Home
Department of Physics and Technology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Utdanningstilbud

Tilknyttede studieprogram

Institutt for fysikk og teknologi tilbyr spennende utdanning med bachelorprogram i fysikk, mange studieretninger på masternivå, og utdanning på PhD-nivå. Instituttet bidrar dessuten til undervisningen i studieprogrammet i nanovitenskap og de integrerte lærerutdannings-programmene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Prof. Morten Førre
Photo:
UiB

Main content