Hjem

Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Hovedinnhold

LIVE@Home.Path gruppebilde

Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) er en del av Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Senteret ledes av professor Bettina Husebø.

SEFAS publiserer årlig mange vitenskapelige artikler basert på vår forskning og engasjerer seg i debatten i media

SEFAS er etablert i samarbeid med GC Rieber Fondene, og har hovedfokus på forskning, undervisning og implementering - basert på nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

SEFAS er del av Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell praksis (FEST).

Ny doktorgrad
Marie H. Gedde

Hva påvirker adferd og psykiske symptomer ved demens?

Marie H. Gedde disputerer 16.2.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia".

Nyhet | Årsmelding
Forside årsmelding

Året som gikk - 2022

Året 2022 var et innholdsrikt og sammensatt år. Her har vi samlet de viktigste hendelsene fra året som gikk

AI
Morten Goodwin

Styrkar Bergen som kraftsenter for AI

Alt ligg til rette for at Bergen skal bli eit kraftsenter innan AI, kunstig intelligens. Forskarar, studentar, næringsliv og offentlig sektor var samla på Universitetet i Bergen for å få utløyst potensialet i Vestlandshovudstaden.

FORSKNINGSFINANSIERING
Illustrasjonsbilde Det medisinske fakultet

Millioner i støtte til nye forskningsprosjekter

Forskningsrådet har valgt å gi støtte til en rekke nye og spennende forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet. Blant prosjektene er banebrytende forskning på behandling av demens og kronisk nyresykdom blant unge.

Forskning

Hva skal vi gjøre når sykehjemmet brenner?

Nødevakuering av bygninger krever rask og effektiv beslutningstaking for å lykkes, mens et tilstrekkelig antall utganger kan bidra til å redusere sikkerhetsrisikoen fordi røyk og overfylte rømningsveier reduserer personers bevegelseshastighet, og kan skape panikk og forvirring. For...

Logo