Hjem
Institutt for fysikk og teknologi
Utdanningstilbud

Tilknyttede studieprogram

Institutt for fysikk og teknologi tilbyr spennende utdanning med bachelorprogram i fysikk og prosess- og petroleumsteknologi, og 17 studieretninger på masternivå, og utdanning på PhD-nivå. Instituttet bidrar dessuten til undervisningen i studieprogrammet i nanovitenskap og de integrerte lærerutdannings-programmene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Prof. Morten Førre
Foto/ill.:
UiB