Hjem

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Parkeringsskilt

Parkering på universitetet

Alle som parkerer på universitetets parkeringsplasser må ha gyldig digital parkeringstillatelse. For parkering på reserverte plasser kreves i tillegg egen digital parkeringstillatelse som administreres av enheten som disponerer den reserverte plassen. Det er parkeringskontroll 24/7 på universitetets...

Ny reisebyråavtale
berg hansen logo

UiB bytter reisebyrå

Fra 1. juli 2020 skal vi bestille reisene hos Berg-Hansen

Studiestart 2020:
Bilde av studenter ved semesterstart UiB.

Slik er planene for semesterstart 2020 ved UiB

Ved UiB planlegger undervisere, Fadderstyret, Sammen og Studentparlamentet for en annerledes semesterstart. En ting er de alle sikre på: Nye studenter vil bli tatt godt imot.

TVEPS våren 2020
TVEPS på Nattland skole

Nytt rekordsemester for TVEPS

Våren 2020 prøvde vi ut flere nye praksisarenaer og studentene hadde enda bedre læringsutbytte enn tidligere.

Meritteringsordning
Dekan Per Bakke

Nå kan du søke status som merittert underviser!

I juni sendte fakultetet ut sin aller første utlysning av status som merittert underviser. Ordningen ble vedtatt av fakultetsstyret i desember 2019, og er et ledd i fakultetets og UiBs kontinuerlige studiekvalitetsarbeid.