Hjem

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Hovedinnhold

Nyhet | Forskning
innovasjon medisin

Tre SFF-finalister fra Det medisinske fakultet

Forskningsrådet har nå behandlet 161 søknader til Senter for fremragende forskning (SFF). Fra Det medisinske fakultet har tre prosjekt gått videre til siste runde av utlysningen.

Nyhet
verden pandemi

Første fellesartikkel fra Pandemisenteret publisert

Den første fellesartikkelen fra Pandemisenteret som enhet har nå blitt publisert i tidsskriftet Scandinavian Journal of Public Health.

Verdas tobakkfrie dag 2021
ungdom som røyker - hen ligger på en pute med øynene lukket og har en sigarett mellom fingrene

Ungdomsrøykingen kan få negative helsekonsekvenser for neste generasjon

Gutter og jenter som røyker i puberteten kan skade framtidige barn og kanskje barnebarn – selv om de stumper røyken lenge før graviditeten, viser en studie fra Universitetet i Bergen. Det gjelder særlig unge gutter.

Nyhet
Illustrasjonsbilde, helsearbeider med laptop

DigiFleksHelse-prosjektet ved IGS får midler fra regjeringen

Regjeringen deler ut 34,5 millioner kroner til videreutdanning i digital kompetanse.

Nyhet
eldre person med medisn

Langtidsbruk av smertestillende hos pasienter med demens bekymrer forskere

Sterke smertestillende er sjelden den beste medisinen for sykehjemspasienter med sammensatte sykdommer og demens. UiB-forskning viser at mange av dem likevel blir stående på slike medisiner over lang tid.