Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Forskningsprosjekt

Skal dokumentere fordelen av et aktivt liv

Ved bruk av smartteknologi og intervjuer skal forskningsprosjektet «Aktiv Aldring» finne ut hvordan vi kan få en bedre og tryggere alderdom. Prosjektet starter med datainnsamling høsten 2021.

Devices
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Paradigmeskifte med Aktiv aldring

Med Aktiv aldring tar SEFAS framtidens utfordringer i eldreomsorgen på alvor. Innen 2050 er det forventet en dobling av antall personer med demens og parkinsonsykdom, samtidig som Norge trenger langt flere helsearbeidere. Mens 1 av 7 arbeider innen helse i dag, trenger vi en økning til 1 av 3 innen 2050. At den enkelte kan ta vare på seg selv er dermed et økende behov.

- Jeg håper vi kan stimulere til mer aktivitet for eldre, avdekke faktorer for optimal aldring og at det skal bli mulig å oppdage sykdomsforløp tidligere, sier Haakon Reithe. Han er ansatt som doktorgradsstipendiat på prosjektet.

Aktiv aldring har som mål å dokumentere fordelen av et aktivt liv på en måte der smartteknologien får holde på i bakgrunnen, mens deltakerne lever sine vanlige liv. Prosjektet består av to delstudier: Helgetun og DIGI.PARK. Begge deler vil utforske digital fenotyping ved hjelp av bærbar teknologi med forskjellige deltakere: friske eldre på Helgetun, og mennesker med parkinsonsykdom i DIGI.PARK.

Helgetun – et unikt boligprosjekt for eldre

I første runde tar prosjektet utgangspunkt i friske eldre på Helgetun, et unikt boligprosjekt som satser på fysisk, mental og sosial aktivitet. Ved Helgetun er det viktigste at de eldre får bestemme selv og gjøre det de trives best med. De som bor der får blant annet anledning til å bidra til driften av Eplekarten Steinerbarnehage, dyrke planter og blomster, arbeid med dyr på gården, eller være støttekontakt for beboere på Helgeseter seniorboliger. Nærområdet i Sædalen har store grøntområder og populære turstier.

På Helgetun er det lagt tilrette foren  individuell boform i et nært og aktivt fellesskap.

Anlegget består av 31 topp moderne leiligheter med egen terrasse og livsløpstandard, garasjeparkering og heis til leilighetene. Blant fellesfasilitetene er en egen stue for sosiale aktiviteter og veksthus for mennesker og planter – og fra tid til annen arrangeres der kulturarrangementer.

Alt dette gjør Helgetun til en spennende forskningsarena for Aktiv aldring.

Tverrfaglig samarbeid

Informatikeren Juan Carlos Torrado Vidal spesialiserer seg innen hjelpeteknologi for mennesker med spesielle behov. Han motiveres av det innovative aspektet ved “Aktiv Aldring” og muligheten til å undersøke aldringsprosessen i samarbeid med leger, psykologer og farmasøyter.

- Jeg vil bruke min erfaring ved å studere bruken av innovative bærbare enheter som smartklokker og smarte ringer for å analysere livsstil og symptomprogresjon hos eldre med Parkinson sykdom, sier Juan Carlos.

 

Kvalitativ forskning

For å finne ut hvordan boformen på Helgetun påvirker aldringsprosessen og livskvaliteten skal beboere intervjues. Spørsmålene til de individuelle intervjuene skal utvikles i samarbeid med beboerrepresentanter for å sikre god kvalitet på intervjuguiden.

Eksempelvis spør vi

  • Hva var din motivasjon til å flytte til Helgetun?
  • Hva er de positive og negative aspektene ved å bo på Helgetun?
  • Hvilke faktorer er viktigst for din aktivitet og motivasjon i hverdagen? Og hvilke barrierer finnes?
  • Hva ville du ha gjort annerledes dersom du selv skulle ha laget et seniorvennlig boligkonsept?

Gjennom kvalitativ oppfølging og brukermedvirkning blir vi også bedre kjent med eldres forhold til smartteknologi.

 

Kvantitativ forskning - DIGI.PARK

Med bruk av smartteknologi til innhenting av kvantitative data, i kombinasjon med kvalitative intervjuer, kan prosjektet gi en rikere forståelse ulike sykdommer. I samarbeid med Senter for eksellens “Neuro-Sysmed” som er tilknyttet Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen, UiB, ønsker vi blant annet å sette søkelys på Parkinsons sykdom. Sykdommen utvikler seg veldig individuelt og er krevende å monitorere. Teknologien vil blant annet brukes til å loggføre symptomer på Parkinsons sykdom, og resultater fra studien vil fungere som referanseinformasjon til forskningsprosjektet DIGI.PARK.

Ved hjelp av Oura Ring, Fitbit Sense og Philips Actiwatch, skal Aktiv Aldring undersøke bevegelsesmønstre, puls, hudtemperatur og omgivelseslys i løpet av dagen.