Hjem

Senter for alders- og sykehjemsmedisin

SEFAS research

Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) er en del av Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Senteret ledes av professor Bettina Husebø.

SEFAS er etablert i samarbeid med GC Rieber Fondene, og har hovedfokus på forskning, undervisning og implementering - basert på nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

SEFAS er del av Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell praksis (FEST).

News
Tranvåg speak at top meeting

Husebø og Tranvåg deltok på nasjonalt toppmøte om kvinnehelse

Regjeringen lanserte på kvinnedagen i 2019 seks løfter for bedre kvinnehelse. Løftene fokuserer på lik tilgang til helsetjenester uavhengig av kjønn.

Nyhet
Charalampos Tzoulis, Kjell-Morten Myhr, Bent Høie og Anne Kjersti Fahlvik i Norges forskningsråd med plankett

Åpnet nytt hjerneforskningssenter

Neuro-SysMed er Norges første senter for forskning på klinisk behandling. Håpet er å finne svaret på gåten bak sykdommer som Parkinsons, Alzheimer, ALS og MS.

Nyhet
PhD Candidates

PhD seminar ved SEFAS

15. oktober ble det arrangert PhD seminar ved SEFAS, med gjester fra Tohoku University i Japan og Leiden University i Nederland.

Sentre for forskningsdrevet innovasjon
MCB

Vil bli sentre for forskning og innovasjon

Fem fagmiljøer ved UiB søker, sammen med partnere innen forskning og næringsliv, om å bli Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

Logo