Hjem

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

IGS employees outside Kalfarveien 31

Instituttet er vertskap for et av tre satsingområder ved UiB: Globale samfunnsutfordringer

Nyhet | Utdanning
Fysioterapi

Tok master i helse ved UiB for å få drømmejobben

Fysioterapeut Ingrid Loftås tok master i fysioterapivitenskap ved Det medisinske fakultet, for å være bli bedre i jobben sin, og å stå sterkere i kampen om de mest attraktive jobbene.

GLOBAL HELSE
Ole Frithjof Norheim portrett

Millioner til nytt senter for globale helseprioriteringer

Forskningsgruppen Globale helseprioriteringer blir til forskningssenteret BCEPS med støtte fra Bergens forskningsstiftelse, NORAD, Universitetet i Bergen og tidligere fra Bill & Melinda Gates Foundation. Til sammen har senteret mottatt 121 millioner kroner.

Forlagsforhandlingene
Bilde av ulike nedlastningsalternativer

Last ned artikler nå

Forlagsforhandlingene med Elsevier, Springer, Wiley og Taylor & Francis, går nå på overtid, og vi kan komme til å miste tilgang til vitenskapelige artikler første februar.

Nyhet
TVEPS samarbeidsavtale

Tverrprofesjonell praksis blir obligatorisk

Her signeres avtalen som bekrefter satsingen. Nå blir tverrfaglig praksis obligatorisk for enda flere studenter ved universitetet og høyskole.

UTDANNING | HELSE
Målfrid Råheim.

Ny master i helse og samfunn

De beste forskningsmiljøene samles når ny master i helse og samfunn starter i 2019.