Home
Department of Biological and Medical Psychology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Undervisningsutvalg IBMP

Undervisningsutvalget ved IBMP

Undervisningsutvalget ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi behandler saker som gjelder studieprogram og emner ved instituttet.

Main content

Medlemmer

Undervisningutvalget består av medlemmer fra gruppe A (faste vitenskapelig ansatte), gruppe B (universitetsstipendiater) og gruppe D (studenter). Undervisningutvalget kan også ha eksterne representanter. Dekan ved Det psykologiske fakultet har på fullmakt oppnevnt følgende medlemmer for perioden 1.9.2021-31.8.2025, med noen endringer i 2020, 2023 og 2024.  Studentrepresentantene oppnevnes for ett år av gangen, av Psykologisk studentforening (PSF), nåværende periode 1.8.2023-31.7.2024.

Gruppe/funksjonNavnType medlem
A: Leder, programansvarlig logopediFrøydis MorkenFast representant

A: Programansvarlig psykologprogrammet

Rune RaudebergFast representant
A: Fast vitenskapelig ansattJanne GrønliFast representant
A: Fast vitenskapelig ansattKjetil VikeneFast representant
A: Fast vitenskapelig ansattSteinunn AdolfsdottirVararepresentant
B: UndervisningsstipendiatUlvhild Helena Færøvik (fra 1.8.20)Fast representant
B: UndervisningsstipendiatKarlijn KouwerVararepresentant
D: StudentrepresentantMads Andre OmbergFast representant
D: StudentrepresentantChristoffer WithFast representant
D: Studentrepresentant Vararepresentant

Fra gruppe C teknisk administrativt ansatte deltar administrasjonssjef fra instituttet og programkoordinatorer fra studieseksjonen som faste observatører. Andre (for eksempel eksterne) kan også delta ved behov.

Ansvarsområde

Undervisningsutvalget ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi forvalter de emner instituttet leverer til Profesjonsprogrammet i psykologi, instituttets emner innen årsstudiet i psykologi, BA-programmet i generell psykologi og MA-programmet i psykologi, MA-programmet i logopedi, samt utdanningsvirksomheten ved instituttets undervisningsklinikk.