Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Vurdering av manuellterapi tatt i utlandet

Hovedinnhold

Manuellterapi er et toårig klinisk masterstudie ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen (IGS-UiB). https://www.uib.no/studieprogram/MAMD-MANT#presentasjon. Denne videreutdanningen fører frem til graden Master i manuellterapi for fysioterapeuter (MMT).

I jevngodhetsvurderingen av utenlandske manuellterapi-utdanninger vektlegges at studiet er på mastergradsnivå; er av minimum et års varighet i manuellterapi; og har minimum 20 studiepoeng innen manuellterapifagets teorigrunnlag og veiledet ferdighetstrening i klasserom. NOKUT sine krav til en mastergrad forutsetter at mastergradsoppgaven er et selvstendig arbeid på minimum 30 studiepoeng.

Når det gjelder klinisk praksis så viser det seg at utenlandske utdanninger er vesentlig forskjellig fra manuellterapi-utdanningen ved UiB. IGS-UiB har vedtatt at søkere med videreutdanninger i manuellterapi tatt i land utenfor EU/EØS må gjennomføre både veiledet praksis og en praktisk prøve. IGS-UiB stiller krav om at du må gjennomføre 1500 pasientkonsultasjoner og 120 timer veiledning.

For å kvalifisere til A8-takst må manuellterapeuter også ta følgende tre kurs: «Differensialdiagnostikk og laboratorieprøver for MT», «Radiologi for MT» og «Trygdefaglige emner for kiropraktorer og MT».
 

---o--- (herunder er tekst fra nettsiden til HOD/SAK) ---o---

Helsedirektoratet – Autorisasjon, utdanning og godkjenning

https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens/fysioterapeut#sykmelding-,-rekvisisjon--og-henvisningsrett-og-rett-til-å-utløse-takst-for-manuellterapi-(a8)

Videreutdanning i utlandet

Fysioterapeut med videreutdanning i manuellterapi fra utlandet må ha godkjenning fra Helsedirektoratet for å få sykmeldings-, rekvisisjons- og henvisningsrett. Det er en forutsetning at den utenlandske utdanningen er på samme nivå, har samme omfang og kan likestilles med en akkreditert norsk mastergrad. Det er et grunnvilkår at du har norsk autorisasjon som fysioterapeut.

Veiledet praksis og praktisk prøve

Du må selv skaffe deg praksissted og veileder. Universitetet i Bergen (UiB) har oversikt over aktuelle veiledere og praksissteder. UiB skal utstede bekreftelse på midlertidig rett til refusjon i forbindelse med veiledet praksis, følge opp og vurdere kandidatenes logg, gjennomføre praktisk prøve og dokumentere gjennomført praksis og bestått praktisk prøve. Spørsmål om veiledet praksis og praktisk prøve rettes til UiB, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, e-post: studie@igs.uib.no.

Kurs i radiologi, differensialdiagnostikk og trygdefaglige emner

Universitetet i Bergen tilbyr kurs i radiologi og differensialdiagnostikk mens Universitetet i Oslo tilbyr kurs i trygdefaglige emner.