Hjem
Institutt for fysikk og teknologi
nytt nettverk

UiB etablerer EU-nettverk for havnæringene

IFT Ocean of Opportunities
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen starter opp EU-nettverket Ocean of Opportunities.

Nettverket skal mobilisere til flere EU-søknader innen forskning og innovasjon i havnæringene (petroleumsnæringen, marin fornybar energi og maritim sektor) gjennom Horisont Europa-programmet.

Nettverket skal ha et geografisk tyngdepunkt på Vestlandet, med Energiomstilling Vest (EOV) i en sentral rolle. Klyngene NCE Maritime CleanTechGCE Ocean Technology og Norwegian Offshore Wind Cluster vil gi en sterk forankring mot næringslivsaktører.

Målet er å koble verdikjedene innen havnæringene med aktører fra næringsliv, offentlig sektor og forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt.

– Viktige norske næringer som petroleumsindustrien og maritim næring står ovenfor en omfattende omstilling. Forskningsbasert innovasjon vil spille en viktig rolle i den omstillingen som nå er i gang, sier energidirektør Kristin Guldbrandsen Frøysa, som står bak etableringen sammen med prosjektleder Cecilie Evjen fra IFT.

Forskningsrådet har tildelt finansiering til nettverket for tre år fra august 2021. Mer informasjon kommer i august.