Hjem

Det medisinske fakultet

gangbro til bb

Vi driver med forsking innan medisin og helse på høgt internasjonalt nivå. Med våre om lag 500 ph.d.-kandidater er vi ein av dei største bidragsytarene til forskarutdanninga ved Universitetet i Bergen. 

Studer hos oss! 

Hos oss kan du studere medisin, odontologi, farmasi, ernæring og tannpleie, i tillegg til ei rekke fag på mastergradsnivå. Vi har også forskarlinjer i medisin og odontologi for dei som ønsker å forske i studietida.

Nyhet
Reidun Kjome, Oddrun Samdal og Lone Holst

Samfunnsfarmasi får Ugleprisen

Samfunnsfarmasi ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin får utdanningskvalitetsprisen særlig for sitt arbeid med OSKE-eksamen i farmasi.

Nyhet
Trygve Hausken smiler

Pasientenes mann

Magemedisiner Trygve Hausken har jobbet som lege og forsker i over førti år. Nå trer han inn i pensjonistenes rekker, men det stopper ham ikke fra å jobbe for pasientenes beste.

Nyhet | Pandemi
Bilde av europakart med små lekefigurer oppå.

Hvorfor topper innvandrere smittestatistikken?

30-40 prosent av de smittede er født i land utenfor Norge. Ifølge leder av Pandemisenteret, Esperanza Diaz, er årsakene sammensatte.

Pandemi | Coronavaksine
Illustrasjonsbilde koronavaksine

Fem kjappe om koronavaksinen

Kristin Greve-Isdahl Mohn ved Pandemisenteret svarer på spørsmål om vaksinen mot covid-19.

Koronapandemien
Illustrasjon korona

Koronaviruset – informasjon til studenter og ansatte

Universitetet i Bergens sentrale informasjonssted om koronaviruset.

Kva forskar vi på?

Forskarar ved Det medisinske fakultet publiserer resultat frå forsking innan ei rekke fagfelt, og bidrar med ny kunnskap innan viktige helsespørsmål. 

 

Forskarutdanning

Forskarutdanninga ved fakultetet er ei rettleia forskarutdanning som omfattar eit sjølvstendig forskingsarbeid som skal dokumenterast med ei vitskapleg avhandling på høgt fagleg nivå, samt ein opplæringsdel. Utdanninga er normert til tre år, og gjev tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Fakultetet har ei forskarlinje og er tilknytt seks ulike forskarskular.

Alrek - Årstadveien 17

Alrek helseklynge

Alrek helseklynge skal bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. 

Les mer på helseklyngens nettsider