Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Ph.d.-studien «Den verdige døden – verdighetsbevarende omsorg for hjemmeboende kreftsyke eldre kvinner» anbefaler et økt fokus på verdighetsbevarende omsorg i utdanning og kommunehelsetjenesten.
Ved bruk av smartteknologi og intervjuer skal forskningsprosjektet «Aktiv Aldring» finne ut hvordan vi kan få en bedre og tryggere alderdom. Prosjektet starter med datainnsamling høsten 2021.
Sterke smertestillende er sjelden den beste medisinen for sykehjemspasienter med sammensatte sykdommer og demens. UiB-forskning viser at mange av dem likevel blir stående på slike medisiner over lang tid.
Professor Bettina Husebø ved SEFAS er en av flere medredaktører i et internasjonalt tidsskrift som vil løfte fram forskning på smerte hos personer med demens.
Each year, Verenso, the Dutch association of elderly care physicians, awards an elderly care physician (in training) for a recently published article: the ‘Jan Stoop Price’. This year, Paulien van Dam won this prize for her article ‘Quality of life and pain medication use in persons with advanced dementia living in long-term care facilities’.
Eldre på sykehjem sitter time etter time foran tv-skjermen. Kan forskning på Helgetun bidra til at færre blir sittende slik?
Fagre ord om digitale hjelpemidler til eldre som bor hjemme faller på steingrunn når vi ser på fakta. Det er på tide å løfte blikket fra komfyrvakten og legge listen høyere. Spesielt nå under pandemien.
Professor Bettina Husebø er valgt inn som nytt styremedlem i Kreftforeningen.
Å låse en koronasmittet person med demens inne på rommet sitt i to uker, er krevende, ifølge professor Bettina Husebø ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin, UiB.
In our annual report we write about ongoing and future research related to the Centre for Elderly and Nursing Home Medicine (SEFAS).
I årsmeldingen presenterer SEFAS siste nytt fra all pågående forskning de er involvert i.
Ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, er det ledig ei 100% mellombels stilling som sjukepleiar (forskingssjukepleiar) i 12 månader.
The government launched six promises for better womens's health on the international women's day 8 March 2019, which promises equally good health care regardless of gender.
Regjeringen lanserte på kvinnedagen i 2019 seks løfter for bedre kvinnehelse. Løftene fokuserer på lik tilgang til helsetjenester uavhengig av kjønn.
Neuro-SysMed er Norges første senter for forskning på klinisk behandling. Håpet er å finne svaret på gåten bak sykdommer som Parkinsons, Alzheimer, ALS og MS.
15. oktober ble det arrangert PhD seminar ved SEFAS, med gjester fra Tohoku University i Japan og Leiden University i Nederland.
Vi har spurt, og toppene ved universitet og høyskole har svart.

Sider