Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Nyhet

Tre nye professorer ved IGS

Institutt for global helse og samfunnsmedisin har fått tre nye professorer etter søknad om opprykk sist høst og godkjenning av fakultetsstyre.

Kalfarveien 31
Foto/ill.:
Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Hovedinnhold

Lars Thore Fadnes er utdannet lege, er spesialist i allmennmedisin og tok doktorgrad ved Universitet i Bergen. Han har jobbet med forskning blant annet på behandling av hepatitt C og lungesykdom hos personer med ruslidelser, kostholdsmønstre og hvordan det påvirker på kronisk sykdom, vekstmønstre og vaksinasjon hos barn samt hvordan koronarelaterte tiltak påvirker på ulike liv og livsstil. Han er forskningsgruppeleder for HEMIX ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Bergen Addiction Research ved Haukeland universitetssykehus, jobber noe i allmennpraksis og har verv blant annet i Nasjonalt råd for ernæring.

Lars Fadnes underviser blant annet om effekt av kostholdsmønstre og forebygging av kroniske sykdommer som på diabetes, overvekt, hjerte- og karsykdom, helsehjelp til personer med ruslidelser, helsehjelp til papirløse migranter, helsekonsekvenser av klimaendringer samt en del allmennmedisinske problemstillinger inkludert reseptforskrivning, motiverende samtaler/kommunikasjon, dermatoskopi av pigmentnevi og matvarereaksjoner og intoleranser.

Profilbilde Lars Tore Fadnes
Foto/ill.:
Jørgen Barth

 

Øystein Ariansen Haaland har doktorgrad i statistikk fra Matematisk institutt ved Universitetet i Bergen. Siden 2012 har han jobbet ved IGS som postdoktor, senioringeniør og førsteamanuensis i forskningsgruppen for genetisk epidemiologi. Forskningen hans i denne gruppen har handlet mye om årsaker til og konsekvenser av å bli født med en leppe-kjeve-ganespalte. I dette arbeidet har han brukt data fra helseregistre og biobanker. Han er medlem av Haplin-gruppen, som har utspring i gruppen for genetisk epidemiologi, og jobber med å utvikle og anvende Haplin, et statistisk program for analyse av biobankdata fra foreldre-barn-trioer.

Øystein har også delt lederansvar for arbeidspakken «Visualization tool» i Bergen Center for Ethics and Priority Setting. I denne rollen forsker han på helseprioritering i lav- og middelinntektsland, og har det programmeringsmessige ansvaret for å lede utviklingen av et verktøy som i første omgang skal bistå myndighetene på Zanzibar med prioriteringer innen helsevesenet. Arbeidspakken består av syv personer.

Øystein leder også undervisningsgruppen i medisinsk statistikk, og er interessert i hvordan man kan undervise statistikk på en best mulig måte. Dette kan være særlig utfordrende i en kontekst hvor statistikk gjerne ikke oppleves som interessant i seg selv, men mer som et nyttig redskap. 

Profilbilde Øystein Ariansen Haaland
Foto/ill.:
Øystein Ariansen Haaland

 

Esperanza Diaz (1971) ble utdannet lege ved Universidad Autónoma i Madrid i 1995 og tok doktorgrad ved Universitet i Bergen i 2008. Hun ble spesialist i allmennmedisin i Norge i 2003 og har jobbet som allmennlege i mer enn 20 år. Diaz ble ansatt i 2008 som førsteamanuensis ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved fagområde allmennmedisin, hvor hun nå er leder. Hun har forsket og undervist i kommunikasjon og forskjellige allmennmedisinske temaer. Hennes forskningsfelt er innvandrerhelse, spesielt i et folkehelse- og primærhelsetjenesteperspektiv. Blant prosjektene hennes kan man nevne det NFR-finansierte CHART og det nye InnCOVID. Norge (Informasjon til innvandrere om koronautbrudd).

Esperanza Diaz er opptatt av formidling og av samarbeid på tvers av institusjoner og med samfunnet og brukere. Hun organiserte den første nasjonale konferanse om Migrasjon og helse i 2018 og utga i 2019 boken ”Migrant Health: a primary care perspective”. Diaz er rådgiver for forskjellige organer og institusjoner, som Helsedirektoratet og HelseOmsorg21.

Profilbilde Esperanza Diaz
Foto/ill.:
Magne Sandnes