Hjem

Det medisinske fakultet

Vi driver med forsking innan medisin og helse på høgt internasjonalt nivå. Med våre om lag 500 ph.d.-kandidater er vi ein av dei største bidrasytarene til forskarutdanninga ved Universitetet i Bergen.

Studer hos oss

Hos oss kan du studere medisin, odontologi, ernæring, farmasi og tannpleie, i tillegg til ei rekke fag på mastergradsnivå. Vi har også ei eiga forskarlinje i medisin og odontologi for dei som ønsker å forske i studietida.

Nyhet

Hele fakultetet i sving i OSKE-eksamen

Rundt 350 personer var i sving for å gjennomføre årets OSKE-eksamen, som nå ble arrangert for første gang i medisinstudiet ved Det medisinske fakultet, UiB.

K.G. JEBSEN SENTER

Åpnet K.G. Jebsen senter for genom-rettet kreftterapi

Forskere skal kartlegge kreftsvulsters gener for å kunne tilby enkeltpasienter bedre cellegiftbehandling.

Nyhet

Hedret våre beste på Fakultetets dag

På Fakultetets dag 2018 samlet både administrativt og vitenskapelige ansatte seg for å hedre noen av fakultetets beste.

Nyhet

– Vil gi mange barn en ny og bedre hverdag

Studie gjennomført ved Klinisk institutt 2 viser at de fleste med spedbarnsdiabetes kan bytte ut sprøytestikk med piller. – Dette vil gi mange en bedre hverdag, sier Pål Rasmus Njølstad.

Nyhet | Forskning

Gluten har ikke skylda

En studie gjennomført ved Senter for ernæring viser at personer med antatt glutenintoleranse ikke ble sykere av å spise gluten enn å la være.

Kva forskar vi på?

Forskarar ved Det medisinske fakultet publiserer resultat frå forsking innan ei rekke fagfelt, og bidrar med ny kunnskap innan viktige helsespørsmål. 

 

Forskarutdanning

Forskarutdanninga ved fakultetet er ei rettleia forskarutdanning som omfattar eit sjølvstendig forskingsarbeid som skal dokumenterast med ei vitskapleg avhandling på høgt fagleg nivå, samt ein opplæringsdel. Utdanninga er normert til tre år, og gjev tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Fakultetet har ei forskarlinje og er tilknytt seks ulike forskarskular.

Alrek helseklynge

Alrek helseklynge skal bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. 

Les mer på helseklyngens nettsider