Hjem

Det medisinske fakultet

Hovedinnhold

Stor aktivitet under OSKE-eksamen på 6. semester på medisinstudiet

Det medisinske fakultet driv med forsking innan medisin og helse på høgt internasjonalt nivå. Med våre om lag 500 ph.d.-kandidater er vi ein av dei største bidragsytarene til forskarutdanninga ved Universitetet i Bergen.

Vi tilbyr utdanning innan medisin, odontologi, farmasi, ernæring og tannpleie, i tillegg til ei rekke fag på mastergradsnivå.

 

 

Nyhet
Bergen

Støtter 34 forskningsprosjekter ved UiB

Forskningsrådet offentliggjorde 24. juni at 34 nye forskningsprosjekter ved UiB har fått tildelt midler. Se oversikten her.

Nyhet
Flyer  for fakultetets dag. Et stetoskop ligger på et svaberg. Teksten "møt våre beste, fakultetets dag 2021, 20 oktober" kan leses på bildet.

Prisvinnere Fakultetets dag 2021

Her er vinnerne av fakultetets undervisnings- og forskningspriser for 2020 som deles ut på Fakultetets dag 2021 i oktober.

Valg
valgurne

Valgresultat fakultetsstyret

Valgprotokoll for fakultetsstyrevalg 2021 - 2025

Nyhet | Innovasjon
Torleif Lunde foran inkubatorbygget i mars 2021

Vil eksportere Bergenske helseløsninger til resten av verden

Torlef Markussen Lunde er daglig leder av den nye helseinkubatoren ved Det medisinske fakultet, som nettopp fikk navnet «Eitri». Han mener inkubatoren kan gi inntekter til både regionen og landet.

Koronapandemien
Illustrasjon korona

Koronaviruset – informasjon til studenter og ansatte

Universitetet i Bergens sentrale informasjonssted om koronaviruset.

Kva forskar vi på?

Forskarar ved Det medisinske fakultet publiserer resultat frå forsking innan ei rekke fagfelt, og bidrar med ny kunnskap innan viktige helsespørsmål. 

 

Forskarutdanning

Forskarutdanninga ved fakultetet er ei rettleia forskarutdanning som omfattar eit sjølvstendig forskingsarbeid som skal dokumenterast med ei vitskapleg avhandling på høgt fagleg nivå, samt ein opplæringsdel. Utdanninga er normert til tre år, og gjev tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Fakultetet har ei forskarlinje og er tilknytt seks ulike forskarskular.

Alrek - Årstadveien 17

Alrek helseklynge

Alrek helseklynge skal bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. 

Les mer på helseklyngens nettsider