Hjem

Senter for alders- og sykehjemsmedisin

SEFAS research

Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) er en del av Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Senteret ledes av professor Bettina Husebø.

SEFAS er etablert i samarbeid med GC Rieber Fondene, og har hovedfokus på forskning, undervisning og implementering - basert på nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

SEFAS er del av Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell praksis (FEST).

SEFAS har søkt om å bli Senter for forksningsdrevet innovasjon: BetteAge

KRONIKK | KORONA OG SYKEHJEM
Sykehjem og korona.

Etiske dilemmaer på sykehjemmet

Å låse en koronasmittet person med demens inne på rommet sitt i to uker, er krevende, ifølge professor Bettina Husebø ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin, UiB.

SEFAS
Årsmelding forside

Årsmelding 2019 SEFAS

I årsmeldingen presenterer SEFAS siste nytt fra all pågående forskning de er involvert i.

Nyhet
Charalampos Tzoulis, Kjell-Morten Myhr, Bent Høie og Anne Kjersti Fahlvik i Norges forskningsråd med plankett

Åpnet nytt hjerneforskningssenter

Neuro-SysMed er Norges første senter for forskning på klinisk behandling. Håpet er å finne svaret på gåten bak sykdommer som Parkinsons, Alzheimer, ALS og MS.

Logo