Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Forskningsgruppe

Forskningsgruppe i global helse

Visjon: Bedre helse for de underprivilegerte befolkningene i lavinntektsland.

Illustration 6 pictures
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Les mer på våre engelske sider.