Hjem

Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Hovedinnhold

SEFAS research

Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) er en del av Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Senteret ledes av professor Bettina Husebø.

SEFAS publiserer årlig mange vitenskapelige artikler basert på vår forskning og engasjerer seg i debatten i media

SEFAS er etablert i samarbeid med GC Rieber Fondene, og har hovedfokus på forskning, undervisning og implementering - basert på nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

SEFAS er del av Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell praksis (FEST).

Ny doktorgrad
Stein Erik Fæø

Å være hjemme - med demens

Stein Erik Fæø disputerer 21.6.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Being Home with Dementia: Explorations of the Meaning of Home and Approaches to Care and Support".

Digital formidling
Bettina Husebø og Samuel Massie

Digital formidling fra SEFAS

SEFAS deltar jevnlig på digital undervisning, formidling og webinarer. Under legger vi et utvalg av filmer som er åpne for interesserte seere.

Nyhet
eldre person med medisn

Langtidsbruk av smertestillende hos pasienter med demens bekymrer forskere

Sterke smertestillende er sjelden den beste medisinen for sykehjemspasienter med sammensatte sykdommer og demens. UiB-forskning viser at mange av dem likevel blir stående på slike medisiner over lang tid.

Nyhet
Bettina Husebø

Bettina Husebø bidrar i nytt tidsskrift om smerte og demens

Professor Bettina Husebø ved SEFAS er en av flere medredaktører i et internasjonalt tidsskrift som vil løfte fram forskning på smerte hos personer med demens.

Alderdom
Aktivitet

Vi vil finne oppskriften på en god alderdom

Eldre på sykehjem sitter time etter time foran tv-skjermen. Kan forskning på Helgetun bidra til at færre blir sittende slik?

Logo