Hjem

Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Hovedinnhold

EU ERC logo

Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) er en del av Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Senteret ledes av professor Bettina Husebø.

SEFAS publiserer årlig mange vitenskapelige artikler basert på vår forskning og engasjerer seg i debatten i media

SEFAS er etablert i samarbeid med GC Rieber Fondene, og har hovedfokus på forskning, undervisning og implementering - basert på nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

SEFAS er del av Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell praksis (FEST).

Forskning
Roadmap CC.AGE

Senter for sammensatte sykdommer og aldring (CC.AGE)

Nyskapende teknologi og god omsorg skal gjøre livet bedre for hjemmeboende eldre. Trond Mohn-stiftelsen støtter Senter for alder- og sykehjemsmedisin i opprettingen et nytt Senter for sammensatte sykdommer og aldring (CC.AGE).

Nyhet | Erc Grant
Bettina Husebø

Bettina Husebø vil finne ut hvordan sensorteknologi kan brukes til å forutsi døden

Med økonomisk støtte fra det europeiske forskningsrådet (ERC) skal professor Bettina Husebø ved UiB undersøke hvordan omsorgsteknologi kan brukes til å gjenkjenne symptomer på at personer med demens nærmer seg livets slutt.

Forskning
Rom med ulike lys

Kan kunstig mørke dempe agitasjon hos personer med demens?

Kunstig intelligens og kunstig mørke skal gi bedre behandling adferdssymptomer ved demens: DARK.DEM studien

Forskning
Mann og hund

Aktivitet og symptomendringer hos personer med demens - DIPH.DEM-studien

Ny studie vil forbedre livene til personer med demens. Er du interessert i å bidra til forskningen?

Forskningsprosjekt
Fitbit Sense, Oura Ring, and Empatica E4

Skal dokumentere fordelen av et aktivt liv

Ved bruk av smartteknologi og intervjuer skal forskningsprosjektet «Aktiv Aldring» finne ut hvordan vi kan få en bedre og tryggere alderdom. Prosjektet startet med en første datainnsamling vinteren 2021 og starter den andre høsten 2022.

Logo