Hjem
Institutt for fysikk og teknologi

Engasjer deg på IFT

Her kan du finne informasjon om institutt- og studentorgan samt noen av tilbudene som finnes for deg som student i studiebyen Bergen.

Hovedinnhold

Gjør det meste ut av tiden din som student! En lærer mye ved siden av studiene ved å engasjere seg frivllig i studentorganisasjoner, påta seg verv og delta på arrangementer. Det er også en fin måte å knytte nettverk på - på tvers av alle studiefelter. 

Fagutvalgene ved IFT

Fagutvalgene for de ulike studieprogrammene ved IFT fungerer som et bindeledd mellom studentene og ledelsen på instituttet. Fagutvalgene er representert i ulike styrer og råd på både institutt- og fakultetsnivå, og har i tillegg hovedansvaret for faglige og sosiale arrangementer for sine studenter. Ta kontakt med fagutvalene om du har innspill til hvordan undervisningen eller informasjonen om undervisningen kan bli bedre, lurer på hva rettigheter du har eller lignende.

FFT

Fagutvalget for Fysikk og Teknologi (FFT) er studentorganet for alle fysikkstudenter ved Institutt for Fysikk og Teknologi. Her finner du både master- og bachelorstudentar som ønsker å gjøre instituttet til den beste stedet i landet å studere fysikk og teknologi. For å kunne påvirke de vedtakene som blir gjort på instituttet stiller fagutvalet med studentrepresentanter i programstyret, instituttrådet og i andre møter med de ansatte. Hvert semester evaluerer fagutvalet emner og gir råd til hvem som skal få prisen for årets foreleser på fakultetet.

FFT sin hjemmeside finner du her
Facebook-siden finner deres du her
E-postadressen til fagutvalget er fagutvalget.fft@uib.no.

Neptun

Neptun, Fagutvalet for havteknologi, er studentorganet for alle studenter ved det integrerte masterprogrammet i Havteknologi ved Institutt for Fysikk og Teknologi.

Facebook-siden til Neptun finner du her.
E-postadressen til fagutvalget er neptun.havteknologi@gmail.com

Lumen

Lumen, Fagutvalet for energi, er studentorganet for alle studenter i det 2-årige masterprogrammet i energi og det 5-årige masterprogrammet i energi. I tillegg representerer fagutvalget studenter fra masterprogrammene Reservoar og Geoenergi og Energi- og prosessteknologi ved Institutt for Fysikk og Teknologi.

Facebook-siden til Lumen finner du her.
E-postadressen til fagutvalget er lumen.uib@gmail.com

Ledelsesnivåer

Administrasjonen - kan hjelpe deg med alt du trenger i løpet av studietiden din, som f.eks. emner, tilrettelegging, permisjon, valg av emner, utsettelser, booking, kontrakt osv. Snakk med din studieveileder om du er usikker på hvem du skal henvende deg til. Her finner du adminstrasjonen ved IFT.

Programstyre - er ansvarlig for vedtak rundt alt som har med studiene på instituttet å gjøre: det kan være studieprogram, studieplaner, emnekoder og lignende. Om du for eksempel søker om å få utsatt frist for innlevering av masteroppgaven er det programstyret som vurderer søknaden. Her finner du programstyret for ditt studieprogram.

Instituttråd - diskuterer strategien til instituttet, håndterer budsjett, regnskap og store endringar i studietilbudet og leverer forskings-, forskerutdannings- og utdanningsmeldinger til fakultetet. Instituttrådet er rådgivende organ for Instituttledelsen. Her finner du Instituttrådet ved IFT.

Instituttledelsen - tar overordnede avgjørelser ved instituttet. Her finner du Instituttledelsen ved IFT.

Sosiale arrangementer ved IFT / linjeforening Doppler / studentbaren h-bar

Fagutvalget for Fysikk og Teknologi har en egen Facebook-gruppe for arrangementer på IFT og en linjeforening Doppler, som står for sosiale arrangementer.

h-bar er studentbaren ved IFT og skal være med på å bedre det sosiale miljøet for ansatte og studenter på instituttet. Baren ligger i første etasje i sydfløyen (følg de rosa pilene) og har åpent fredager klokken 19.00 - 01.00. Studentene som driver baren arrangerer quiz og andre artige aktiviteter når det passer. Følg med på hva som skjer på plakater rundt omkring på fakultetet, på Facebook, og hjemmesiden til h-bar, og ta kontakt i baren eller på e-post h-bar@ift.uib.no om du vil være med.

h bar
Foto/ill.:
IFT

Student Bergen - Studentorganisasjoner

Student Bergen-sidene til Utdanning i Bergen finner du en oversikt over alle studentorganisasjonen i studiebyen Bergen. Her er det noe for enhver student. Ønsker du å starte din egen studentorganisasjon, kan du også lese om prosedyrene på sidene. 

Her finner du også en jevnlig oppdatert oversikt over arrangementer, jobbstillinger og studentrabatter. En kjemperessurs for alle studenter!

Sammen - Studentsamskipnaden på Vestlandet

Studentsamskipnaden Sammen jobber for at studenter på Vestlandet skal få en flott studietid. Som student kan du få gratis psykologtimer; gratis mestringskurs og støttekurs for studentverv; og gode tilbud på blant annet treningssentre, kaféer, tannleger og studentboliger. 

IFT Alumni

Uib alumni
Foto/ill.:
UiB alumni

Er du student, nyutdannet eller en tidligere student? Meld deg inn i nettverket UiB Alumni! IFT Alumni er et verktøy primært for å holde kontakt med instituttets studenter etter de forlater IFT, eller i det minste for å kunne følge med på hvor de går videre i arbeidskarrieren. IFT Alumni er åpen for nåværende og tidligere studenter og ansatte ved instituttet.