Hjem

Det medisinske fakultet

Hovedinnhold

Stor aktivitet under OSKE-eksamen på 6. semester på medisinstudiet

Det medisinske fakultet driv med forsking innan medisin og helse på høgt internasjonalt nivå. Med våre om lag 500 ph.d.-kandidater er vi ein av dei største bidragsytarene til forskarutdanninga ved Universitetet i Bergen.

Vi tilbyr utdanning innan medisin, odontologi, farmasi, ernæring og tannpleie, i tillegg til ei rekke fag på mastergradsnivå.

CCBIO-symposium 2023
Portrettbilde av kreftforsker Klaus Pantell

Flytende vevsprøver og enkeltcelleanalyser kan bli "gamechangere" i kreftdiagnostikk

En enkel blodprøve kan bidra til tidligere oppdagelse av kreft og gi verdifull informasjon om svulsten for en rekke kreftformer. Teknologien bak flytende biopsier er fremdeles under utprøving, men vil forandre landskapet innen kreftdiagnostikk, mener professor og CCBIO-partner Klaus Pantel.

Nyhet
Alberto Ascherio foreleser

Årets Falch-forelesning: Alberto Ascherio

Flere hundre overværte Harvardprofessorens forelesning med tittelen: “The Epstein-Barr virus as the leading cause multiple sclerosis and the possible viral etiology of other neurodegenerative diseases”.

Nyhet
helsearbeider med pannen mot veggen

En tredjedel av sykepleiere kan ha fatigue

En undersøkelse gjennomført blant norske sykepleiere viser at over en tredjedel kan ha symptomer på fatigue. Dårlig søvn, smerter og depresjon er koblet til økt risiko.

Nyhet
Monika Kvernenes og Ingrid Miljeteig med blomster og diplom

To nye meritterte undervisere ved Det medisinske fakultet

Ingrid Miljeteig og Monika Kvernenes har fått status som meritterte undervisere. Vi gratulerer!

Nyhet
Bilde av Vegard Slettvold.

Medisin-student setter diagnose med ChatGPT

Vegard Slettvoll er medisinstudent med interesse for det teknologiske. Han øver på pasientkontakt med ChatGPT og tror AI er framtiden for alle leger.

Kva forskar vi på?

Forskarar ved Det medisinske fakultet publiserer resultat frå forsking innan ei rekke fagfelt, og bidrar med ny kunnskap innan viktige helsespørsmål. 

 

Forskarutdanning

Forskarutdanninga ved fakultetet er ei rettleia forskarutdanning som omfattar eit sjølvstendig forskingsarbeid som skal dokumenterast med ei vitskapleg avhandling på høgt fagleg nivå, samt ein opplæringsdel. Utdanninga er normert til tre år, og gjev tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Fakultetet har ei forskarlinje og er tilknytt seks ulike forskarskular.

Alrek - Årstadveien 17

Alrek helseklynge

Alrek helseklynge skal bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. 

Les mer på helseklyngens nettsider