Hjem

Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Hovedinnhold

LIVE@Home.Path gruppebilde

Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) er en del av Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Senteret ledes av professor Bettina Husebø.

SEFAS publiserer årlig mange vitenskapelige artikler basert på vår forskning og engasjerer seg i debatten i media

SEFAS er etablert i samarbeid med GC Rieber Fondene, og har hovedfokus på forskning, undervisning og implementering - basert på nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

SEFAS er del av Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell praksis (FEST).

FORSKNINGSFINANSIERING
Illustrasjonsbilde Det medisinske fakultet

Millioner i støtte til nye forskningsprosjekter

Forskningsrådet har valgt å gi støtte til en rekke nye og spennende forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet. Blant prosjektene er banebrytende forskning på behandling av demens og kronisk nyresykdom blant unge.

Forskning

Hva skal vi gjøre når sykehjemmet brenner?

Nødevakuering av bygninger krever rask og effektiv beslutningstaking for å lykkes, mens et tilstrekkelig antall utganger kan bidra til å redusere sikkerhetsrisikoen fordi røyk og overfylte rømningsveier reduserer personers bevegelseshastighet, og kan skape panikk og forvirring. For...

Nyhet
Seminar på Midgard

LIVE-studien feires med seminar

Den Norges forskingsråd-finansierte LIVE@Home.Path-studien feiret sin avslutning 10. juni. SEFAS markerte anledningen med et dagsseminar på Alrek.

Ny doktorgrad
Torstein Frugård Habiger

Kan smerter utløse psykosesymptomer hos sykehjemspasienter?

Torstein Frugård Habiger disputerer 17.6.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The relationship between psychosis symptoms and pain in nursing home residents".

Nyhet
Husebø mottar Demensforskningspris 2021 foran Kong Harald

Bettina Husebø tildeles Demensforskningsprisen 2022

- En annerkjennelse for sykehjemmene, pasientene, de pårørende og personalet, sier Husebø.

Logo