Hjem
Klima og energiomstilling
Energiomstilling VEST

Sammen om energiomstilling

Fire forsknings- og utdanningsinstitusjoner går sammen om kunnskapsklyngen Energiomstilling VEST, som ble offisielt lansert i november 2019. Målet er å skape en rask og rettferdig energiomstilling, nasjonalt og internasjonalt.

Jorden, Nasa
Foto/ill.:
NASA Earth Observatory 

Hovedinnhold

Verden står overfor en gjennomgripende omlegging av energiforsyning og energibruk de neste tiårene. Denne omleggingen vil bety en dyptgripende forandring av samfunnet og vil berøre alle samfunnsområder.

Gruppefoto Gunnar Eskeland, Jens Kristian Fosse, Kristin Guldbrandsen Frøysa, Aina Margrethe Berg, Geir Anton Johansen, Leif K. Sandal og Gunn Mangerud

STERKERE SAMMEN: UiB, HVL, NHH og NORCE går sammen om om kunnskapsklyngen Energi VEST. Gunnar Eskeland (NHH), Jens Kristian Fosse (HVL), Kristin Guldbrandsen Frøysa (UiB), Aina Margrethe Berg (NORCE), Geir Anton Johansen (HVL), Leif K. Sandal (NHH) og Gunn Mangerud (UiB).

Photo:
Jens H. Ådnanes, UiB

Det er ulike drivere for omleggingen fra fossilt til fornybart, men nasjonale og internasjonale klimamål (for eksempel Paris-avtalen), bedre (lokal) luftkvalitet og økonomi er viktige faktorer. Fornybar energi er nå billigere enn fossil energi mange steder.

Mange tenker at overgangen til fornybar energi er et spørsmål om teknologi og teknologiutvikling. Teknologi er derimot en av mange faktorer i det store bildet. Hvordan det nasjonale energisystemet ser ut er et samspill mellom teknologi, ressurser (kull, gass, olje, vannkraft, sol, vind, biomasse), politikk, kultur, arealbruk og økonomi i landet.

Rektor Dag Rune Olsen, Energiomstilling VEST og Fornybarprisen

UTSLIPPSFRIE INNEN 2030: Natalia Golis (MDG), Fylkesvaraordfører Vestland påpekte at Vestland fylke skal være utslippsfrie innen 2030. – Da trenger vi utdanning for å ivareta behovet for omstilling, og en politikk som er tuftet på kunnskap og kompetanse vi politikere ikke har, sa Golis.

Beslutninger som blir tatt i dag vil påvirke samfunnet i mange tiår framover og kunnskapsgrunnlaget vårt er ikke tilstrekkelig. Derfor er det avgjørende at teknologer samarbeider med for eksempel jurister, økonomer, sosiologer og psykologer. Forskerne må også arbeide med de potensielt negative konsekvensene av energiomstilling, som for eksempel nedlegging av arbeidsplasser.

Fire store kunnskapsinstitusjoner har høsten 2019 gått sammen for å arbeide med energiomstilling i kunnskapsklyngen Energiomstilling VEST. Samlet dekker UiB, NHH, HVL og NORCE et spekter av den kompetansen som trengs for å utvikle kunnskap knyttet til energiomstilling.

Den nye klyngen ble offisielt lansert i Universitetsaulaen ved Universitetet i Bergen 21. november 2019, med vitenskapelige innlegg, paneldebatter og prisutdelinger.

Leif K. Sandal, Elisabeth  Maråk Støle, Dag Rune Olsen, Berit Rokne.

FIRE ENERGI-INSTITUSJONER: Energi VEST består av fire institusjoner, her representert ved Leif K. Sandal (professor ved NHH), Elisabeth Maråk Støle Adm dir, NORCE), Dag Rune Olsen (rektor ved UiB) og Berit Rokne (rektor ved HVL.

Photo:
Jens H. Ådnanes, UiB

Energiomstilling VEST skal samarbeide tett med næringsliv og offentlig sektor, og støtte opp under næringsklyngene som i dag eksisterer.

Energiomstilling VEST vil mobilisere flere forskere til å arbeid med energiomstilling og styrke kontakten mellom studenter og næringslivet. Klyngen vil være en viktig faktor til at ny kunnskap raskere blir tatt i bruk i næringsliv og forvaltning.

Natalia Golis (MDG), Fylkesvaraordførar Vestland

FREMTIDENS ENERGI: Agnes Kolbjørnsen Kjærstad var en av de to vinnerne med denne tegningen.

Photo:
Jens H. Ådnanes, UiB

Lanseringen utfordret elever på 5. trinn i Bergen til å delta i en tegnekonkurranse der oppgaven var å tegne noe de tror vil være framtidens energiformer. 

– Barn har en grunnleggende nysgjerrighet og tenker ofte mye friere enn oss voksne i forhold til å finne løsninger på kjente utfordringer i verden. Dette er en egenskap som vi ofte mister på veien til å havne i posisjoner der vi er forventet å ta stort ansvar for omstilling, endring og konkrete løsninger, sa Jannicke Hilland, konsernsjef i BKK og styreleder for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Tegning

PRISVINNERE: Lukas Bølstad og Anna Kristiansen (til venstre) tok imot prisen på vegner av Alexander Lorents Lynghaug. Agnes Kolbjørnsen Kjærstad fikk også pris, utdelt av Jannicke Hilland, konsernsjef i BKK.

Photo:
Agnes Kolbjørnsen Kjærstad

Vinnerne av konkurransen var Agnes Kolbjørnsen Kjærstad fra Møhlenpris skole og Alexander Lorents Lynghaug fra St. Paul skole.

Utdeling av pris

Rektor Dag Rune Olsen om lanseringen i Aulaen og vinnerne av Fornybar-konkurransen.

Photo:
Jens H. Ådnanes, UiB