Hjem

Det medisinske fakultet

Medisin

Studer hos oss

Hos oss kan du studere medisin, odontologi, ernæring, farmasi og tannpleie, i tillegg til en rekke fag på mastergradsnivå. Vi har også en egen forskerlinje i medisin og odontologi for de som ønsker å forske i studietiden. 

 

CORNOAVIRUS
Coronavirus og Rebecca Cox

10 kjappe om coronaviruset

Et nytt coronavirus (2019-nCoV) har dukket opp i Kina. Mange dødsfall har forekommet. Kan vi frykte en global epidemi? Vi har spurt virusekspert professor Rebecca Cox.

Nyhet
Kamal, Gjerde og Bakke foran 3D scanner

Ti Thon-millioner til beinbygging

Et prosjekt som tar sikte på å bygge bein av pasienters egne stamceller mottar 10 millioner av Olav Thon-stiftelsen. – En stor anerkjennelse, sier Cecilie Gjerde ved Institutt for klinisk odontologi

Forskning og innovasjon
Portretter av Margareth Hagen og Elisabeth Maråk Støle

Skal styrke samarbeidet med NORCE

Tettere samarbeid mellom NORCE og Universitetet i Bergen (UiB) skal gi bedre og mer relevant forskning og innovasjon. En arbeidsgruppe utarbeider nå tiltak som skal forenkle samarbeidet.

STENGD VEG
Haukeland Nord.

Innkøyringa i nord stengd i 2020

Den 2. januar blir innkøyringa nord i Sentralblokka på Haukeland stengd for bilar, syklande og gåande ut året.

Nyhet | Forskning
Foto av en mann som holder hender med en liten gutt

Pappakontakt påvirker helsen

Lite fortrolighet med far etter skilsmisse påvirker helsen til barna negativt. – Viser at kontakt med begge foreldene er viktig, sier professor emeritus Eivind Meland.

Kva forskar vi på?

Forskarar ved Det medisinske fakultet publiserer resultat frå forsking innan ei rekke fagfelt, og bidrar med ny kunnskap innan viktige helsespørsmål. 

 

Forskarutdanning

Forskarutdanninga ved fakultetet er ei rettleia forskarutdanning som omfattar eit sjølvstendig forskingsarbeid som skal dokumenterast med ei vitskapleg avhandling på høgt fagleg nivå, samt ein opplæringsdel. Utdanninga er normert til tre år, og gjev tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Fakultetet har ei forskarlinje og er tilknytt seks ulike forskarskular.

Illustrasjonsbilde helseklyngen

Alrek helseklynge

Alrek helseklynge skal bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. 

Les mer på helseklyngens nettsider