Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Forskning

Aktivitet og symptomendringer hos personer med demens - DIPH.DEM-studien

Ny studie vil forbedre livene til personer med demens. Er du interessert i å bidra til forskningen?

Four elderly people in a nursing home talking, laughing and drinking cooffee, all have smartwatches.
Foto/ill.:
Colourbox & SEFAS

Hovedinnhold

DIPH.DEM-studien

Nesten 90 % av alle personer med demens utvikler adferdsmessige og psykologiske symptomer (BPSD) som apati, agitasjon, smerte og søvnforstyrrelser. Forskning viser at data innhentet fra kartlegging av fysiske, mentale og sosiale aktiviteter fungerer som markører for kliniske tilstander, inkludert BPSD. Bruken av sensorteknologi (for eksempel smartklokke) hos personer med demens er fortsatt ikke undersøkt. Det er derfor hensiktsmessig å undersøke om digitale data kan øke objektiviteten i å måle aktivitets- og symptomendringer gjennom sykehjemsoppholdet / på sykehus.

Praktisk gjennomføring

  • Alle deltakerne skal være over 64 år gamle og må ha bodd i et sykehjem over et år / på sykehus lengre enn tre dager.
  • Ved prosjektstart vil personen med demens gjennomgå en grundig undersøkelse av lege og sykepleier.
  • Vi trenger også noe informasjon fra pårørende, og gjennomfører samtaler på sykehjem/sykehus. 
  • Datainnsamlingen med tradisjonelle spørreskjema og sensorteknologi forgår hver 6. måned.
  • Dersom personen med demens blir alvorlig syk, skal sensordata samles inn kontinuerlig.
  • Deltakerne kan når som helst trekke seg fra studien. 

DIPH.DEM-teamet

DIPH.DEM drives av et forskerteam ved Universitetet i Bergen, Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS, Det medisinske fakultet). Prosjektet er finansiert av Helse Vest, med Haukeland sykehus, Neuro-SysMed ved Kristoffer Haugarvoll, Haraldsplass Diakonale Sykehus ved Ole Martin Steihaug, og Bergen Røde Kors sykehjem som samarbeidspartnere. 

Fire av teamet stående foran en rollup med forskningstemaet på et av sykehjemmene.
Foto/ill.:
SEFAS, Lydia Doyle

Mona Storheim, Ingrid Utbjoe og Berit Wiedner sammen med prosjektleder Lydia Boyle, med en rollup på Bergen Røde Kors sykehjem som viser forskningsaktiviteten ved sykehjemmet i samarbeid med ansatte og beboere.

Ønsker du å delta i studien?

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til prosjektet, ta kontakt med:

Lydia Boyle, PhD kandidat: mobil 40 51 80 81, lydia.boyle@uib.no