Hjem

Det medisinske fakultet

Hovedinnhold

Stor aktivitet under OSKE-eksamen på 6. semester på medisinstudiet

Det medisinske fakultet driv med forsking innan medisin og helse på høgt internasjonalt nivå. Med våre om lag 500 ph.d.-kandidater er vi ein av dei største bidragsytarene til forskarutdanninga ved Universitetet i Bergen.

Vi tilbyr utdanning innan medisin, odontologi, farmasi, ernæring og tannpleie, i tillegg til ei rekke fag på mastergradsnivå.

 

 

Nyhet | Innovasjon
Fagtuvalget Curie på Eitri

Teknologistudenter vil bidra til fremtidens helseløsninger i Eitri

Den nyåpnede helseinkubatoren Eitri blir et viktig samlingssted for studentene i medisinsk teknologi på UiB. Fremover planlegges både karrierekvelder, vitenskapelige foredrag og samarbeid med etablerte gründere.

Nyhet
Bilde av tørr jord med en liten grønn vekst (gress)

Klimaendringene forverrer tilgangen til rent drikkevann

Nesten en milliard mennesker mangler tilgang til rent drikkevann, mens verdens vannressurser trues av klimaendringer.

Nyhet | Forskning
Penger fra Rosa sløyfe-aksjon til kreftforskere

UiB-forskarar får millionstøtte frå Kreftforeininga

UiB-forskarane Hans Petter Eikesdal og Stian Knappskog får til saman nærare 16 millionar kroner i midler frå fjorårets Rosa sløyfe-aksjon. Pengane vil mellom anna gå til betre genanalysar for å avgjere kva slags pasientar som treng cellegiftbehandling.

Nyhet | Forskning
Influensavaksine

Forskergruppe vil sjekke hvordan barn responderer på influensavaksinen

Forskere fra Influensasenteret på UiB skal rekruttere 50 barn i alderen 3-8 år til en ny studie som skal undersøke hvordan ulike aldersgrupper responderer på influensavaksinen. – Dette er en gylden mulighet til å beskytte barn mot influensa, sier forsker Rebecca Cox ved Influensasenteret.

Nyhet
Sprayflaske

Bruk av rengjøringsmidler kan gi astma hos fremtidige barn

En kvinnes eksponering for rengjøringsprodukter og desinfeksjonsmidler i jobben kan ha negative konsekvenser for hennes fremtidige barn, viser en studie fra Universitetet i Bergen. – Vi må få dette på dagsorden, mener forskerne Cecilie Svanes og Gro Tjalvin.

Kva forskar vi på?

Forskarar ved Det medisinske fakultet publiserer resultat frå forsking innan ei rekke fagfelt, og bidrar med ny kunnskap innan viktige helsespørsmål. 

 

Forskarutdanning

Forskarutdanninga ved fakultetet er ei rettleia forskarutdanning som omfattar eit sjølvstendig forskingsarbeid som skal dokumenterast med ei vitskapleg avhandling på høgt fagleg nivå, samt ein opplæringsdel. Utdanninga er normert til tre år, og gjev tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Fakultetet har ei forskarlinje og er tilknytt seks ulike forskarskular.

Alrek - Årstadveien 17

Alrek helseklynge

Alrek helseklynge skal bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. 

Les mer på helseklyngens nettsider