Hjem
Fagområde for allmennmedisin

MedUt

MedUt er gruppen for medisinsk utdanningsforskning ved Fagområde for allmennmedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Illustrasjonsfoto, Colourbox.com
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

MedUts mål er å bidra til god forskning, teoriutvikling og kunnskapsimplementering innen medisinsk utdanning, i samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

Samarbeid med Enhet for læring

MedUt vil inngå i organisert pedagogisk forskning på tvers av fagmiljøer ved Det medisinske fakultet, og samarbeide med forskningsgruppen Medical Education Research Group (MedEd) ved Enhet for læring (EFL). MedEd har tre funksjoner:

  1. Utvikle og drifte konkrete forskningsprosjekter.
  2. Være et skolert miljø hvor undervisere kan hente hjelp og dialogpartnere i kortere eller lengre perioder – en utviklingsfunksjon med blant annet faste seminarer for teori og metode.
  3. Være UiBs kontaktflate utad for nasjonalt og internasjonalt med-ped samarbeid.

Prosjekter

The CanNorMent mixed-methods study: A collaborative investigation of physician-mentors’ experiences and perspectives on group-based mentorship programs at three medical schools in Norway and Canada

Forskere ved Det medisinske fakultet i Bergen samarbeider med Universitetet i Troms og McGill University (i Montreal, Canada) om en studie som omhandler mentorordningen.

Ved alle de tre studiestedene inngår medisinstudenter i ulike mentorordninger. Mentorordningene er imidlertid nokså ulike og prosjektet fokuserer derfor på mentorene som nøkkelressurs.

Hvordan drives mentorgruppene ved de ulike studiestedene? Hvordan opplever mentorene sin rolle som mentor, og hva motiverer dem til å være mentorer?

Forskningsprosjektet bruker både spørreskjema og kvalitative forskningsintervjuer til å samle data om disse spørsmålene. Prosjektet vil generere viktig informasjon om hvordan mentorordninger, i ulike kontekster, bør drives og fasiliteres for å sikre stabile og gode læringsprosesser for studentene.

Prosjektleder: Edvin Schei, Professor, IGS.

Medical students’ professional identity formation during hospital practice (PROFMED)

PROFMED aims to improve medical students’ hospital placement learning, and support the development of a professional doctor’s identity, by 1) systematically preparing students for workplace participation, and 2) educating the hospital doctors who interact with students.

Prosjektleder: Edvin Schei, Professor, IGS.

Shame in medical education

Fokusgruppeintervjuer med medisinstudenter i Bergen.

Prosjektleder Edvin Schei. Med S. Hjörleifsson, IGS og Beth Whelan, Memorial University, Newfoundland, Canada.

Unwanted variation in clinical supervision of medical students in Norwegian general practice

Kvalitative og kvantitative data fra sisteårs medisinstudenter før og etter utvidelse fra 4 til 6 ukers praksisperiode.

Prosjektleder: førsteamanuensis Thomas Mildestvedt.

Professional identity formation in medical students and mentors

In this PhD-project we aim to understand how identity is formed in medical students and doctors, at different stages of their careers. We are interested in their narratives and how they use those narratives to make sense of themselves and their experiences. We have previously published an article on forming identity as mentor for medical students.  

PhD-candidate: Eivind A Valestrand
Supervisor: Associate professor Monika Kvernenes 
Co-supervisor: Professor Edvin Schei, Professor Steinar Hunskår

Educating for whole person care: Experiential learning and the formation of professional identity in medical education

Et samarbeid med Programs in Whole Person Care, McGill University, Canada.

Prosjektleder: Edvin Schei

Social aspects of interprofessional communication and learning

Et samarbeid med Ingunn Johanne Ness, SLATE, UiB

Prosjektleder Anders Bærheim

Flere praksisplasser og bedre veiledning for medisinstudenter på fastlegekontorene (FRONESIS)

Formålet med prosjektet er å bidra til at medisinutdanningene i Norge har et tilstrekkelig antall praksisplasser i primærhelsetjenesten, med god kvalitet og kompetente praksisveiledere. Prosjektet skal kartlegge, utvikle og prøve ut nye modeller for praksis for medisinstudenter, med mål om flere, lengre og bedre praksisperioder, samt utvikle og pilotere en ny og fleksibel videreutdanning med sikte på å oppnå nasjonale krav for veilederkompetanse hos praksisveilederne. Les mer om prosjekter her.

Partner er Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest, med rundt 90 fastlegekontor der modellene for praksis skal prøves ut.

Prosjektleder Steinar Hunskår

 

Canadiske gruppemedlemmer

Dr. Beth Whelan

Dr. Beth Whelan is a registered psychologist, associate professor and training director at Memorial University Student Health and Wellness Centre in St. John’s NL. Beth is cross appointed to the faculties of Psychology, Medicine & Community Health and Professional Education. She is a certified Mindful Medical Practice teacher (January 2019) through the University of Rochester medical school. Beth teaches mindful practice to both undergraduate and graduate students within the faculties of psychology and medicine. Her clinical and research interests include the role of emotion (e.g. shame) in health education faculties, mindfulness for clinician wellness and resilience, motivational stages of change theory and interpersonal psychotherapy. Dr. Whelan has ongoing research collaborations with Dr. Edvin Schei at the University of Bergen, in Bergen Norway, where they are investigating the role of emotion in medical education and will develop a curriculum to assist physicians and medical learners in understanding the importance and impact of emotion within teaching, learning and clinical encounters.

Donald Boudreau

DONALD BOUDREAU, MD, is a Faculty Member in the Institute of Health Sciences Education and a recently retired respirologist/pulmonologist. He has been involved in medical education, at both undergraduate and graduate levels, for over 30 years. At the undergraduate level, he has held numerous leadership posts including that of Associate Dean, Medical Education and Student Affairs. Dr. Boudreau is an Arnold P. Gold Professor of Medicine. The Arnold P. Gold Foundation is dedicated to humanism in medicine. Dr. Boudreau is also an adjunct professor at The University of Notre Dame Australia, School of Medicine, Sydney.

Dr. Boudreau co-chairs the McGill Research in Medical Education (McRIME) committee. This committee overseas scientific peer reviews of proposals in health sciences education research conducted at McGill. He is involved in teaching professionalism and aspects of the clinical method at the undergraduate level and participates actively in the administration of a mentorship program for medical students. He has authored or co-authored over 50 peer reviewed articles or book chapters and is co-author of ‘Physicianship and the Rebirth of Medical Education’ published by Oxford University Press and released in 2018. Current research interests: Clinical wisdom and phronesis.