Hjem

Fagområde for allmennmedisin

Hovedinnhold

colourbox-bilde

Fagområdet for allmennmedisin (FAM) arbeider med forskning og undervisning innen allmennmedisinske problemstillinger, og med faglige utfordringer og oppgaver relatert til allmennmedisin lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

FAM har ledelsen av PraksisNett, en infrastruktur som legger til rette for at forskere skal kunne gjennomføre gode og kvalitetssikrede kliniske studier i norsk allmennpraksis

Leder for fagområdet er professor Øystein Hetlevik.

 

 

Forskning innen fagområdet er nå organisert i 4 grupper, der våre ph.d-studenter har sin faglige tilhørighet:
 

  • HELFORSK - forskning på helsetjenesten med vekt på allmennlegetjenesten og samhandling der allmennlegetjenesten inngår.
  • HEMIX – forskningstema utfra en holistisk forståelse av helse og sykdom særlig rettet mot personer med rusavhengighet og mot migranter, men også med et bredere folkehelseperspektiv.
  • MedUT – forskning, teoriutvikling og kunnskapsimplementering innen medisinsk utdanning, i samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.
  • SMIL – praksisnær forskning med relevans for allmennmedisin med hovedvekt på søvn, muskelskjelett, infeksjon og laboratorium (SMIL)


Undervisning er et felles anliggende for alle i FAM og er i hovedsak knyttet til medisinstudiet. 

Formidling er også en viktig del av vårt samfunnsoppdrag. Våre ansatte er involvert i samfunnsdebatt, bidrar med faglige innspill til beslutningstakere og med generell informasjon om helse og helsetjenesten til befolkningen. Gjennom en fast spalte i Paraplyen, medlemsbladet for Hordaland Legeforening, formidles nytt fra FAM til kolleger i praksis. Våre årsmeldinger gir en oversikt over oppgaver, publikasjoner og ansatte.

Nyhet | Utdanning
Gruppebilde av ansatte i Fagområde for allmennmedisin

Ny praksisveilederutdanning for fastleger

Tirsdag og onsdag forrige uken avholdt FRONESIS-prosjektet sammen med IGS et to dagers emnekurs for praksisveiledere på Flesland.

Nyhet
Gruppebilde av medlemmene i prosjektet Food4HealthyLife

Nytt kostholdsverktøy utvikles sammen med LHL

Forrige uke deltok medlemmer av LHL Bergen på workshop for å bidra til brukermedvirkning i prosjektet Food4HealthyLife. Innspillene tas med videre i arbeidet med å utvikle en kostholdskalkulator til en app som enkelt kan brukes på mobiltelefonen.

Nyhet | Undervisning
Kollasj av omslag på boka allmennmedisin og redaktør Steinar Hunskår

Læreboka "Allmennmedisin" er lansert i ny utgave

Det kanskje viktigste læreverket i norsk allmennmedisinutdanning har nå kommet i en helt ny og revidert utgave. Nyutgivelsen av "Allmennmedisin" ble markert i Alrek helseklynge.

Nyhet
Ane Johannessen og Lars Thore Fadnes utenfor Alrek helseklynge

Hyllet med fakultetspriser

Onsdag ble Fakultetets dag 2023 avholdt ved det medisinske fakultet. Der ble TVEPS og Lars Thore Fadnes hyllet med priser i ulike kategorier.

Nyhet | Forskning
Ingeborg Forthun foran PC med PraksisNett

PraksisNett som forskningsverktøy

Noen typer studier ville ikke vært gjennomførbare uten PraksisNett, mener postdoktor Ingeborg Forthun.

Fagområdet har en historie fra i 1972 da allmennmedisin ble egen akademisk disiplin ved Universitetet i Bergen. Allmennmedisin ble senere del av Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) og fra2018 er vi organisert som Fagområde for allmennmedisin (FAM), ett av sju fagområder ved IGS. Ved 50 års-jubileet i 2021 ble historien oppsummert boken «Akademisk allmennmedisin i Bergen 50 år: 1972–2022» FAM samarbeider i forskning og undervisning tett med Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) i Bergen, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) og Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (NOKLUS) og Senter for kvalitet i legetjenester (SKIL).