastrategien er en flerårig plan for å styrke de humanistiske fagene på hele universitetet. Nå er det tildelt tre millioner kroner til forprosjekter og faglig pilotarbeid for 2023.

Studenter sitter på benk i musehagen
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

UiBs Humaniorastrategi skal bidra til å profilere og utvikle UiBs kvaliteter innenfor de humanistiske fagene og posisjonere universitetet strategisk på nasjonale og internasjonale konkurransearenaer. Strategien trekker fram fem satsingsområder; høy faglig kvalitet, samfunnsrelevans, arbeidslivet, skoleverket og språk.

I september 2023 ble det utlyst midler til forprosjekter og faglig pilotarbeid.

Der er nå tildelt rundt tre millioner kroner til prosjekter på det humanistiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Fakultet for kunst, musikk og design.

Disse syv prosjektene har fått støtte:

Strategisk søknadsarbeid og utvikling av hovedprosjektet After Precarity, Polarization, and Populism: Figurations for the 21st Century til forskning og undervisningprosjekt

Prosjektleder er Lene Johannesen, Institutt for fremmedspråk, Det humanistiske fakultet.

Prosjektet er tildelt 644 000 kr.

Litterære tekster som inngang til mangfold og demokrati i fremmedspråkene

Prosjektleder er Camilla Skalle, Institutt for fremmedspråk, Det humanistiske fakultet.

Prosjektet er tildelt 165 265 kr.

Collaborative Digital Storytelling for Educational Advantage

Prosjektleder er David Herbert, Sosiologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Prosjektet er tildelt 714 000.

Habitable Air: Building Bridges Between the Environmental Humanities and Policymakers on Climate Change

Prosjektleder er Kerry Ryan Chance, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Prosjektet er tildelt 271 300.

Praktisk forstudie og strategisk søknadsarbeid for å etablere et tverrfaglig utdanningsprogram for formidling av samtidskunst 

Prosjektleder er Anne Szefer Karlsen, Institutt for samtidskunst, Fakultet for kunst, musikk og design.

Prosjektet er tildelt 300 000. 

Glemte stemmer i norsk musikkarv Framtidens musikkarkiv pilotprosjekt

Prosjektleder er Arnulf Mattes, Griegakademiet, Fakultet for kunst, musikk og design.

Prosjektet er tildelt 457 800.

The Expanded Intellect of Chant

Prosjektleder er Dániel Biró, Griegakademiet, Fakultet for kunst, musikk og design.

Prosjektet er tildelt 435 000.