Hjem
Fagområde for allmennmedisin
FORSKNING | Gruppe for helsetjenesteforskning

HELFORSK

Gruppe for helsetjenesteforskning (HELFORSK) jobber med forskning på helsetjenesten med vekt på allmennlegetjenesten, primærhelsetjenesten og samhandling der allmennlegetjenesten inngår.

Forskningsgruppen er tilknyttet fagområde for allmennmedisin ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Flere av medlemmene er også ansatt ved Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) ved NORCE.

Faste medlemmer:

 

PhD-kandidater:

 Tittel på forskningsprosjekt

Kristian Rikstad Myklevoll

General practitioners' response to red response alarms

Gunnar Husabø

Mechanisms of change – a qualitative study of inspections with sepsis treatment in Norwegian hospitals

Dag Ståle Nystøyl

Akuttmedisinske hendelser utenfor sykehus, med vekt på samspill mellom anestesilegebemannet tjeneste og kommunal legevakt

Marit Nymoen

The need for specialised mental health care

Heidi Marie Kirkeng Meling

Collaborative depression care: aspects facilitating or hindering sustainable work participation

Jesper Blinkenberg

Akuttinnleggelser i sykehus

Camilla Kjellstadli

Heimedød i Noreg

Gunhild Felde

Urininkontinens og angst/depresjon

Sahar Pahlavanyali

Kontinuitet i allmennpraksis

Stein Vabo

Bruddbehandling i primærhelsetjenesten

Sara Tahir

General practitioners and the coordination of care for marginalised young adults with depression

Ingjerd Jøssang

Pasienten som subjekt i allmennpraktiske dialoger om medisinsk uforklarte plager og symptomer 

Nina-Margrethe Tennebekk Theodorsen

Prevention and treatment of Diastasis Rectus Abdominis during pregnancy and the postpartum period

Sharline Riiser

Depresjonsomsorg i allmennpraksis - Pasientforløp, variasjon og fastlegeordningens premisser

Anneli Borge Hansen

Legemiddelbehandling og oppfølging av depresjon i allmennpraksis

 

Assosierte medlemmer i Gruppe for helsetjenesteforskning:

 Tittel på forskningsprosjekt

Ina Grung

Pasienterfaringer ved depresjon i allmennpraksis

Jørgen Breivold

Betingelser for å avvise urimelige krav fra pasienter i allmennpraksis

Silje TollefsenPatient safety culture in home care
Ingrid Oma LangelandUser safety culture in child health clinics and school health services

Vivian Midtbø

Telefonrådgjeving i legevaktsentralen

Thomas Omdal

Kvinnekohorten i Hordaland