Hjem

Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) er en del av Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Senteret ledes av professor Bettina Husebø.

SEFAS er etablert i samarbeid med GC Rieber Fondene, og har hovedfokus på forskning, undervisning og implementering - basert på nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

SEFAS er del av Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell praksis (FEST).

Foto: Entra ASA

Ledig stilling

To nye stillinger tilknyttet LIVE@Home.Path-prosjektet

SEFAS søker dyktige forskere som har et engasjement for alders- og sykehjemsmedisin

Nyheter

Vil endre medisinkontroll etter UiB-besøk

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen vil gjennomgå kontrollrutiner for medisinering på sykehjem etter møte med professor Bettina S. Husebø ved SEFAS.

Nyheter

SEFAS årsmelding 2017

Våre høydepunkter innen forskning, undervisning og formidling.

FEST-seminar

Hva er TVEPS?

Hvordan kan studenter fra ulike helseprofesjoner lære av hverandre?

Nyheter

Samarbeid skal styrke demensomsorgen

Felles utfordringer forener forskermiljø fra Bergen og Japan. Sammen vil de utvikle smartteknologi for personer med demens.