Hjem

Det medisinske fakultet

Student og utstyr

Studer hos oss

Hos oss kan du studere medisin, odontologi, ernæring, farmasi og tannpleie, i tillegg til en rekke fag på mastergradsnivå. Vi har også en egen forskerlinje i medisin og odontologi for de som ønsker å forske i studietiden. 

 

BFS-MIDLER
Kamal Mustafa og Cecilie Gjerde

Millioner til beinbygging

Bergens forskningsstiftelse, Forskningsrådet og UiB støtter beinbyggingsprosjekt med 16,7 millioner kroner.

Farmasidagene
Farmasidagenes posterpris

Farmasidagenes posterpris

Tidligere masterstudent Bisharo Osman har fått utdelt Farmasidagenes posterpris 2018!

BEVILGNING | FORSKNINGSRÅDET
Hjernesenter

160 millioner kroner til nytt senter for hjernesykdommer

UiB-professor Kjell-Morten Myhr og forsker Charalampos Tzoulis skal lede Norges første forskningssenter for klinisk behandling. Med 20 millioner kroner årlig fra Forskningsrådet skal senteret forske på sykdommer som MS, Parkinsons, ALS og demens fra Bergen.

Nyhet | Forskning
gravid mage og hender som lager hjerte

Allergi gir økt risiko for svangerskapsforgiftning

Kvinner som har allergi har nesten dobbel så stor sjanse for å få svangerskapsforgiftning tidlig i svangerskapet, viser forskning av Anne Kvie Sande ved Klinisk institutt 2

Fond og legater

Det er anledning til å søke en rekke fond og legater om støtte til medisinsk og odontologisk forskning ved Det medisinske fakultet.

Kva forskar vi på?

Forskarar ved Det medisinske fakultet publiserer resultat frå forsking innan ei rekke fagfelt, og bidrar med ny kunnskap innan viktige helsespørsmål. 

 

Forskarutdanning

Forskarutdanninga ved fakultetet er ei rettleia forskarutdanning som omfattar eit sjølvstendig forskingsarbeid som skal dokumenterast med ei vitskapleg avhandling på høgt fagleg nivå, samt ein opplæringsdel. Utdanninga er normert til tre år, og gjev tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Fakultetet har ei forskarlinje og er tilknytt seks ulike forskarskular.

Illustrasjonsbilde helseklyngen

Alrek helseklynge

Alrek helseklynge skal bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. 

Les mer på helseklyngens nettsider