Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Forskning

Aktivitet og symptomendringer hos personer med demens - DIPH.DEM-studien

Ny studie vil forbedre livene til personer med demens. Er du interessert i å bidra til forskningen?

Mann og hund
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

DIPH.DEM Studien

Nesten 90 % av personer med demens utvikler atferdsmessige og psykologiske symptomer (BPSD) som apati, agitasjon, smerte og søvnforstyrrelser. Forskning viser at data innhentet fra kartlegging av fysiske, mentale og sosiale aktiviteter fungerer som markører for kliniske tilstander, inkludert BPSD. Bruken av sensorteknologi (for eksempel smartklokke) hos personer med demens er fortsatt ikke undersøkt. Det er derfor hensiktsmessig å undersøke om digitale data kan øke objektiviteten i å måle aktivitet og symptomendringer gjennom sykehjemsoppholdet/på sykehus.

Praktisk gjennomføring

  • Alle deltakerne er over 64 år gammel og har bodd i et sykehjem over et år/på sykehus lenger enn tre dager.
  • Ved prosjektstart vil personen med demens gjennomgå en grundig undersøkelse ved lege- og sykepleier.
  • Vi trenger også noe informasjon fra deg (pårørende), og gjennomfører samtaler på sykehjem/sykehus. 
  • Datainnsamlingen med tradisjonelle spørreskjema og sensor teknologi forgår hver 6. måned.
  • Dersom personen med demens blir alvorlig syk, skal sensordata samles inn kontinuerlig.
  • Dere kan når som helst trekke fra studien. 

DIPH.DEM - teamet

DIPH.DEM drives av et forskerteam ved Universitetet i Bergen, Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS, Det medisinske fakultet). Prosjektet er finansiert av Helse Vest, med Haukeland sykehus, Neuro-SysMed ved Kristoffer Haugarvoll, Haraldsplass Diakonale Sykehus ved Ole Martin Steihaug, og Bergen Røde Kors sykehjem som samarbeidspartnere. 

 

Ønsker å delta i studien?

Dersom du ønkser å delta eller har spørsmål til prosjektet, ta kontakt med:

Lydia Boyle, PhD kandidat: mobil 40 51 80 81, lydia.boyle@uib.no