Hjem

Senter for alders- og sykehjemsmedisin

SEFAS research

Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) er en del av Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Senteret ledes av professor Bettina Husebø.

SEFAS er etablert i samarbeid med GC Rieber Fondene, og har hovedfokus på forskning, undervisning og implementering - basert på nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

SEFAS er del av Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell praksis (FEST).

SEFAS har søkt om å bli Senter for forksningsdrevet innovasjon: BetteAge

News
sykepleier

SEFAS søker forskningssjukepleier

Ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, er det ledig ei 100% mellombels stilling som sjukepleiar (forskingssjukepleiar) i 12 månader.

Nyhet
Charalampos Tzoulis, Kjell-Morten Myhr, Bent Høie og Anne Kjersti Fahlvik i Norges forskningsråd med plankett

Åpnet nytt hjerneforskningssenter

Neuro-SysMed er Norges første senter for forskning på klinisk behandling. Håpet er å finne svaret på gåten bak sykdommer som Parkinsons, Alzheimer, ALS og MS.

Sentre for forskningsdrevet innovasjon
Media Futures MCB

Vil bli sentre for forskning og innovasjon

Fem fagmiljøer ved UiB søker, sammen med partnere innen forskning og næringsliv, om å bli Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

Logo