Hjem

Senter for alders- og sykehjemsmedisin

SEFAS research

Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) er en del av Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Senteret ledes av professor Bettina Husebø.

SEFAS er etablert i samarbeid med GC Rieber Fondene, og har hovedfokus på forskning, undervisning og implementering - basert på nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

SEFAS er del av Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell praksis (FEST).

Kreftforeningen
Bettina Husebø

Husebø valgt som styremedlem i Kreftforeningen

Professor Bettina Husebø er valgt inn som nytt styremedlem i Kreftforeningen.

Active

ActiveAgeing

SEFAS is launching a new study in collaboration with Neuro-SysMed and the Helgetun living lab. ActiveAgeing will investigate the current possibilities for enhanced activity and quality of life in healthy elderly and people with Parkinson’s disease. Using innovative home-based sensors the...

KRONIKK | KORONA OG SYKEHJEM
Sykehjem og korona.

Etiske dilemmaer på sykehjemmet

Å låse en koronasmittet person med demens inne på rommet sitt i to uker, er krevende, ifølge professor Bettina Husebø ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin, UiB.

SEFAS
Årsmelding forside

Årsmelding 2019 SEFAS

I årsmeldingen presenterer SEFAS siste nytt fra all pågående forskning de er involvert i.

Logo