Hjem

Fagområde for allmennmedisin

Hovedinnhold

colourbox-bilde

Institutt for allmennmedisin ble grunnlagt i 1972 og allmennmedisin som akademisk disiplin ved Universitet i Bergen har i år 50 års jubileum!  Allmennmedisin ble senere del av Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS). Fra 2018 er vi organisert som Fagområdet for allmennmedisin (FAM), ett av sju fagområder ved IGS. FAM ledes av professor Thomas Mildestvedt.

I FAMs årsrapport er hovedfokus på forskning og forskerutdanning. Her finner du en samlet oversikt publikasjoner som FAM er involvert i og stipendiater knyttet til FAM:

Årsrapport 2022
Årsrapport 2021

FAM har egen spalte redigert av professor Steinar Hunskår, «Nytt fra universitetslegen», som publiseres kvartalsvis i Paraplyen, et medlemsblad for Hordaland Legeforening. Dette kan være nyttig og interessant informasjon:
Nyhetsbrev - Universitetslegen

 

Fagområdets arbeidsområder 
FAMs viktigste samfunnsoppdrag er:

  • Å utdanne pasientsentrerte leger som har god og grunnleggende medisinsk breddekunnskap, innsikt i allmennmedisinens særtrekk, og kan utøve yrket med etterrettelighet,
    empati, samfunnsansvar og relasjonell og kulturell kompetanse. 
  • Å forske på allmennmedisinske problemstillinger; klinisk, organisatorisk og teoretisk.
Nyhet | Undervisning
Kollasj av omslag på boka allmennmedisin og redaktør Steinar Hunskår

Læreboka "Allmennmedisin" er lansert i ny utgave

Det kanskje viktigste læreverket i norsk allmennmedisinutdanning har nå kommet i en helt ny og revidert utgave. Nyutgivelsen av "Allmennmedisin" ble markert i Alrek helseklynge.

Nyhet
Ane Johannessen og Lars Thore Fadnes utenfor Alrek helseklynge

Hyllet med fakultetspriser

Onsdag ble Fakultetets dag 2023 avholdt ved det medisinske fakultet. Der ble TVEPS og Lars Thore Fadnes hyllet med priser i ulike kategorier.

Nyhet
Tre studenter står rundt en annen student som tester ut styrken sin på et apparat

Lærer helsepersonell å bli livsstilsrådgivere

Hvordan kan man som en lege eller ernæringsfysiolog motivere pasienter til livsstilsendring? Det er temaet i det elektive emnet ELMED220 - Aktivitet og kost er medisin.

Nyhet | Forskning
Ingeborg Forthun foran PC med PraksisNett

PraksisNett som forskningsverktøy

Noen typer studier ville ikke vært gjennomførbare uten PraksisNett, mener postdoktor Ingeborg Forthun.

Hos oss lærer medisinstudentene klinisk sykdomshåndtering, klinisk kommunikasjon, å benytte konsultasjonen og lege-pasient forholdet som arbeidsredskap, samt å tilby likeverdige helsetjenester. En stor del av vår undervisning foregår i praksis hos allmennleger på Vestlandet, der studentene trenes i selvstendig klinisk arbeid under veiledning.

Vi arbeider med undervisning og forskning innen allmennmedisinske problemstillinger, og med faglige utfordringer og oppgaver relatert til allmennmedisin lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Våre undervisningsoppgaver er hovedsakelig knyttet til medisinstudiet, der vi bidrar gjennom hele studieløpet, med et tyngdepunkt i 11. semester der studentene også har 6 ukers praksis i kommunehelsetjenesten.  Førsteamanuensis Stefan Hjorleifsson er undervisningsleder og koordinerer våre undervisningsoppgaver.