Hjem

Det medisinske fakultet

Medisin

Studer hos oss

Hos oss kan du studere medisin, odontologi, ernæring, farmasi og tannpleie, i tillegg til en rekke fag på mastergradsnivå. Vi har også en egen forskerlinje i medisin og odontologi for de som ønsker å forske i studietiden. 

 

Nyhet | Forskning
Gravid kvinne leser på biblioteket

Lavere risiko for CP hos barn av høyt utdannede foreldre

Høyt utdannende foreldre har lavere risiko for å få et barn med cerebral parese enn foreldre som bare har fullført grunnskolen, viser studier gjennomført av Ingeborg Forthun.

HETESLAG
Linda Stuhr

10 kjappe om heteslag

Hetebølgen har nylig herjet i Euopa. Professor Linda Elin Birkhaug Stuhr ved Insitutt for biomedisin gir deg ti råd for hvordan du kan unngå heteslag i Syden.

BEVILGNING | DIABETES
Pål Njølstad protrett.

13 millioner til Pål Rasmus Njølstad

Pål Rasmus Njølstad mottar rundt 13 millioner kroner fra danske Novo Nordisk Fonden for å forske på medisinering av barn med diabetes.

MIGRASJON
Esperanza Diaz portrett.

Utga første internasjonale bok om migrasjonshelse

Esperanza Diaz ved IGS har gitt ut verdens første bok på engelsk om migrasjonshelse til bruk i allmennmedisin.

FORSKNING | DIABETES
Barn som veies

Barnets diabetes-gener styrer fødselsvekt

En ny UiB-studie viser at fosterets egne diabetesgener har stor betydning for lav fødselsvekt og risiko for sykdom.

Kva forskar vi på?

Forskarar ved Det medisinske fakultet publiserer resultat frå forsking innan ei rekke fagfelt, og bidrar med ny kunnskap innan viktige helsespørsmål. 

 

Forskarutdanning

Forskarutdanninga ved fakultetet er ei rettleia forskarutdanning som omfattar eit sjølvstendig forskingsarbeid som skal dokumenterast med ei vitskapleg avhandling på høgt fagleg nivå, samt ein opplæringsdel. Utdanninga er normert til tre år, og gjev tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Fakultetet har ei forskarlinje og er tilknytt seks ulike forskarskular.

Illustrasjonsbilde helseklyngen

Alrek helseklynge

Alrek helseklynge skal bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. 

Les mer på helseklyngens nettsider