Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Konferanse

Migrasjonskonferanse 2020: Helse og arbeid i det nye landet

Andre konferanse for bedre dialog mellom disipliner og aktører.

En gruppe sykehusarbeidere går opp en trapp
Foto/ill.:
Paul S. Amundsen

Hovedinnhold

 

Migrasjonskonferansen i Bergen 24. og 25. september blir arrangert som planlagt på Scandic Flesland Airport Hotell (https://www.scandichotels.no/moter-og-konferanser/trygge-moter). Vi har plass til 200 deltakere. Vi disponerer tre store saler som vi kan bruke, med god plass til å ivareta koronareglene. Plenumssesjonene blir streamet.

Konferansen er tenkt å være en møteplass hvor forskere, representanter fra helsetjenestene, frivillige aktører og brukere går i dialog og lytter aktivt til hverandres budskap og erfaringer. Vår visjon er å gi politikerne og samfunnet relevant, anvendbar og oppdatert informasjon som kan brukes til å forbedre helsetilbudet til alle, inkludert innvandrere. 

Prisutdeling

Har du en god leder? Vi deler ut MIGRASJONSHELSE LEDERSPRIS 2020 under konferansen! Meld kandidater til Bernadette.Kumar@fhi.no For mer info og frist se her.

Bergen deklarasjon

Etter den forrige konferansen i 2018 produserte en Bergen deklarasjon 2018 som ble levert til Statssekretær Anne Grethe Erlandsen. Vi følger opp saken i årets konferanse. Har du innspill på dette, send allerede nå til Bernadette.Kumar@fhi.no 

 

Med vennlig hilsen
Esperanza Díaz
Førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
Forsker, Enhet for migrasjonshelse (tidligere NAKMI), Folkehelseinstituttet

 

Gro Mjeldheim Sandal
Professor, Prodekan for forskning ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen