Hjem

Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Hovedinnhold

Collage of elderly people living in senior communities or at home.

Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) er en del av Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Senteret ledes av professor Bettina Husebø. Vi ble etablert i 2012 samarbeid med GC Rieber Fondene som landets første senter for alders- og sykehjemsmedisin, og har hovedfokus på forskning, undervisning og implementering, basert på nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Vårt overordnede mål er å være ledende innen forskning og undervisning på sykehjemsmedisin og hjemmebasert behandling, samt implementering av forskningsbasert kunnskap i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

SEFAS publiserer årlig mange vitenskapelige artikler basert på vår forskning og engasjerer seg i debatten i media

SEFAS er del av fagområdet for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell praksis (FEST).

Forskning
Elderly lady with a tablet and headphones.

Senter for sammensatte sykdommer og aldring (CC.AGE)

Nyskapende teknologi og god omsorg skal gjøre livet bedre for hjemmeboende eldre. Trond Mohn-stiftelsen støtter Senter for alder- og sykehjemsmedisin i opprettingen et nytt Senter for sammensatte sykdommer og aldring (CC.AGE).

Nyhet | Erc Grant
Bettina Husebø

Bettina Husebø vil finne ut hvordan sensorteknologi kan brukes til å forutsi døden

Med økonomisk støtte fra det europeiske forskningsrådet (ERC) skal professor Bettina Husebø ved UiB undersøke hvordan omsorgsteknologi kan brukes til å gjenkjenne symptomer på at personer med demens nærmer seg livets slutt.

Forskning
3 pictures of a room at Olaviken, with increasingly orange filter on.

Kan kunstig mørke dempe agitasjon hos personer med demens?

Kunstig intelligens og kunstig mørke skal gi bedre behandling adferdssymptomer ved demens: DARK.DEM studien

Forskning
Four elderly people in a nursing home talking, laughing and drinking cooffee, all have smartwatches.

Aktivitet og symptomendringer hos personer med demens - DIPH.DEM-studien

Ny studie vil forbedre livene til personer med demens. Er du interessert i å bidra til forskningen?

Forskningsprosjekt
Fitbit Sense, Oura Ring, and Empatica E4

Skal dokumentere fordelen av et aktivt liv

Ved bruk av smartteknologi og intervjuer skal forskningsprosjektet «Aktiv Aldring» finne ut hvordan vi kan få en bedre og tryggere alderdom. Prosjektet startet med en første datainnsamling vinteren 2021 og starter den andre høsten 2022.

Logo