Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Rangeringsregler MT

Opptakskrav og rangeringsregler MT

Hovedinnhold

Opptakskrav fastsettes som følger:

For å bli tatt opp til masterstudiet må studenten ha oppnådd bachelorgrad i fysioterapi, eller tilsvarende (tils. 180 studiepoeng). I tillegg kreves norsk autorisasjon som fysioterapeut og praksis med pasienter, svarende til 1 års fulltids arbeid.

Rangeringsregler fastsettes som følger:

Søkerne deles i tre kategorier:

A. Søkere med studiepoeng utover opptakskrav (ca. 12 av plassene tildeles etter dette kriteriet)

Rangeres slik:

  • 1. Søkere med flest studiepoeng utover opptakskrav (maks 400 studiepoeng)*

  • 2. Dersom søkere står likt, tildeles plass til den som har best karakter i opptakgrunnlaget (graden).

  • 3. Dersom søkerne fremdeles står likt, tildeles plass til den som etter en samlet vurdering har best grunnlag for opptak

B. Praksis som fysioterapeut utover opptakskravet, inntil 10 år (ca. 8 av plassene tildeles etter dette kriteriet)

Rangeres slik:

  • 1. Søkere med lengst praksis, inntil 10 år, utover opptakskrav

  • 2. Dersom søkere står likt, tildeles plass til den som har flest studiepoeng utover opptakskrav (maks 400 studiepoeng)*

  • 3. Dersom søkere fremdeles står likt, tildeles plass til den som har best karakterer på studiepoeng utover opptakskrav

  • 5. Dersom søkerne fremdeles står likt, tildeles plass til den som etter en samlet vurdering har best grunnlag for opptak.

*Studiepoeng utover opptakskrav må være helsefaglig relevant utdanning, f.eks. være knyttet til helse eller idrett.

C. Søkere som søker opptak på særskilt vilkår. (Inntil 4 plasser tildeles etter dette kriteriet)

Plassene kan tildeles studenter som synes særskilt egnet for studiet. Dette vil bli vurdert skjønnsmessig med utgangspunkt i søkers skriftlige fremstilling i et vedlagt brev på 1 side (maks. 400 ord). Søkere som deltar i forskningsprosjekt prioriteres.

Studiet har 24 studieplasser. Utenlandske søkere må dokumentere at de kan snakke og forstå norsk, og de må få norsk fysioterapiautorisasjon.