Hjem

Det medisinske fakultet

Vi driver med forsking innan medisin og helse på høgt internasjonalt nivå. Med våre om lag 500 ph.d.-kandidater er vi ein av dei største bidrasytarene til forskarutdanninga ved Universitetet i Bergen.

Studer hos oss

Hos oss kan du studere medisin, odontologi, ernæring, farmasi og tannpleie, i tillegg til ei rekke fag på mastergradsnivå. Vi har også ei eiga forskarlinje i medisin og odontologi for dei som ønsker å forske i studietida.

CCBIO | SYMPOSIUM

– Klamydia kan føre til kreft

Bakterier som klamydia kan endre celler og føre til kreft. Det kom frem under Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) sjette årlige symposium på Solstrand.

BFS-MIDLER | ERNÆRING

Mohn-millioner til ny forskningslab for ernæring

Bergens forskningsstiftelse bidrar med 28 millioner kroner til det nye Mohn ernæringsforskningslaboratorium som skal ligge under UiBs Senter for ernæring.

FORSKNING | POLITIKK

UiB-forskning kan endre britiske arbeidsregler

Øistein Svanes´ og Cecilie Svanes´ forskning på skadevirkningene av vaskemidler ble nylig lagt frem i det britiske parlamentet. Britiske arbeidsregler kan bli endret.

Nyhet

2500 røyker i svangerskapet

Fortsatt er det fem prosent norske kvinner som røyker mens de er gravide. Dette gir opp til tre ganger så stor risiko for å få barn med lav fødselsvekt, viser forskning utført av stipendiat Liv Grimstvedt Kvalvik.

FREMTIDENS FORSKERE

Skal undersøke lungehelse fra munnen

Forsker Randi Jacobsen Bertelsen ved Klinisk institutt 2 er i finalerunden til et prestisjetungt EU-stipend. I prosjektet skal hun forske på munnhulens påvirkning på lungehelse.

Kva forskar vi på?

Forskarar ved Det medisinske fakultet publiserer resultat frå forsking innan ei rekke fagfelt, og bidrar med ny kunnskap innan viktige helsespørsmål. 

 

Forskarutdanning

Forskarutdanninga ved fakultetet er ei rettleia forskarutdanning som omfattar eit sjølvstendig forskingsarbeid som skal dokumenterast med ei vitskapleg avhandling på høgt fagleg nivå, samt ein opplæringsdel. Utdanninga er normert til tre år, og gjev tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Fakultetet har ei forskarlinje og er tilknytt seks ulike forskarskular.

Alrek helseklynge

Alrek helseklynge skal bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. 

Les mer på helseklyngens nettsider

Ledige stillinger