Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Gratulerer til Lisa Aaslestad ved SEFAS og IGS med fullført mastergrad – og det med beste karakter (A)! Oppgaven heter "Bridging Gaps : Wearable sensing-driven assessment of REM sleep behavior disorder in Parkinson’s Disease. Results from the DIGI.PARK study", og i prosjektet sitt har Lisa sett på søvnforstyrrelser ved Parkinsons sykdom, og hvordan bærbar sensorteknologi kan forbedre vurderingen... Les mer
Mange hjemmeboende personer med demens betaler for trygghetsalarm de hverken bruker eller forstår. En ny studie fra UiB etterlyser bedre rutiner for anskaffelse og evaluering av trygghetsalarmer i kommunene.
Med økonomisk støtte fra det europeiske forskningsrådet (ERC) skal professor Bettina Husebø ved UiB undersøke hvordan omsorgsteknologi kan brukes til å gjenkjenne symptomer på at personer med demens nærmer seg livets slutt.
Året 2022 var et innholdsrikt og sammensatt år. Her har vi samlet de viktigste hendelsene fra året som gikk
Vi søker nå ph.d. - stipendiat i aldersmedisin, innovasjon og teknologi. Vi håper å finne en ny engasjert medarbeider til teamet vårt.
Nødevakuering av bygninger krever rask og effektiv beslutningstaking for å lykkes, mens et tilstrekkelig antall utganger kan bidra til å redusere sikkerhetsrisikoen fordi røyk og overfylte rømningsveier reduserer personers bevegelseshastighet, og kan skape panikk og forvirring. For sykehjemspasienter risikerer vi en økt risiko pga redusert mobilitet og behov for rullestoler og rullatorer, samt... Les mer
Den Norges forskingsråd-finansierte LIVE@Home.Path-studien feiret sin avslutning 10. juni. SEFAS markerte anledningen med et dagsseminar på Alrek.
- En annerkjennelse for sykehjemmene, pasientene, de pårørende og personalet, sier Husebø.
2021 – NOK ET ÅR PREGET AV PANDEMI Restriksjonene, som skulle beskytte de eldre har også preget helsen til både eldre og deres pårørende. Les om våre forskningsresultater i årsmeldingen
The story of dying in the 21st century is a story of paradox. Bettina Husebø participate in the Lancet Commission on the Value of Death
En ny studie viser at pandemitiltakene gikk hardt ut over hjemmeboende eldre med demens. Sykdomsutviklingen skjøt fart som følge av at faste rutiner og kontakt med pårørende forsvant.
Ph.d.-studien «Den verdige døden – verdighetsbevarende omsorg for hjemmeboende kreftsyke eldre kvinner» anbefaler et økt fokus på verdighetsbevarende omsorg i utdanning og kommunehelsetjenesten.
Ved bruk av smartteknologi og intervjuer skal forskningsprosjektet «Aktiv Aldring» finne ut hvordan vi kan få en bedre og tryggere alderdom. Prosjektet startet med en første datainnsamling vinteren 2021 og starter den andre høsten 2022.
Sterke smertestillende er sjelden den beste medisinen for sykehjemspasienter med sammensatte sykdommer og demens. UiB-forskning viser at mange av dem likevel blir stående på slike medisiner over lang tid.
Professor Bettina Husebø ved SEFAS er en av flere medredaktører i et internasjonalt tidsskrift som vil løfte fram forskning på smerte hos personer med demens.
Each year, Verenso, the Dutch association of elderly care physicians, awards an elderly care physician (in training) for a recently published article: the ‘Jan Stoop Price’. This year, Paulien van Dam won this prize for her article ‘Quality of life and pain medication use in persons with advanced dementia living in long-term care facilities’.
Eldre på sykehjem sitter time etter time foran tv-skjermen. Kan forskning på Helgetun bidra til at færre blir sittende slik?

Sider