Hjem

Fagområde for allmennmedisin

Hovedinnhold

Bildet viser en lege som undersøker en pasient

Institutt for allmennmedisin ble grunnlagt i 1972, og er siden blitt en del av Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS). Fra 2018 er vi organisert som Fagområdet allmennmedisin (FAM), ledet av førsteamanuensis Thomas Mildestvedt.

Gruppen arbeider med undervisning og forskning innen allmennmedisinske problemstillinger, og med faglige utfordringer og oppgaver relatert til allmennmedisin lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Undervisningsleder er Thomas Mildestvedt.

Faggruppe for allmennmedisin har jobbet godt i det første pandemiåret. De største omstillinger kom innen undervisning. Flere rapporterte  at mindre fysiske samlinger også åpnet for mer tid til å jobbe med egne publikasjoner og arbeider. Årsrapporten for 2020 inneholder ikke mindre enn 117 fagfellevurderte artikler og 49 andre publikasjoner. Her kan du lese årsrapport for FAM: 

Årsrapport 2020
Årsrapport 2018

Fagområdets arbeidsområder 
FAMs viktigste samfunnsoppdrag er:

  • Å utdanne pasientsentrerte leger som har god og grunnleggende medisinsk breddekunnskap, innsikt i allmennmedisinens særtrekk, og kan utøve yrket med etterrettelighet,
    empati, samfunnsansvar og relasjonell og kulturell kompetanse. 
  • Å forske på allmennmedisinske problemstillinger; klinisk, organisatorisk og teoretisk.
Ny publikasjon
Plakat på flere språk om oppfordring å bestille time hos lege i dag

-Hvordan kan fastleger påvirke sin pasientpopulasjon i forebyggende undersøkelser?

Norge har introdusert masse-screening for å avdekke livmorhalskreft siden 1995. Oppslutning om denne screeningsundersøkelsen, som utføres primært av fastleger, har vært lavere blant innvandrerkvinner sammenliknet med norske kvinner.

Nyhet
Spørreskjema illustrasjon

Flyktninger flest er friske

Majoriteten av flyktninger fra Syria er friske, men en av tre plages av kroniske smerter eller symptomer på angst og depresjon.

Blogg: Forskning.no
Muslim woman

Vanskelig å snakke om kreft med innvandrere

Alle er redde for kreft. Som fastlege liker jeg ikke å fortelle pasientene mine at jeg må henvise til spesialist fordi jeg mistenker kreft, men det må gjøres.

Forskning
Elderly man falling on snow

Lavere risiko for hoftebrudd ved bruk av blodtrykksmidler

Eldre mennesker er utsatt for både hjerte- og karsykdommer og hoftebrudd. Ny forskning viser noe lavere forekomst av hoftebrudd blant eldre som bruker blodtrykksmedisin.

FORSKNING | MEDISIN
Lege og pasient

– Kulturell kompetanse bør inn i medisinutdanningen

UiB-forskning viser at det finnes lite kulturelle refleksjoner blant norske fastleger. Førsteamanuensis Esperanza Diaz savner en forpliktende strategi.

Hos oss lærer medisinstudentene klinisk sykdomshåndtering, klinisk kommunikasjon, å benytte konsultasjonen og lege-pasient forholdet som arbeidsredskap, samt å tilby likeverdige helsetjenester. En stor del av vår undervisning foregår i praksis hos allmennleger på Vestlandet, der studentene trenes i selvstendig klinisk arbeid under veiledning.