Hjem

Det medisinske fakultet

Hovedinnhold

Stor aktivitet under OSKE-eksamen på 6. semester på medisinstudiet

Det medisinske fakultet driv med forsking innan medisin og helse på høgt internasjonalt nivå. Med våre om lag 500 ph.d.-kandidater er vi ein av dei største bidragsytarene til forskarutdanninga ved Universitetet i Bergen.

Vi tilbyr utdanning innan medisin, odontologi, farmasi, ernæring og tannpleie, i tillegg til ei rekke fag på mastergradsnivå.

 

 

Nyhet | Forskning
SFF Initiative

BCEPS tildeles status som Senter for fremragende forskning

I dag kom nyheten om at BCEPS er ett av to sentre på UiB som tildeles SFF-status fra Norges forskningsråd.

Nyhet
Åpning Alrekdager 2022

Alrekdagene er i gang!

I et fullstappet Midgard ble årets Alrekdager i Alrek helseklynge offisielt satt i gang torsdag morgen. Under åpningsinnlegget diskuterte et bredt sammensatt panel hvordan kunnskap kan settes ut i praksis gjennom tettere samarbeid på tvers.

Nyhet | Forskning
Maria Fagerbakke Strømme, PhD-stipendiat

Antipsykotika kan gi sterk reduksjon i risiko for utagering hos pasienter med schizofreni

En ny UiB-studie viser at antipsykotiske legemidler er forbundet med betydelig reduksjon i risikoen for aggressiv og utagerende adferd blant schizofreni-pasienter. Samtidig viser studien at bruk av beroligende medisiner kan virke mot sin hensikt.

Nyhet | Forskning
ECT-forskere Helse Bergen/UiB

UiB-forskere vil styrke globalt samarbeid om elektrostimulerende behandling

Forskere ved Universitetet i Bergen mener elektrostimulerende behandling (ECT) kan bidra til at hjernen bygger seg opp igjen hos pasienter med alvorlige psykiske plager. Nå vil forskermiljøet gå i bresjen for å styrke det internasjonale samarbeidet på feltet.

Nyhet
Illustrasjonsbilde av undervisningssituasjon i auditorium

Nå kan du søke om å bil merittert underviser!

Det medisinske fakultet har nå åpnet for innsending av kandidater til meritteringsordningen for tredje gang. Les hva fjorårets meritterte underviser, Martin Biermann, sier om å bli tildelt statusen.

Kva forskar vi på?

Forskarar ved Det medisinske fakultet publiserer resultat frå forsking innan ei rekke fagfelt, og bidrar med ny kunnskap innan viktige helsespørsmål. 

 

Forskarutdanning

Forskarutdanninga ved fakultetet er ei rettleia forskarutdanning som omfattar eit sjølvstendig forskingsarbeid som skal dokumenterast med ei vitskapleg avhandling på høgt fagleg nivå, samt ein opplæringsdel. Utdanninga er normert til tre år, og gjev tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Fakultetet har ei forskarlinje og er tilknytt seks ulike forskarskular.

Alrek - Årstadveien 17

Alrek helseklynge

Alrek helseklynge skal bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling. 

Les mer på helseklyngens nettsider

Utstillinger

Utstilling: Skeive kulturår
04.06.22–31.12.22