Home
Department of Global Public Health and Primary Care

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Rangeringsregler MT

Opptakskrav og rangeringsregler MT

Main content

Opptakskrav fastsettes som følger:

For å bli tatt opp til masterstudiet må studenten ha oppnådd bachelorgrad i fysioterapi, eller tilsvarende (tils. 180 studiepoeng). I tillegg kreves norsk autorisasjon som fysioterapeut og praksis med pasienter, svarende til 1 års fulltids arbeid.

Rangeringsregler fastsettes som følger:

Søkerne deles i tre kategorier:

A. Søkere med studiepoeng utover opptakskrav (ca. 10 av plassene tildeles etter dette kriteriet)

Rangeres slik:

  • 1. Søkere med flest studiepoeng utover opptakskrav (maks 400 studiepoeng)*

  • 2. Dersom søkere står likt, tildeles plass til den som har best karakterer

  • 3. Dersom søkerne fremdeles står likt, tildeles plass til den som etter en samlet vurdering har best grunnlag for opptak

B. Praksis som fysioterapeut utover opptakskravet, inntil 10 år (ca. 6 av plassene tildeles etter dette kriteriet)

Rangeres slik:

  • 1. Søkere med lengst praksis, inntil 10 år, utover opptakskrav

  • 2. Dersom søkere står likt, tildeles plass til den som har flest studiepoeng utover opptakskrav (maks 400 studiepoeng)*

  • 3. Dersom søkere fremdeles står likt, tildeles plass til den som har best karakterer på studiepoeng utover opptakskrav

  • 5. Dersom søkerne fremdeles står likt, tildeles plass til den som etter en samlet vurdering har best grunnlag for opptak.

*Studiepoeng utover opptakskrav må være helsefaglig relevant utdanning, f.eks. være knyttet til helse eller idrett.

C. Søkere som søker opptak på særskilt vilkår. (Inntil 4 plasser tildeles etter dette kriteriet)

Plassene kan tildeles studenter som synes særskilt egnet for studiet. Dette vil bli vurdert skjønnsmessig med utgangspunkt i søkers skriftlige fremstilling i et vedlagt brev på 1 side (maks. 400 ord). Søkere som deltar i forskningsprosjekt prioriteres.

Studiet har 22 studieplasser. Utenlandske søkere må dokumentere at de kan snakke og forstå norsk, og de må få norsk fysioterapiautorisasjon.

I tillegg til de nevnte fulltidsstudieplassene har studiet inntil 5 deltidsplasser (avhengig av om vi har personressurser). Disse kan søkes av kvalifiserte søkere (bachelorgrad i fysioterapi el. tilsvarende) med tidligere fullført videreutdanning i manuellterapi. Søker må synliggjøre i søknaden hvilke fag man har fra før (jfr. Studieplanen til MMT), og søke fritak for disse fagene. Søkere som underviser, veileder el. har prosjektarbeid prioriteres.