Hjem

Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) er en del av Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen.

Senteret ledes av professor Bettina Husebø.

SEFAS er etablert i samarbeid med GC Rieber Fondene, og har hovedfokus på forskning, undervisning og implementering - basert på nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Foto: Entra ASA

Nyheter

Gir innspill til ny eldrereform

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet bidrar SEFAS til økt kunnskap i forbindelse med reformen.

Farmasidagene 2017

Smerte ved demens

Ubehandlet smerte for personer med demens er et omfattende problem med alvorlige konsekvenser.

Nyheter

Pengesjekk til SEFAS-prosjekt

Får forskningsmidler til prosjekt om verdighet i siste livsfase hos eldre kvinner.

forskning

Heimedød i Noreg

Kva skjer før ein person dør? Studien Heimedød i Noreg inkluderer alle dødsfall i løpet av ein periode på to år.