Hjem

Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) er en del av Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Senteret ledes av professor Bettina Husebø.

SEFAS er etablert i samarbeid med GC Rieber Fondene, og har hovedfokus på forskning, undervisning og implementering - basert på nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

SEFAS er del av Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell praksis (FEST).

Foto: Entra ASA

Ministerbesøk

Eldreministeren ba om innspill fra SEFAS

Ministeren ønsket synspunkter på hvordan det palliative tilbudet til eldre og personer med demens kan bedres.

Nytt NFR-prosjekt

Med Bærum og Bergen kommune på laget

SEFAS er i gang med vårt nyeste NFR-studie LIVE@Home.Path som skal forbedre kvaliteten på tiden hjemme for personer med demens.

FEST-seminar

Bruk av medikamentskrin for hjemmeboende

Hva synes sykepleiere om å bruke medikamentskrin for pasienter i terminalfasen?

Nyhet | Forskning

Smertebehandling ga ikke mer søvn, men mer depresjon

Behandling med smertestillende midler over 13 uker ga ikke sykehjemspasienter med demens og depresjon bedre søvn. Derimot kan behandlingen gi mer depresjon, viser forskning ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Elderly-BOTT

Interdisciplinary networks enhance care home research

Norways' Elderly-BOTT can learn from network infrastructures in the Netherlands and UK.