Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Nyhet

Spennende studieopphold i Tanzania

Senter for farmasi ved Det medisinske fakultet tilbyr studieopphold i Tanzania gjennom prosjektet PEPER (Partnership to Enhance Pharmacy Education and Research). Vi har snakket med Camilla Brox og Marita Tøkje Sandven som nettopp er kommet hjem etter tre måneder i Dar-es-Salaam.

Tanzania
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

Masterstudentene Camilla Brox og Marita Tøkje Sandven reiste i september 2021 til Dar-es-Salaam i Tanzania. Brox tar masterprogrammet i Global Helse ved Senter for internasjonal helse, mens Tøkje Sandven studerer master i farmasi. Gjennom PEPER-prosjektet som drives av Senter for farmasi, fikk studentene oppleve et unikt tre måneders studieopphold i Tanzania. Det er Camilla Brox svært glad for.

– For min del var studieoppholdet i Tanzania helt nødvendig for det masterprosjektet som jeg tar nå, sier Brox. Hun poengterer at selv om det i prinsippet ikke er noe i veien for at man kan få tilsendt datamateriale fra andre, blir ikke kvaliteten det samme som å være der selv.

PEPER-prosjektet er en del av DIKU sitt program NORPART, og er et samarbeid mellom farmasiutdanningene på UiB og på Muhimbili University of Health and Allied Sciences. Gjennom dette samarbeidet får prosjektet én million kroner til støtte årlig. Oppstarten var høsten 2019, men på grunn av koronarestriksjonene fikk studentene ikke reise før i fjor høst. Det ble et opphold som Brox uten å nøle vil anbefale til sine medstudenter. 

–  Man lærer så mye som man ikke gjør hjemme. Ting man ikke engang visste om. For eksempel om kulturelle forskjeller og om hvordan vi selv takler disse utfordringene. Rent faglig lærer man om et nytt system innen farmasifaget som er helt ulik det vi er vant med i Norge. Jeg føler at jeg har større forutsetninger for å forstå hvordan mennesker fra andre kulturer ser på medisin og farmasi enn det jeg hadde før jeg reiste. 

Brox nevner interessante diskusjoner med lokale farmasøyter som ikke hadde vært det samme uten å møte dem fysisk. Man får også en annen forutsetning for å vurdere om kvaliteten på egne studier er tilfredsstillende eller ikke. Det gjør at man stiller sterkere i sin masteroppgave, mener Brox.

Viktig for veien videre

En forutsetning for et meningsfylt utenlandsopphold er gjerne det å oppleve og lære ting man ikke får gjort hjemme. En annen er å lære noe i løpet av oppholdet som man får bruk for senere i livet. For Brox sin del er hun ikke i tvil om hun vil få bruk for det hun lærte i Tanzania også i sin arbeidshverdag.

– Som farmasøyt er det alltid en fordel å kunne forstå bedre de menneskene man omgås med på jobben. Både når det gjelder kunder eller helsepersonell i utlandet. Jeg tror at det er viktig av vi forstår at det norske systemet er unik, og at vi må lære oss årsaken til at noen er skeptiske til hvordan vi gjør ting i Norge, sier Brox.

Hun forteller også om utfordringene under oppholdet som kanskje det er ikke så lett å være forberedt på.

– Prosjektet mitt handler om å undersøke hvordan ekstrem svangerskapskvalme behandles på sykehuset Muhimbili National Hospital i Dar-es-Salaam. Der skulle jeg gå gjennom medisinske journaler fra 2004 frem til nå. Alle på papir. Jeg fikk heldigvis fantastisk god hjelp av de som jobber på sykehuset til å finne fram til journalene jeg trengte.

Marita Tøkje Sandven samstemmer i utfordringene som Brox nevner, men understreker samtidig viktigheten av den læringen som man får gjennom de utfordringene de gjennomgikk.

– Språket og kulturforskjellene var en utfordring, men for vår egen del tror jeg det bare er positivt å ha opplevd det. Jeg er sikker på at det å lære om andre kulturer og andre forstålser av farmasi vil bli nyttig for meg i min yrkeskarriere, sier Tøkje Sandven.

Lone Holst, som er leder for Fagområdet for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell samarbeidslæring (FEST), fungerte som veileder for begge to. I likhet med Brox og Tøkje Sandven anbefaler hun studieoppholdet for masterstudenter som vil lære mer om hvordan man jobber med medisin i utlandet. 

– Utveksling under arbeidet med masteroppgaven er en fantastisk mulighet å bli kjent med et annet land, en annen kultur og et annet helse- og apotekvesen. Man møter mange nye mennesker og får samtidig gjennomført datainnsamlig til prosjektet sitt. Det er ingen tvil om at dette er en svært verdifull erfaring, sier Holst. 

PS! Dersom du har spørsmål om eller interesse for studieoppholdet i Tanzania, er det ikke verre enn å kontakte Lone Holst, Marita Tøkje Sandven eller Camilla Brox for å få mer informasjon. Brox driver også instagramkontoen @stoltfarmasoyt. Der kan du finne opplysninger om Tanzania-oppholdet samt nyttig informasjon om hvordan det er å jobbe som farmasøyt.