Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

Administrasjonen ved IFT

Administrasjonsområdet finner du i 3. etasje, Allégaten 55. Inngang til høyre i det du kommer opp hovedtrappen.

Foto/ill.:
Kjetil V. Heitmann / IFT

Hovedinnhold

​​​​​​Instituttledelsen

Administrasjonen

Studieadministrasjonen

Studieveileder
Masterprogrammet i Havteknologi
Irlin Nyland
Tlf: +47 55 58 27 53
Irlin.Nyland@uib.no
Studieveileder
Bachelorprogrammet i Fysikk
Masterprogrammet i Fysikk

Emelie Øvrehus 
(vikar for Maria)
Tlf: +47 55 58 22 85
Emelie.Ovrehus@uib.no

Maria Rigstad Langvad 
(i permisjon)
Tlf: +47 55 58 28 14
Maria.Langvad@uib.no

Studieveileder / Forskerskolekoordinator
Masterprogrammet i Energi- og Prosessteknologi 
Masterprogrammet i Reservoar og Geoenergi 
Forskerskolene HySchool og NFiP
Merry Ho
Tlf: +47 55 58 27 67
Merry.Ho@uib.no
PhD-koordinator
Forskerutdanning
 
Marianne Daae
Tlf: +47 55 58 27 91
Marianne.Daae@uib.no
Generell studieveileder e-post
(f.eks. eksamen, timeplanlegging, undervisningsassistent)
studieveileder@ift.uib.no

Forskerskoler/SFI