Hjem

Det medisinske fakultet

Student og utstyr

Studer hos oss

Hos oss kan du studere medisin, odontologi, ernæring, farmasi og tannpleie, i tillegg til en rekke fag på mastergradsnivå. Vi har også en egen forskerlinje i medisin og odontologi for de som ønsker å forske i studietiden. 

 

FORSKNING | MEDISIN
Overvektig gutt sjekkes av lege

Fars ungdomsfedme gir dobbel astmarisiko

Gutter som legger på seg i tidlig pubertet dobler astmarisiko for seg selv og sine fremtidige barn.

ALZHEIMERDAGEN
Rune og Kirsten Samdal

Alzheimerbølgen

Alzheimer sykdom er en av de største globale samfunnsutfordringene vi står overfor i dag, mener forskere ved Universitetet i Bergen.

Forsker Grand Prix
Siri Flagstad Kvalheim

– Munntørrhet gir stort ubehag

Siri Flagestad Kvalheim forsker på kva som kan hjelpe mot munntørrhet ved livets slutt. Onsdag deltar hun på Forsker Grand Prix.

Forsker Grand Prix
Illmar

Forsker på ny antibiotika

Forsker Grand Prix-kandidat Illimar Hugo Rekand jobber med å holde oss frisk. Han undersøker nye muligheter for å lage nye medisiner i en verden hvor antibiotikaresistens er et økende utfordring.

Nyhet | Forskning
Eldre kvinne ute i naturen med vinglass

Kvinner som ikke drikker brekker hofta oftest

For menn derimot, er det de som drikker mest som er mest utsatt for hoftebrudd. Dette viser forskning utført i samarbeid med Klinisk institutt 2.

Kva forskar vi på?

Forskarar ved Det medisinske fakultet publiserer resultat frå forsking innan ei rekke fagfelt, og bidrar med ny kunnskap innan viktige helsespørsmål. 

 

Forskarutdanning

Forskarutdanninga ved fakultetet er ei rettleia forskarutdanning som omfattar eit sjølvstendig forskingsarbeid som skal dokumenterast med ei vitskapleg avhandling på høgt fagleg nivå, samt ein opplæringsdel. Utdanninga er normert til tre år, og gjev tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Fakultetet har ei forskarlinje og er tilknytt seks ulike forskarskular.

Illustrasjonsbilde helseklyngen

Alrek helseklynge

Alrek helseklynge skal bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. 

Les mer på helseklyngens nettsider