Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Ny publikasjon

-Hvordan kan fastleger påvirke sin pasientpopulasjon i forebyggende undersøkelser?

Norge har introdusert masse-screening for å avdekke livmorhalskreft siden 1995. Oppslutning om denne screeningsundersøkelsen, som utføres primært av fastleger, har vært lavere blant innvandrerkvinner sammenliknet med norske kvinner.

Plakat på flere språk om oppfordring å bestille time hos lege i dag
Foto/ill.:
Kathy Møen

Hovedinnhold

I en nylig publisert artikkel, med tittel: Effect of an Intervention in General Practice to Increase the Participation of Immigrants in Cervical Cancer Screening. A Cluster Randomized Clinical Trial handler det om hvordan fastleger kan påvirke sin pasientpopulasjon i forebyggende undersøkelser. Norge har introdusert masse-screening for å avdekke livmorhalskreft siden 1995. Oppslutning om denne screeningsundersøkelsen, som utføres primært av fastleger, har vært lavere blant innvandrerkvinner sammenliknet med norske kvinner. Vår tidligere studie har vist at det er flere årsaker til det.

Intervensjon

I denne studien har vi gjennomført en intervensjon blant fastleger i Bergen for å øke oppmøte av innvandrerkvinner til livmorhalsscreening. Bergen ble delt i geografiske områder og randomisert til intervensjon og kontrollområder. Studiens førsteforfatter, Kathy A. Møen, besøkte alle legekontorene i intervensjonsområdene våren 2017.

Intervensjonen hadde 3 deler: Den første var et innlegg som ble holdt for fastleger og sekretærene i lunsjtiden på legekontorene hvor legene ble oppfordret til å spørre alle innvandrerkvinner om livmorhalsprøve selv om de kommer av andre grunner. Den andre delen var å dele ut en musematte med påminnelse om livmorhalsprøve til legene som takk for innsatsen. Den tredje delen var en poster som ble hengt op på venteværelsene med beskjeden «du kan hindre livmorhalskreft ved å ta en enkel test, ta kontakt med din fastlege for en time». Teksten på posteren var på somalisk, polsk, engelsk og urdu.

Resultater

Analyse av resultatene per januar 2018 viste at det var signifikant effekt av kampanjen. Andelen som testet seg økte fra 53.0 % til 55.6 % i intervensjonsgruppen. I kontrollgruppen økte andelen som testet seg fra 50.7 % til 51.3 % i samme tidsperiode. Veksten i andelen som testet seg var altså to prosentpoeng høyere i intervensjonsområdet. Forskjellen er ikke veldig stor, men estimatet tilsier at intervensjonen påvirket drøyt 100 ekstra innvandrerkvinner  til å ta testen i løpet av noen måneder, av de 10 360 kvinnene som deltok i studien.

Fastleger har det travelt i sin hverdag, og det blir utfordrende å huske forskjellige beskjeder fra forskjellige aktører med forskjellige interesser, men det å gi relevant informasjon til sårbare grupper om helsetilbud som fins i Norge er en del av fastlegenes forebyggende arbeid.

Førsteforfatter Møen er tilknyttet HEMIX forskningsgruppe.

Les hele artikkelen her:
Effect of an Intervention in General Practice to Increase the Participation of Immigrants in Cervical Cancer Screening. A Cluster Randomized Clinical Trial