Hjem

Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell samarbeidslæring (FEST)

Hovedinnhold

Ansatte ved FEST

FEST - Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell praksis består av Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS), Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS), Samfunnsfarmasi og Grønne områder, luftforurensning og helse

Leder for fagområdet er Lone Holst. 

Nyhet | Erc Grant
Bettina Husebø

Bettina Husebø vil finne ut hvordan sensorteknologi kan brukes til å forutsi døden

Med økonomisk støtte fra det europeiske forskningsrådet (ERC) skal professor Bettina Husebø ved UiB undersøke hvordan omsorgsteknologi kan brukes til å gjenkjenne symptomer på at personer med demens nærmer seg livets slutt.

Nyhet | Konferanse
Deltagere ved Its21-konferansen 2023

Its21 - to inspirerende konferansedager

TVEPS var arrangør for det sjuende Its21-konferansen da den ble avholdt på Grand Terminus siste uken i april. – To eksepsjonelt inspirerende dager, sier Liv Mathiesen fra Universitetet i Oslo.

Forskningsfinansiering
Statuen av Wilhelm Christie

Nye forskerprosjekter får finansiering fra Forskningsrådet

Se alle prosjektene som skal ledes av forskere fra Universitetet i Bergen her.

Nyhet
Husebø mottar Demensforskningspris 2021 foran Kong Harald

Bettina Husebø tildeles Demensforskningsprisen 2022

- En annerkjennelse for sykehjemmene, pasientene, de pårørende og personalet, sier Husebø.

FREMFARM
FREMFARM LOGO

FREMFARM - Å utdanne farmasøyter til å møte morgendagens utfordringer

FREMFARM-prosjektet som fikk midler fra DIKU sitt program for studentaktiv læring i 2020. Prosjektet ledes av Lone Holst og Reidun Kjome, og har samarbeidspartnere fra Mohn Senteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskolen på Vestlandet, fra Diakonhjemmet sykehusapotek og fra SLATE (Centre...