Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Konferanse

Migrasjonskonferanse 2020: Helse og arbeid i det nye landet

Andre konferanse for bedre dialog mellom disipliner og aktører. Åpent for registrering.

En gruppe sykehusarbeidere går opp en trapp
Foto/ill.:
Paul S. Amundsen

Registrer deg her

Migrasjonskonferansen i Bergen 24. og 25. september blir arrangert fysisk, men vi har byttet sted til Scandic Flesland Airport Hotell. På denne måten er veien kortere for de som flyr og vi har plass til 200 deltakere. Vi disponerer tre store saler som vi kan bruke, med god plass til å ivareta koronareglene som er i dag. Plenumssesjonene blir streamet.

1. september vil vi likevel kunne revurdere situasjonen: Skulle myndighetene på det tidspunktet ikke tillate så mange på et sted eller fraråde reise til Bergen for tilreisende som kommer fra andre steder, vil vi refundere pengene for de det gjelder. Dersom antall påmeldte overstiger 200 eller maksimumsantallet bestemt av myndighetene, vil deltakerne få plass ut ifra den rekkefølgen de har meldt seg på (det vil si først til mølla-prinsippet). Vær derfor tidlig ute med å melde deg på!

Konferansen er tenkt å være en møteplass hvor forskere, representanter fra helsetjenestene, frivillige aktører og brukere går i dialog og lytter aktivt til hverandres budskap og erfaringer. Vår visjon er å gi politikerne og samfunnet relevant, anvendbar og oppdatert informasjon som kan brukes til å forbedre helsetilbudet til alle, inkludert innvandrere. 

Prisutdeling

Har du en god leder? Vi deler ut MIGRASJONSHELSE LEDERSPRIS 2020 under konferansen! Meld kandidater til Bernadette.Kumar@fhi.no For mer info og frist se her.

Bergen deklarasjon

Etter forrige konferansen i 2018 produserte en Bergen deklarasjon 2018 som ble levert til Statssekretær Anne Grethe Erlandsen. Vi følger opp saken i årets konferanse. Har du innspill på dette, send allerede å til Bernadette.Kumar@fhi.no 

Abstrakt

Takk for alle gode bidrag som har hjulpet oss å forme «Migrasjon: Helse og arbeid i det nye landet».

Abstraktene er blitt delt på seks sesjoner og et workshop. Forfatterne vil ila. kort tid få mer informasjon om hvilke gruppe de hører til og når presentasjonene blir. Titlene på sesjonene blir:

  1. Utdanning og helse
  2. Frivillige organisasjoner
  3. Brukermedvirkning og innvandreres bidrag
  4. Ledelse, diskriminering og helse
  5. Kompetanse blant behandlere
  6. Helse blant flyktninger og asylsøkere
  7. Koronavirus og innvandrere (workshop)

 

Foreløpig program

Her kommer en smakebit av temaer og innledere i «Migrasjon: Helse og arbeid i det nye landet». Presentasjoner av abstrakts, workshops og kulturelle innspill kommer i tillegg…

Torsdag 24. september 2020

Fredag 25. september 2020

Registrering og kaffe & Kulturell innslag

Kaffe & Kulturell innslag

Migrasjonshelsekonferanse i Norge – hvor langt er vi kommet siden 2018?

Esperanza Diaz og Gro Mjeldheim Sandal

Bergen deklarasjon og ledelsespris

Bernadette Kumar

Migrasjon-arbeid og helse: kompleksitet.

Esperanza Diaz

Arbeid, helse og samfunn

Arne Viste, grunder papirløse

Migration, health and work (engelsk)

Cathy Zimmerman

Migrasjon, helse og arbeid i kommune Norge. Tverrfaglig arbeid til inspirasjon

Dialogfasilitator: Bernadette Kumar

Konsekvenser for innvandreres helse av utenforskap og diskriminering i arbeidslivet

Jon Rogstad, FAFO,

Mariette Lobo, likestillings- og diskrimineringsombudet

Krisztian Rozsa, Skeiv verden

Dialogfasilitator: Johanna Laue

Innvandreres bidrag til arbeid og folkehelse

Fakhra Salimi (MIRA senter)

Maria Amelie (journalist og forfatter),

Kari Dahl, kompletterende utdanning OSloMEt

Bruker

Dialogfasilitator: Esperanza Diaz

Krav til behandlere. Hva er rollen til utdanningsinstitusjoner? Hva er nødvendig  kompetanse i tjenestene?

Maria Nordheim Alme, Høgskulen på Vestlandet

Marit Halonen Christiansen, Legeforeningen

Cecilie Malin, NAV/introduksjonsprogrammet

Vilde Amalie Tolo, Studentrepresentant

Dialogfasilitator:  Esperanza Diaz

Mangfoldsledelse for helse

Gro Mjeldheim Sandal, UiB

Steinar Olsen, leder Stormberg

Audrey Pereira Nielsen, Helsestasjonstjenesten, Bergen Kommune

Bruker

Dialogfasilitator: Tonje Fyhn

 

For å muliggjør deltakelse blant frivillige organisasjoner, studenter og brukere, vi har et begrenset antall frie invitasjoner. Ta kontakt med esperanza.diaz@uib.no om du har behov for det.

Med vennlig hilsen
Esperanza Díaz
Førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
Forsker, Enhet for migrasjonshelse (tidligere NAKMI), Folkehelseinstituttet

Gro Mjeldheim Sandal
Professor, Prodekan for forskning ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen