Hjem

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Hovedinnhold

Alrek

Om IGS

Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) driver forskning og utdanning på et bredt spekter av fagområder; fysioterapi, genetisk veiledning, epidemiologi, samfunnsmedisin, statistikk, sykepleie, samfunnsfarmasi, etikk og allmennmedisin.

 

Nyhet
bilde av stetoskop og to doktorer som står og snakker i bakgrunnen

Nytt forskningssenter vil finne ut hvorfor vi blir syke

Gjennom tilgang til et unikt datamateriale og samarbeid på tvers skal et nyetablert forskningssenter ved UiB prøve å finne ut hvorfor mennesker rammes av blant annet kreft, hjerte- og karsykdom og sykdommer i sentralnervesystemet. Senteret er etablert gjennom midler fra Trond Mohn Stiftelse.

Nyhet
Silje Mæland og Inger Haukenes

Får 20 millioner til å forske på overgangsalderen

Grieg Foundation har bevilget 20 millioner kroner til å forske på hvordan overgangsalderen påvirker kvinner i arbeidslivet. – Dette betyr at vi kan være ambisiøse, sier professor Silje Mæland.

Nyhet forskning
Preeclampsia

Er svangerskapsforgiftning en årsak til senere hjerte-karsykdom hos barn som ble utsatt for svangerskaps-forgiftning i fosterlivet?

Svangerskapsforgiftning (preeklampsi) er en tilstand som rammer gravide og som kjennetegnes av høyt blodtrykk og proteinutskillelse i urinen. Tilstanden er forbundet med komplikasjoner i graviditeten og rundt fødselen både for mor og barn, men også med økt risiko for visse sykdommer hos mor senere i...

Nyhet
Forskningsrådgivere poserer foran kamera

Lanserer ny søknadsportal for ekstern finansiering

Forskningsrådgiverne ved Det medisinske fakultet har nylig lansert en ny portal for alle forskere som ønsker å søke om ekstern finansiering.

Nyhet | Utdanning
Bilde av Gunnar Bondevik og Rolf Martin Tande.

Rolf Martin Tande er vinner av praksisveilederprisen 2022

– Jeg opplever ham både som en rollemodell og et forbilde innenfor utøvelsen av faget allmennmedisin, skriver student i nominasjonen.