Hjem

Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell samarbeidslæring (FEST)

Hovedinnhold

Ansatte ved FEST

FEST - Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell praksis består av Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS), Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) og Samfunnsfarmasi.

 

Nyhet
Samlebilde av alle vinnerne

Seks nye meritterte undervisere ved Det medisinske fakultet

Seks personer ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin kan nå smykke seg med tittelen «merittert underviser».

Nyhet
Reidun Kjome, Oddrun Samdal og Lone Holst

Samfunnsfarmasi får Ugleprisen

Samfunnsfarmasi ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin får utdanningskvalitetsprisen særlig for sitt arbeid med OSKE-eksamen i farmasi.

KRONIKK | KORONA OG SYKEHJEM
Sykehjem og korona.

Etiske dilemmaer på sykehjemmet

Å låse en koronasmittet person med demens inne på rommet sitt i to uker, er krevende, ifølge professor Bettina Husebø ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin, UiB.

Hva sier TVEPS-studentene?

Praksis på tvers: studenter lærer av hverandre

Hva kan studenter fra ulike helseprofesjoner lære av å jobbe i team? I TVEPS-praksis får studenter fra ulike profesjoner utrede pasienter sammen.

Forskning | Nyhet
Prosjektet Ageing, family ties and public policy skal forska på...

Bedre liv på sykehjem med forhåndssamtaler

Innføring av samtaler om pleiesituasjonen mellom pasienter, pårørende og ansatte hadde en positiv effekt på livet på sykehjem. Effekten var imidlertid kortvarig: – Viser at kulturendringer tar tid, sier stipendiat Irene Aasmul ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.