Hjem

Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Hovedinnhold

SEFAS research

Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) er en del av Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Senteret ledes av professor Bettina Husebø.

SEFAS publiserer årlig mange vitenskapelige artikler basert på vår forskning og engasjerer seg i debatten i media

SEFAS er etablert i samarbeid med GC Rieber Fondene, og har hovedfokus på forskning, undervisning og implementering - basert på nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

SEFAS er del av Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell praksis (FEST).

Forskning
Eldre kvinne og yngre kvinne

Ønsker fokus på verdighet og kjønnsforskjeller ved livets slutt

Ph.d.-studien «Den verdige døden – verdighetsbevarende omsorg for hjemmeboende kreftsyke eldre kvinner» anbefaler et økt fokus på verdighetsbevarende omsorg i utdanning og kommunehelsetjenesten.

Forskningsprosjekt
Devices

Skal dokumentere fordelen av et aktivt liv

Ved bruk av smartteknologi og intervjuer skal forskningsprosjektet «Aktiv Aldring» finne ut hvordan vi kan få en bedre og tryggere alderdom. Prosjektet starter med datainnsamling høsten 2021.

Ny doktorgrad
Stein Erik Fæø

Å være hjemme - med demens

Stein Erik Fæø disputerer 21.6.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Being Home with Dementia: Explorations of the Meaning of Home and Approaches to Care and Support".

Digital formidling
Bettina Husebø og Samuel Massie

Digital formidling fra SEFAS

SEFAS deltar jevnlig på digital undervisning, formidling og webinarer. Under legger vi et utvalg av filmer som er åpne for interesserte seere.

Nyhet
eldre person med medisn

Langtidsbruk av smertestillende hos pasienter med demens bekymrer forskere

Sterke smertestillende er sjelden den beste medisinen for sykehjemspasienter med sammensatte sykdommer og demens. UiB-forskning viser at mange av dem likevel blir stående på slike medisiner over lang tid.

Logo