Hjem

Det medisinske fakultet

Studiestart Det medisinske fakultet

Studer hos oss

Hos oss kan du studere medisin, odontologi, ernæring, farmasi og tannpleie, i tillegg til en rekke fag på mastergradsnivå. Vi har også en egen forskerlinje i medisin og odontologi for de som ønsker å forske i studietiden. 

 

Nyhet | Forskning
MRI opptak fra "aldringsprosjektet" i Bergen (NCNG-cohort, PI: Prof. Astri J. Lundervold, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, UiB) som inngår i studien.

Kunstig intelligens gir mer kunnskap om hjernesykdommer

Ved å fore en datamaskin med enorme mengder av bilder av friske hjerner, har forskerne kommet fram til et begrep om hjernealder. Dette gir mer kunnskap om en rekke vanlige hjernesykdommer.

Nyhet | Forskning
Overvektig kvinne med jeans. Nærbilde av mage og underliv

Mer bly i blodet etter fedmeoperasjon

Undersøkelser viser at kvinner i fruktbar alder har mer bly i blodet et år etter fedmeoperasjon. – Kan være lurt å vente med graviditet, mener forsker Anne-Lise Bjørke Monsen.

Nyhet
Bilder av folk som feirer

Feirer 30-års Uganda-samarbeid

En delegasjon fra UiB var nylig i Kampala for å markere 30 år med samarbeid mellom bergensuniversitetet og Makerere University i Uganda.

STUDENTUTVALGET
Nytt studenthus på MED

Åpnet nytt studenthus

Studentene ved Det medisinske fakultet ved UiB får nye lokaler for studentutvalget.

UIB - SUS 20 ÅR
UiB - SUS 20 år

UiB og SUS feirer 20 års samarbeid

I høst er det 20 år siden medisinstudenter ved Universitetet i Bergen fikk muligheten til å ta praksis ved Stavanger Universitetssjukehus.

Kva forskar vi på?

Forskarar ved Det medisinske fakultet publiserer resultat frå forsking innan ei rekke fagfelt, og bidrar med ny kunnskap innan viktige helsespørsmål. 

 

Forskarutdanning

Forskarutdanninga ved fakultetet er ei rettleia forskarutdanning som omfattar eit sjølvstendig forskingsarbeid som skal dokumenterast med ei vitskapleg avhandling på høgt fagleg nivå, samt ein opplæringsdel. Utdanninga er normert til tre år, og gjev tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Fakultetet har ei forskarlinje og er tilknytt seks ulike forskarskular.

Illustrasjonsbilde helseklyngen

Alrek helseklynge

Alrek helseklynge skal bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. 

Les mer på helseklyngens nettsider