Hjem

Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Kalfarveien 31

Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) er en del av Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Senteret ledes av professor Bettina Husebø.

SEFAS er etablert i samarbeid med GC Rieber Fondene, og har hovedfokus på forskning, undervisning og implementering - basert på nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

SEFAS er del av Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell praksis (FEST).

Foto: Entra ASA

Forskning
Gruppebilde fra deltakere fra seminaret i Bærum

Kickstart for nytt forskningsprosjekt

LIVE@Home.Path - en ny innovativ og tverrfaglig studie med fokus på hjemmeboende personer med demens.

Forskning | Nyhet
Prosjektet Ageing, family ties and public policy skal forska på...

Bedre liv på sykehjem med forhåndssamtaler

Innføring av samtaler om pleiesituasjonen mellom pasienter, pårørende og ansatte hadde en positiv effekt på livet på sykehjem. Effekten var imidlertid kortvarig: – Viser at kulturendringer tar tid, sier stipendiat Irene Aasmul ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Årsmelding
forsiden av årsrapporten

SEFAS årsmelding 2018

Våre høydepunkter innen forskning, internasjonalt samarbeid og formidling.

Omsorgsprisen
RUne Samdal sammen med eldreministeren

Omsorgsprisen 2018 til medforsker Rune Samdal

- Uventet, men inspirerende!

Ny doktorgrad
Kandidaten og veiledere

Positiv til negativt resultat

Under disputasen 10. januar 2019 fikk Ane Erdal skryt av opponentene over å ha valgt å publisere negative resultat.

Logo