Hjem
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
Undervisningsutvalg IBMP

Undervisningsutvalget ved IBMP

Undervisningsutvalget ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi behandler saker som gjelder studieprogram og emner ved instituttet.

Hovedinnhold

Medlemmer

Undervisningutvalget består av medlemmer fra gruppe A (faste vitenskapelig ansatte), gruppe B (universitetsstipendiater) og gruppe D (studenter). Undervisningutvalget kan også ha eksterne representanter. Dekan ved Det psykologiske fakultet har på fullmakt oppnevnt følgende medlemmer for perioden 1.9.17-31.8.2021, med noen endringer godkjent 11.8.2020.  Studentrepresentantene oppnevnes for ett år av gangen, av Psykologisk studentforening (PSF), nåværende periode 1.8.2021-31.7.2022.

Gruppe/funksjonNavnType medlem
A: LederFrøydis Morken (fra 1.8.20)Fast representant

A: Programansvarlig psykologprogrammet

Rune RaudebergFast representant
A: Programansvarlig LogopediJan de JongFast representant
A: Fast vitenskapelig ansattJelena MrdaljFast representant
A: Fast vitenskapelig ansattAstrid LundervoldVararepresentant
B: UndervisningsstipendiatUlvhild Helena Færøvik (fra 1.8.20)Fast representant
B: Undervisningsstipendiat(kommer info)Vararepresentant
D: StudentrepresentantAnne-Celin Hovland (profesjonsstudiet i psykologi)Fast representant
D: StudentrepresentantledigFast representant
D: StudentrepresentantledigVararepresentant

Fra gruppe C teknisk administrativt ansatte deltar administrasjonssjef fra instituttet og programkoordinatorer fra studieseksjonen som faste observatører. Andre (for eksempel eksterne) kan også delta ved behov.

Ansvarsområde

Undervisningsutvalget ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi forvalter de emner instituttet leverer til Profesjonsprogrammet i psykologi, instituttets emner innen BA-programmet i spesialpedagogikk, BA-programmet i generell psykologi og MA-programmet i psykologi, MA-programmet i logopedi, samt utdanningsvirksomheten ved instituttets undervisningsklinikk.

Innkalling og protokoll

2018

DatoInnkallingReferat/protokoll
24.01.2018Sak 1 - 2/2018 
20.03.2018Sak 3 - 6/2018 
16.05.2018Sak 7 - 9/2018Protokoll
10.09.2018Sak 10 - 14/2018Protokoll
24.10.2018  

2019

DatoInnkallingReferat/protokoll
28.01.2019  
18.03.2019  
29.04.2019