Hjem

Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell praksis (FEST)

Fest

FEST - Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell praksis består av Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS), Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) og Samfunnsfarmasi.

 

Hva sier TVEPS-studentene?

Praksis på tvers: studenter lærer av hverandre

Hva kan studenter fra ulike helseprofesjoner lære av å jobbe i team? I TVEPS-praksis får studenter fra ulike profesjoner utrede pasienter sammen.

Forskning | Nyhet
Prosjektet Ageing, family ties and public policy skal forska på...

Bedre liv på sykehjem med forhåndssamtaler

Innføring av samtaler om pleiesituasjonen mellom pasienter, pårørende og ansatte hadde en positiv effekt på livet på sykehjem. Effekten var imidlertid kortvarig: – Viser at kulturendringer tar tid, sier stipendiat Irene Aasmul ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

TVEPS-praksis på sykehjem

Søker flere sykehjem for tverrfaglig praksis

TVEPS trener medisin- og helsefagstudenter i tverrfaglig samarbeid. Nå søker vi flere sykehjem som kan ta imot våre studentgrupper.

ALZHEIMERDAGEN
Rune og Kirsten Samdal

Alzheimerbølgen

Alzheimer sykdom er en av de største globale samfunnsutfordringene vi står overfor i dag, mener forskere ved Universitetet i Bergen.

Nyhet
Anders Bærheim hederspris 2019

Hederspris til Bærheim: – Dette er en ære

Professor emeritus Anders Bærheim beskrives som en bauta ved Det medisinske fakultet. Nå har han fått studentenes hederspris.