Hjem

Det medisinske fakultet

gangbro til bb

Vi driver med forsking innan medisin og helse på høgt internasjonalt nivå. Med våre om lag 500 ph.d.-kandidater er vi ein av dei største bidragsytarene til forskarutdanninga ved Universitetet i Bergen. 

Studer hos oss! 

Hos oss kan du studere medisin, odontologi, farmasi, ernæring og tannpleie, i tillegg til ei rekke fag på mastergradsnivå. Vi har også forskarlinjer i medisin og odontologi for dei som ønsker å forske i studietida. 

Nyhet
Marte Mjøs Pedersen og Rolf Reed med albuehilsen under overrekelse av kongens fortjenestemedalje

Kongeleg utmerking til akademisk bauta

Det var duka for superlativ og stas då professor Rolf Reed ved Det medisinske fakultet fekk utdelt Kongens fortenestemedalje.

COVID-19 | FORSKNING
Koronavirus.

Svikt i immunsystemet kan gi alvorlig covid-19-sykdom

Alvorlig korona-syke kan ha antistoffer som blokkerer kroppens viktigste forsvarsmekanismer. Det viser en ny studie som forskere ved UiB har bidratt til.

Fakultetets dag 2020
Møte våre beste plakat

Fakultetets dag 2020 – Bli bedre kjent med prisvinnerne!

21. oktober arrangeres Fakultetets dag 2020 – for første gang digitalt! Følg streamen, og vær med å hedre dine privinnende kolleger!

COVID-19 | VAKSINE
Ole Frithjof Norheim

– De fattige landene bør få en større andel koronavaksine

Til forskjell fra WHO, foreslår UiB-professor Ole Frithjof Norheim at fattige land bør bli tydeligere prioritert når det gjelder fordeling av covid-19-vaksine.

Koronapandemien
Illustrasjon korona

Koronaviruset – informasjon til studenter og ansatte

Universitetet i Bergens sentrale informasjonssted om koronaviruset.

Kva forskar vi på?

Forskarar ved Det medisinske fakultet publiserer resultat frå forsking innan ei rekke fagfelt, og bidrar med ny kunnskap innan viktige helsespørsmål. 

 

Forskarutdanning

Forskarutdanninga ved fakultetet er ei rettleia forskarutdanning som omfattar eit sjølvstendig forskingsarbeid som skal dokumenterast med ei vitskapleg avhandling på høgt fagleg nivå, samt ein opplæringsdel. Utdanninga er normert til tre år, og gjev tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Fakultetet har ei forskarlinje og er tilknytt seks ulike forskarskular.

Illustrasjonsbilde helseklyngen

Alrek helseklynge

Alrek helseklynge skal bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. 

Les mer på helseklyngens nettsider