Hjem

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

IGS employees outside Kalfarveien 31

Aktuelt ved IGS:

 

Instituttet er vertskap for et av tre satsingområder ved UiB: Globale samfunnsutfordringer

Studiestart
Collage med studenter

Ny masterstudent

Informasjon til deg som er tatt opp som masterstudent ved Det medisinske fakultet 2019.

MIGRASJON
Esperanza Diaz portrett.

Utga første internasjonale bok om migrasjonshelse

Esperanza Diaz ved IGS har gitt ut verdens første bok på engelsk om migrasjonshelse til bruk i allmennmedisin.

Nyhet
Margareth Hagen snakker til Nasjonalt museumsnettverk for medisinsk historie

– Viktig å forstå hvordan kunnskap har blitt til

Nasjonalt museumsnettverk for medisinsk historie hadde nylig møte i Bergen for aller første gang. Prorektor Margareth Hagen åpnet seminaret. Hun vil satse mer på å fremme vitenskapshistorien.

EPIDEMI | ASKØY
Kleppestø Askøy

Kartlegger virkningene av Askøy-epidemien

UiB-professor Guri Rørtveit leder en ny studie som skal kartlegge senfølger av campylobacter-epidemien på Askøy.

Forskning
To eldre mennesker som sitter og ser på en Ipad

Nytt forskningsprosjekt om personer med hukommelsesvansker/demens og deres pårørende

Vi søker eldre med hukommelsesvansker eller demens og pårørende til forskningsprosjektet LIVE @Home.Path. Studien dreier seg om tilrettelegging, trygghet og støtte i hjemmet, og fokuserer på «Hva er viktig for deg?». Målet er at pårørendes belastning reduseres.