Hjem

Det medisinske fakultet

Hovedinnhold

Stor aktivitet under OSKE-eksamen på 6. semester på medisinstudiet

Det medisinske fakultet driv med forsking innan medisin og helse på høgt internasjonalt nivå. Med våre om lag 500 ph.d.-kandidater er vi ein av dei største bidragsytarene til forskarutdanninga ved Universitetet i Bergen.

Vi tilbyr utdanning innan medisin, odontologi, farmasi, ernæring og tannpleie, i tillegg til ei rekke fag på mastergradsnivå.

 

 

Nyhet | COVID-19
Rebecca Cox

5 kjappe om omikron

Rebecca Cox ved Influensasentert, UiB, svarer på fem kjappe om omikron-varianten.

Nyhet | Forskning
eldre pasient på sykehus

Forskergruppe fraråder bruk av steroider til eldre og skrøpelige covid 19-pasienter

En internasjonal forskergruppe mener bruk av steroider ikke bør benyttes i behandling av covid-19 sykdom hos skrøpelige pasienter over 70 år. – Steroider hos denne gruppen kan virke mot sin hensikt, sier forsker Hans Kristian Flaatten ved UiB.

TMS Starting Grant 2021
TMS Starting Grant

Starting Grant til fremragende forskere

Carina Strell, Mali Husby Rosnes og Suzette Flantua er tildelt Trond Mohn stiftelses Starting Grant for 2021.

Nyhet
Charalamopos Tzoulis i labben. Han står med armene i kors mellom to store sprossekledde vinduer og ser rett inn i kamera. Bak ham kan man se divere utstyr til labben. Utenfor er det grønt og frodig, man kan se hus oppover skråningene.

35 millioner til Parkinsonforskning

Parkinsonforskningen ledet av professor Charalampos Haris Tzoulis ved Neuro-SysMed-senteret er styrket med til sammen mer enn 35 millioner kroner.

Nyhet | Undervisning
Brainstorming over paper

Pandemisenteret starter tverrfaglig PhD-kurs for å lære av koronapandemien

På nyåret tilbyr Pandemienteret et to ukers kurs (3. - 14. januar) for studenter om læring av covid 19-pandemien. Kurset er åpent for både PhD og masterstudenter fra alle fagfelt ved universitetet.

Kva forskar vi på?

Forskarar ved Det medisinske fakultet publiserer resultat frå forsking innan ei rekke fagfelt, og bidrar med ny kunnskap innan viktige helsespørsmål. 

 

Forskarutdanning

Forskarutdanninga ved fakultetet er ei rettleia forskarutdanning som omfattar eit sjølvstendig forskingsarbeid som skal dokumenterast med ei vitskapleg avhandling på høgt fagleg nivå, samt ein opplæringsdel. Utdanninga er normert til tre år, og gjev tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Fakultetet har ei forskarlinje og er tilknytt seks ulike forskarskular.

Alrek - Årstadveien 17

Alrek helseklynge

Alrek helseklynge skal bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. 

Les mer på helseklyngens nettsider