Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

Masterprogram ved Institutt for fysikk og teknologi

Institutt for fysikk og teknologi tilbyr flere masterprogram, både i ren og anvendt fysikk. Programmene retter seg mot studenter med interesse for fysikk og beslektede fag og som ønsker å kvalifisere seg til forskning, utvikling eller undervisning.

to kvinnelige studenter foran IFT
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold