Hjem

Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Hovedinnhold

SEFAS research

Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) er en del av Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Senteret ledes av professor Bettina Husebø.

SEFAS publiserer årlig mange vitenskapelige artikler basert på vår forskning og engasjerer seg i debatten i media

SEFAS er etablert i samarbeid med GC Rieber Fondene, og har hovedfokus på forskning, undervisning og implementering - basert på nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

SEFAS er del av Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell praksis (FEST).

Nyhet
bettina 2

Bettina Husebø tildeles Demensforskningsprisen 2022

- En annerkjennelse for sykehjem, pasientene, de pårørende og personale, sier Husebø.

Nyhet | Årsmelding
Forside Årsmelding 2021

Årsmelding for 2021

2021 – NOK ET ÅR PREGET AV PANDEMI Restriksjonene, som skulle beskytte de eldre har også preget helsen til både eldre og deres pårørende. Les om våre forskningsresultater i årsmeldingen

Nyhet

Lancet Commission on the Value of Death

The story of dying in the 21st century is a story of paradox. Bettina Husebø participate in the Lancet Commission on the Value of Death

Nyhet | Forskning
Eldre mann kikker ut av vindu

Hjemmeboende eldre med demens ble deprimerte og psykotiske under nedstengingen

En ny studie viser at pandemitiltakene gikk hardt ut over hjemmeboende eldre med demens. Sykdomsutviklingen skjøt fart som følge av at faste rutiner og kontakt med pårørende forsvant.

Digital formidling
Bettina Husebø og Samuel Massie

Digital formidling fra SEFAS

SEFAS deltar jevnlig på digital undervisning, formidling og webinarer. Under legger vi et utvalg av filmer som er åpne for interesserte seere.

Logo