Hjem

Det medisinske fakultet

Hovedinnhold

Stor aktivitet under OSKE-eksamen på 6. semester på medisinstudiet

Det medisinske fakultet driv med forsking innan medisin og helse på høgt internasjonalt nivå. Med våre om lag 500 ph.d.-kandidater er vi ein av dei største bidragsytarene til forskarutdanninga ved Universitetet i Bergen.

Vi tilbyr utdanning innan medisin, odontologi, farmasi, ernæring og tannpleie, i tillegg til ei rekke fag på mastergradsnivå.

 

 

Nyhet | Forskning
Illustrasjonsbilde av lege som tar på medisinsk bandasje

Foreldre til brannskadde barn sliter med skam og skyldfølelse

En ny doktorgrad fra Universitet i Bergen viser at mange foreldre til barn som får en alvorlig brannskade har behov for ekstra oppfølging. – De ønsker informasjon og trenger hjelp til å bearbeide følelser av skyld og skam, sier sykepleier og doktorgradsstipendiat Lina Toft Lernevall ved UiB.

Nyheter
Kjell-Morten posing with the diploma and flowers.

Helse Vests Forskingspris 2022 til Kjell-Morten Myhr

Helse Vest annonserte nyleg årets prisar på sin årlege forskingskonferanse, der Kjell-Morten Myhr mottok Forskingsprisen 2022 for framifrå forsking på multippel sklerose.

Nyhet | Utdanning
Illustrasjonsbilde natur og Vestlandslegen

Pilot for Vestlandslegen i Stavanger fra høsten 2023

Til tross for manglende avklaring rundt finansiering og opptrapping av medisinplasser i Norge, vil UiB gå videre med satsingen på Vestlandslegen gjennom en forsiktig oppstart fra neste høst.

Nyhet
Illustrasjonsbilde av forsker som ser inn i mikroskop

Kreftforeningen gir millionstøtte til fire prosjekter ved UiB

Fire kreftforskere ved UiB er tildelt 8 millioner kroner hver fra Kreftforeningen til livsviktige prosjekt om blant annet bukspyttkjertelkreft, immunterapi og hvordan fedme kan påvirke risikoen for kreftsykdom.

Nyhet
Monika Kvernenes holder boken sin framfor seg og smiler inn i kamera. Hun har på seg en blå genser

Utgir Norges første lærebok i medisinsk pedagogikk

Monika Kvernenes ved Enhet for læring har sammen med kollega Edvin Schei skrevet Norges første lærebok for leger som ønsker å bli bedre til å undervise og veilede.

Kva forskar vi på?

Forskarar ved Det medisinske fakultet publiserer resultat frå forsking innan ei rekke fagfelt, og bidrar med ny kunnskap innan viktige helsespørsmål. 

 

Forskarutdanning

Forskarutdanninga ved fakultetet er ei rettleia forskarutdanning som omfattar eit sjølvstendig forskingsarbeid som skal dokumenterast med ei vitskapleg avhandling på høgt fagleg nivå, samt ein opplæringsdel. Utdanninga er normert til tre år, og gjev tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Fakultetet har ei forskarlinje og er tilknytt seks ulike forskarskular.

Alrek - Årstadveien 17

Alrek helseklynge

Alrek helseklynge skal bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. 

Les mer på helseklyngens nettsider

Utstillinger

Utstilling: Skeive kulturår
04.06.22–31.12.22