Hjem

Det medisinske fakultet

Medisin

FORSKNING | GIARDIA
Giardia livskvalitet illustrasjonsfoto

Giardia-smittede har lavere livskvalitet

En UiB-studie viser at personer med kronisk utmattelse og irritabel tarm etter giardiautbruddet i 2004 har lavere livskvalitet enn andre ti år etter utbruddet.

Nyhet | Utdanning
Fysioterapi

Tok master i helse ved UiB for å få drømmejobben

Fysioterapeut Ingrid Loftås tok master i fysioterapivitenskap ved Det medisinske fakultet, for å være bli bedre i jobben sin, og å stå sterkere i kampen om de mest attraktive jobbene.

FORSKNING | ALZHEIMERS
Illustrasjonsfoto av eldre kvinne som puser tennene.

Puss tennene – utsett Alzheimers

Det er ikke bare hull i tennene du unngår med god munnhygiene. UiB-forskere har funnet en klar forbindelse mellom tannkjøttbetennelse og Alzheimers.

Nyhet
Anders Bærheim hederspris 2019

Hederspris til Bærheim: – Dette er en ære

Professor emeritus Anders Bærheim beskrives som en bauta ved Det medisinske fakultet. Nå har han fått studentenes hederspris.

Nyhet | Forskning

Sukkerbrus koblet til økt risiko for hjertefeil

Kvinner som drikker brus med sukker tidlig i svangerskapet har opptil 40 prosent større risiko for å få foster med hjertefeil, viser forskning utført av blant annet Nina Øyen ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Kva forskar vi på?

Forskarar ved Det medisinske fakultet publiserer resultat frå forsking innan ei rekke fagfelt, og bidrar med ny kunnskap innan viktige helsespørsmål. 

 

Forskarutdanning

Forskarutdanninga ved fakultetet er ei rettleia forskarutdanning som omfattar eit sjølvstendig forskingsarbeid som skal dokumenterast med ei vitskapleg avhandling på høgt fagleg nivå, samt ein opplæringsdel. Utdanninga er normert til tre år, og gjev tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Fakultetet har ei forskarlinje og er tilknytt seks ulike forskarskular.

Illustrasjonsbilde helseklyngen

Alrek helseklynge

Alrek helseklynge skal bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. 

Les mer på helseklyngens nettsider