Hjem

Det medisinske fakultet

Student og utstyr

Studer hos oss

Hos oss kan du studere medisin, odontologi, ernæring, farmasi og tannpleie, i tillegg til en rekke fag på mastergradsnivå. Vi har også en egen forskerlinje i medisin og odontologi for de som ønsker å forske i studietiden. 

 

STATSBUDSJETT
Stavanger universitetssykehus 2023

53 millioner til UiB-studenter i Stavanger

Medisinstudenter ved UiB får 53 millioner kroner til nye studielokaler ved Stavanger universitetssykehus.

KARRIEREDAG
Brita Solveig Pukstad

NTNU til UiB for å lære karriereveiledning

For tredje år på rad arrangerte Det medisinske fakultet karrieredag for sine PhD-studenter. NTNU kom på besøk fra Trondheim for å lære.

RØVERTIDSSKRIFT
Roland Jonsson advarer mot røvertidsskrift

Frykter doktorgradsartikler i røvertidsskrift

I kjølvannet av Open Access har det kommet mange useriøse tidsskrift som gir seg ut for å være vitenskapelige. Dekan for forskerutdanning Roland Jonsson ved Det medisinske fakultet frykter at stipendiater publiserer i røvertidsskrift. Se Jonssons sjekkliste mot røvertidsskrift her.

Nyhet | Forskning
Torsk

Torskeprotein kan forebygge nyresvikt

Overvektige rotter foret på protein fra torsk hadde bedre nyrefunksjon enn overvektige rotter som fikk diett basert på melkeproteiner, viser forskning av Oddrun Gudbrandsen ved Klinisk institutt 1.

OPEN EDUCATIONAL RESOURCES
Open Educational Resources

UiB tilbyr gratis multimedia for global helse

Universitetet i Bergen gir åpent og gratis medieinnhold til undervisning i global helse, i samarbeid med Københavns universitet og Uppsala universitet.

Kva forskar vi på?

Forskarar ved Det medisinske fakultet publiserer resultat frå forsking innan ei rekke fagfelt, og bidrar med ny kunnskap innan viktige helsespørsmål. 

 

Forskarutdanning

Forskarutdanninga ved fakultetet er ei rettleia forskarutdanning som omfattar eit sjølvstendig forskingsarbeid som skal dokumenterast med ei vitskapleg avhandling på høgt fagleg nivå, samt ein opplæringsdel. Utdanninga er normert til tre år, og gjev tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Fakultetet har ei forskarlinje og er tilknytt seks ulike forskarskular.

Illustrasjonsbilde helseklyngen

Alrek helseklynge

Alrek helseklynge skal bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. 

Les mer på helseklyngens nettsider

Ledige stillinger