Hjem

Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Kalfarveien 31

Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) er en del av Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Senteret ledes av professor Bettina Husebø.

SEFAS er etablert i samarbeid med GC Rieber Fondene, og har hovedfokus på forskning, undervisning og implementering - basert på nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

SEFAS er del av Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell praksis (FEST).

Foto: Entra ASA

ALZHEIMERDAGEN
Rune og Kirsten Samdal

Alzheimerbølgen

Alzheimer sykdom er en av de største globale samfunnsutfordringene vi står overfor i dag, mener forskere ved Universitetet i Bergen.

Tverrfakultært samarbeid
Bildet illustrerer kandidaten og veilederne rett etter disputasen er over

Vellykket tverrfakultært veiledersamarbeid

- Samarbeidet på tvers av fakultetene har ført til mange gode idéer underveis i arbeidet med avhandlingen

Mastergrad
Bildet av masterstudent Lillian O. Myrtveit

Samfunnsøkonomisk analyse av tiltak for sykehjemspasienter

En masteroppgave i samfunnsøkonomi har undersøkt økonomiske konsekvenser av en intervensjon gjennomført av SEFAS’ forskere i norske sykehjem.

Debatt på Litteraturhuset

Hvordan håndtere at et familiemedlem får demens?

Se opptak fra debatt på Litteraturhuset med flere av SEFAS' forskere i panelet

FORSKNING | DEMENS
Aktiv senior som trener på tredemølle.

Bedre demens med aktivitetstiltak

I dag får demenspasienter på sykehjem gjennomsnittlig åtte ulike medisiner daglig. Professor Bettina Husebø ved SEFAS mener det finnes gode tiltak for å begrense medisineringen.

Logo