Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Konferanse

Migrasjonskonferanse 2020: Helse og arbeid i det nye landet

Andre konferanse for bedre dialog mellom disipliner og aktører

Invitasjon til å forme konferanseprogrammet

Universitetet i Bergen, i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, inviterer pasientorganisasjoner, innvandrergrupper og nøkkelpersoner som er engasjert i migrasjons- og  helseproblemer til å bidra til å utvikle programmet for en nasjonal konferanse med tema «Migrasjon: Helse og arbeid i det nye landet». Konferansen skal arrangeres i Bergen 24. -25. september 2020. Foruten innspill til tema og spørsmål som konferansen bør omfatte, tar vi også  imot forslag til paneldiskusjoner. 

Konferansen er tenkt å være en møteplass hvor forskere, representanter fra helsetjenestene, frivillige aktører og brukere går i dialog og lytter aktivt til hverandres budskap og erfaringer. Vår visjon er å gi politikerne og samfunnet relevant, anvendbar og oppdatert informasjon som kan brukes til å forbedre helsetilbudet til alle, inkludert innvandrere. 

Vi ønsker deg velkommen til å være med til denne innspillsrunden fordi vi er overbevist om at ditt bidrag er verdifullt for vårt arbeid med planleggingen av konferansen. Vi håper at du eller dere ønsker å benytte denne anledningen til å være med på å bestemme hva det er viktigst å fokusere på.

Send dine innspill så snart som mulig til esperanza.diaz@uib.no

På forhånd takk for at du bidrar til en levende konferanse. Vi sender snart mer informasjon om tid og sted.

 

Med vennlig hilsen
Esperanza Díaz
Førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
Forsker, Enhet for migrasjonshelse (tidligere NAKMI), Folkehelseinstituttet

Gro Mjeldheim Sandal
Professor, Prodekan for forskning ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen