Hjem
Institutt for fysikk og teknologi
Disputasdato

Disputas : Richard Olsen

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"A theoretical study of nanoscale glycol–surface interactions"

Opponenter:

  1. Professor Shiang-Tai Lin, Department of Chemical Engineering National Taiwan University
  2. Førsteamanuensis Alla Sapronova, TU Graz

Leder av komiteen

Professor Jan Petter Hansen

Disputasleder

Professor Bjarne Stugu

Avhandling

https://bora.uib.no/bora-xmlui/browse?type=author (søk på kandidatens navn). Dersom den ikke er tilgjengelig her kan den være tilgjengelig på forespørsel til kandidaten.  

 

Åpent for alle interesserte.