Hjem

Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) er en del av Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen.

Senteret ledes av professor Bettina Husebø.

SEFAS er etablert i samarbeid med GC Rieber Fondene, og har hovedfokus på forskning, undervisning og implementering - basert på nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Foto: Entra ASA

Ny publikasjon

LCP hos sykehjemspasienter og personer med demens

En systematisk oversiktsartikkel påpeker manglende forskningsbasert dokumentasjon bak tiltaksplanen Liverpool Care Pathway. Artikkelforfatterne konkluderer med at LCP ikke er tilpasset behovene til døende personer med demens.

KURS

Kurs for leger som jobber med gamle

Verdighetsenteret inviterer til: De sårbare og alvorlig syke gamle – Legens utfordringer og muligheter

Populærvitenskapelige bidrag

Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) deltar i den offentlige debatten. Her er oversikt over saker i media og populærvitenskaplige bidrag.

Utenlandsopphold

Europeisk samarbeid om smerteforskning for personer med demens

Ph.d.-kandidat Ane Erdal har fått utvidet kunnskap og knyttet nye kontakter under sitt utenlandsopphold.

Forskning

Smerte hos personer med demens

MOBID-2 smerteskala hjelper helsepersonell med å kartlegge smerte hos personer med demens.