Hjem

Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Hovedinnhold

SEFAS research

Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) er en del av Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Senteret ledes av professor Bettina Husebø.

SEFAS publiserer årlig mange vitenskapelige artikler basert på vår forskning og engasjerer seg i debatten i media

SEFAS er etablert i samarbeid med GC Rieber Fondene, og har hovedfokus på forskning, undervisning og implementering - basert på nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

SEFAS er del av Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell praksis (FEST).

Forside Årsmelding 2020

Årsrapport for 2020

I årsrapporten for 2020 skriver vi om SEFAS sin forskning og aktiviteter fra 2020.

News
Paulien van Dam

Jan Stoop Price 2020 for COSMOS article

Each year, Verenso, the Dutch association of elderly care physicians, awards an elderly care physician (in training) for a recently published article: the ‘Jan Stoop Price’. This year, Paulien van Dam won this prize for her article ‘Quality of life and pain medication use in persons with advanced...

Alderdom
Aktivitet

Vi vil finne oppskriften på en god alderdom

Eldre på sykehjem sitter time etter time foran tv-skjermen. Kan forskning på Helgetun bidra til at færre blir sittende slik?

Velferdsteknologi
Eldre med tablet

Politikerne hykler om velferdsteknologi

Fagre ord om digitale hjelpemidler til eldre som bor hjemme faller på steingrunn når vi ser på fakta. Det er på tide å løfte blikket fra komfyrvakten og legge listen høyere. Spesielt nå under pandemien.

Vitenskapelige publikasjoner

Vitenskapelige publikasjoner

Vitenskapelige publikasjoner fra ansatte ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin.

Logo