Hjem

Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Hovedinnhold

LIVE@Home.Path gruppebilde

Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) er en del av Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Senteret ledes av professor Bettina Husebø.

SEFAS publiserer årlig mange vitenskapelige artikler basert på vår forskning og engasjerer seg i debatten i media

SEFAS er etablert i samarbeid med GC Rieber Fondene, og har hovedfokus på forskning, undervisning og implementering - basert på nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

SEFAS er del av Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell praksis (FEST).

AI
Morten Goodwin

Styrkar Bergen som kraftsenter for AI

Alt ligg til rette for at Bergen skal bli eit kraftsenter innan AI, kunstig intelligens. Forskarar, studentar, næringsliv og offentlig sektor var samla på Universitetet i Bergen for å få utløyst potensialet i Vestlandshovudstaden.

FORSKNINGSFINANSIERING
Illustrasjonsbilde Det medisinske fakultet

Millioner i støtte til nye forskningsprosjekter

Forskningsrådet har valgt å gi støtte til en rekke nye og spennende forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet. Blant prosjektene er banebrytende forskning på behandling av demens og kronisk nyresykdom blant unge.

Forskning

Hva skal vi gjøre når sykehjemmet brenner?

Nødevakuering av bygninger krever rask og effektiv beslutningstaking for å lykkes, mens et tilstrekkelig antall utganger kan bidra til å redusere sikkerhetsrisikoen fordi røyk og overfylte rømningsveier reduserer personers bevegelseshastighet, og kan skape panikk og forvirring. For...

Nyhet
Seminar på Midgard

LIVE-studien feires med seminar

Den Norges forskingsråd-finansierte LIVE@Home.Path-studien feiret sin avslutning 10. juni. SEFAS markerte anledningen med et dagsseminar på Alrek.

Nyhet
Husebø mottar Demensforskningspris 2021 foran Kong Harald

Bettina Husebø tildeles Demensforskningsprisen 2022

- En annerkjennelse for sykehjemmene, pasientene, de pårørende og personalet, sier Husebø.

Logo