Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
allmøte

Allmøte 16. januar 2019

Visjon IGS: Bedre helse, bedre samfunn

Bryggen metaphor
Foto/ill.:
IGS

Hovedinnhold

Oppsommering 2018

 • Ny organisasjonsstruktur
  • Skal evalueres 2019
 • Lederutvikling ved IGS
 • Forskning:
  • 2 nye forskningssentre og et senter for forskningsdrevet innovasjon
  • profesjonalisering av søknadsarbeid
 • Utdanningene:
  • Ny utdanningsstrategi
  • 6 uker praksisperiode i primærhelsetjenesten
  • Ny master i helse og samfunn under planlegging
 • Alrek helseklynge
  • Arbeidsplassutforming

 

Tall for forskning og utdanning

 • Antall originalpublikasjoner 2017: 389
 • Nivå 2-publikasjoner 2017: 98
 • 21 disputaser i 2018
 • 157 doktorgradskandidater
 • Totalt 46 mastergrader ble godkjent i 2018
 • 45 registrerte søknader: 3 RCN prosjekter fikk tildeling

 

Priser og utmerkelser i 2018

 • Årets publikasjon ved MED: Trond Riise et al for artikkel i Science (EPISTAT)
 • Årets underviser ved MED: Thomas Mildestvedt (ALLMENNMED)
 • Årets forskningsgruppe ved MED: Globale helseprioriteringer, ledet av Ole Frithjof Norheim (ETØK)
 • Rolv Skjærven ble æresmedlem i Norsk forening for epidemiologi

 

Andre høydepunkter i 2018

 • Tilslag på store søknader: Bjarne og Ingunn
 • Senter for internasjonal helse
  • 30 år – storstilt feiring
  • flyttet tilbake til ODH – ledd i byggingen av Alrek helseklynge
 • Konferanser: SDG, Migrasjonskonferansen, ARV-konferansen, Instituttets dag
 • Filosofisk poliklinikk 20 år – storstilt feiring
 • Julefest (2019 blir siste julefest i KV31)
 • CISMAC besto midtveisevaluering og fikk finansiering for 5 nye år
 • Oppstart PraksisNett
 • Gullet ska hem-seminar
 • 2 statsrådsbesøk (Forskningsminister Iselin Nybø og Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen)
 • Nye emeriti: Eva Gjengedal, Kjell Haug, Anders Bærheim og Rolv Skjærven
 • Nye fast vitenskapelig ansatte: Frøydis Bruvik (100%) , Inger Haukenes (50%), Jon Joensen (50%), Kjartan Fersum (50%), Magnus Vollset (60%)

 

2019 – hva venter oss?

 • Ny master i helse og samfunn
 • Opptrapping faglig arbeid med Alrek helseklynge
 • Undervisningsregnskap
 • Arbeid med søknader om tre sentre ved IGS
 • Økt fokus på søknadsstøtte og –kompetanse
 • Fortsatt lederutvikling
 • Evaluering av omorganiseringen
 • Utpeke retning for IGS de nærmeste 2-3 år