Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Nyhet | Utdanning

Rolf Martin Tande er vinner av praksisveilederprisen 2022

– Jeg opplever ham både som en rollemodell og et forbilde innenfor utøvelsen av faget allmennmedisin, skriver student i nominasjonen.

Bilde av Gunnar Bondevik og Rolf Martin Tande.
Gunnar Tschudi Bondevik og Rolf Martin Tande
Foto/ill.:
Iselin Henriksen Kvamme

Hovedinnhold

Praksisveilederprisen blir årlig tildelt en allmennlege på Vestlandet som i kontakten med studentene har vist stor evne til å formidle faglig entusiasme og klinisk kompetanse. Prisvinneren blir kåret på bakgrunn av nominasjoner fra studenter som har vært i praksis.

– Vi har delt ut praksisveilederprisen siden 2001, så det begynner å bli en tradisjon, sier Gunnar Tschudi Bondevik, professor i allmennmedisin og leder for priskomiteen. Han kan fortelle at prisvinner får utdelt et diplom i tillegg til en bokgave. 

– Bokgaven kan variere fra år til år. Denne gangen var det den spillter nye boken Allmennmedisin (4. utgave) der Steinar Hunskår er redaktør. Den ble utgitt for en knapp måned siden. 

Årets vinner ble Rolf Martin Tande fra Masfjorden. Han er en svært erfaren fastlege og kommunelege, med over 30 års fartstid. Ved siden av sitt kurative og kommuneadministrative arbeid har Tande har utmerket seg som en strateg og entreprenør med løsninger som har blitt nasjonale. Både innen legevakt og beredskap har Tande gått i bresjen. Eksempler på dette er interkommunalt samarbeid, etablering av helsehuset i Nordhordland, samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjenesten samt særlig oppbyggingen av ALIS-Vest, et stort statsstøttet prosjekt i fire fylker for utdanningsstillinger til leger i allmennmedisin. 

I nominasjonsteksten, skrevet av studenten som nominerte ham, ble hans smittende entusiasme fremhevet. Studenten skriver videre at Tande la ned mye arbeid for at studenten skulle få mest mulig utbytte av praksisperioden sin og var alltid tilgjengelig for veiledning og spørsmål. Tande var også veldig flink til å gi gode og konstruktive tilbakemeldinger slik at studenten opplevde vedvarende progresjon i faget sitt.

Oppsummert skriver studenten at Tande har bidratt til at praksisperioden oppleves som fantastisk god, og han anses som en rollemodell og et forbilde innenfor utøvelsen av faget allmennmedisin.

Vi gratulerer Rolf Martin Tande med praksisveilederprisen!